Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Хто входить до категорії безробітні

Згідно з визначенням міжнародних організацій - МОП та ОЕСР безробітні - це люди, які не мають роботи, хто готовий приступити до роботи і шукає роботу протягом останніх чотирьох тижнів або хто вже влаштувався на роботу, але ще не приступив до роботи. Так, США безробітними вважаються цивільні особи, які: 1) не мали зайнятості протягом тижня обстеження; 2) робили зусилля знайти роботу протягом попередніх чотирьох тижнів (або звертаючись безпосередньо до наймача або до послуг державної служби зайнятості, або до друзів); 3) особи, тимчасово звільнені, або особи, найняті на нову роботу, які повинні приступити до роботи протягом 30 днів.
У Японії безробітним вважається той, хто не працював протягом тижня обстеження жодної години, у Великобританії - хто не має роботи протягом тижня обстеження, шукає роботу протягом цього тижня або не може шукати її з -за хвороби або хто чекає результатів переговорів про пристрій на роботу.
Якщо визначення статусу безробітного в різних країнах приблизно однаково і збігається з визначенням міжнародних організацій, то відносно підрахунку числа безробітних є два методологічних підходи. Перший підхід полягає у визначенні числа осіб, що відповідають статусу безробітного в період тижня обстеження (США, Японія). У Великобританії такий метод вважається дорогим і підрахунок чисельності безробітних ведеться по числу поданих заявок в державні служби зайнятості на допомогу з безробіття. Різниця в підрахунках по двох різних методиках, як показало обстеження, проведене навесні 1988 р., виявилася невелика: згідно з міжнародною методологією в країні налічувалося 2,37 млн. безробітних; згідно методології, прийнятої у Великобританії, - 2,41 млн. осіб. Однак якісні відмінності були суттєвими.
За міжнародною класифікацією серед подали заявки на допомогу з безробіття у Великобританії 630 тис. чоловік не підпали під статус безробітних, оскільки не шукали роботу і не могли приступити до неї. З них 310 тис. осіб заявили, що не хочуть працювати, близько 120 тис. чоловік сказали, що хочуть працювати, але не можуть приступити до роботи в силу різних причин; 210 тис. подали заявки на посібники могли працювати, але не шукали роботу, 60 тис. з них були впевнені, що не знайдуть роботу. Крім цих осіб ще 160 тис. бажаючих отримувати допомогу мали оплачувану роботу протягом тижня обстеження і тому вважалися зайнятими. У цих людей була низькооплачувана робота на неповний робочий тиждень. Разом з тим 750 тис. тих, хто згідно з визначенням МОП та ОЕСР був безробітним, не подавали заявок на допомогу з безробіття і не реєструвалися в службах зайнятості; 520 тис. з цього числа були жінки, 70% яких були заміжніми та шукали роботу на неповний робочий час.
Таким чином, підрахунок чисельності безробітних за англійською методології більш простий, але він не точний у відношенні якісного складу безробітних і вимагає додаткових заходів контролю за поведінкою осіб, які вважають себе безробітними і розраховують на матеріальну допомогу.
Інша річ, коли мова йде про працездатних осіб, які хотіли б, але не можуть працевлаштуватися і які в силу цих об'єктивних причин не підпадають під статус безробітних.
Хто ж з тих осіб працездатного віку, хто хотів би, але не має можливості влаштуватися на роботу, не підпадає під статус безробітного?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Хто входить до категорії безробітних "
 1. Потоки, у безробіття і з неї
  Статистика безробіття відносить будь-якої людини Кодня з трьох груп. Людина може бути зайнятим, безробітним або знаходяться поза сукупної ра-бочей сили. Ці альтернативи зображені на рис.32-2 у вигляді трьох прямокутників. Зайняті вместес безробітними утворюють сукупну робочу си-лу. Діаграма корисна для розуміння безробіття, оскільки показує безробіття у вигляді бассейнас двома потоками,
 2. Сутність безробіття
  Безробіття - це соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активного населення) не зайнята у виробництві товарів і послуг. Як вже зазначалося, безробітні поряд із зайнятими формують робочу силу країни. У реальному економічному житті безробіття виступає як перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї. До безробітних в Росії відносяться особи,
 3. 33. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ФОРМИ
  Економічно активне населення - це працездатне і яке хоче працювати населення країни. Працездатні люди без роботи не відносяться до безробітних. Безробітними вважають тих, хто хоче працювати, але з якихось причин не може знайти роботу. У кожен момент все працездатне населення можна розділити на три категорії: 1) працюють (зайняті); 2) співробітниками, але активно шукають роботу
 4. Стаття 31. Умови та термін виплати допомоги по безробіттю
  1. Допомога по безробіттю виплачується громадянам, визнаним у встановленому порядку безробітними. 2. Рішення про призначення допомоги по безробіттю приймається одночасно з рішенням про визнання громадянина безробітним у порядку, визначеному статтею 3 цього Закону. 3. Тривалість виплати допомоги у кожному періоді безробіття не може перевищувати 12 місяців в сумарному обчисленні
 5. Як вимірюється рівень безробіття? У США виміром рівня безробіття займається Бюро статистики праці (БСТ) -
  Як вимірюється рівень безробіття? У США виміром рівня безробіття займається Бюро статистики праці (БСТ) - один з підрозділів Міністерства праці. Кожен місяць БСТ публіка-кує відомості про рівень безробіття та інших параметрах ринку праці, таких як зайнятість в різних галузях, середня тривалість робочого тижня і середній час, необхідний для працевлаштування безробітного.
 6. Стаття 28. Гарантії соціальної підтримки безробітних
  1. Держава гарантує безробітним: виплату допомоги по безробіттю; виплату стипендії в період професійної підготовки, підвищення кваліфікації, перепідготовки за направленням органів служби зайнятості; можливість участі в оплачуваних громадських роботах; відшкодування витрат у зв'язку з добровільним переїздом в іншу місцевість для працевлаштування за пропозицією органів
 7. Безробіття і її показники
  Важливим явищем, що характеризує макроекономічну нестабільність і що має циклічний характер змін, виступає безробіття. Щоб визначити, хто такі безробітні, слід розглянути основні категорії населення. Населення (POP) країни з макроекономічної точки зору ділиться на дві групи: що включаються в чисельність робочої сили (L) і не включаються до чисельність робочої сили (NL).
 8. Стаття 3. Порядок і умови визнання громадян безробітними
  1. Безробітними визнаються працездатні громадяни, які не мають роботи і заробітку, зареєстровані в органах служби зайнятості з метою пошуку підходящої роботи, шукають роботу і готові приступити до неї ... 2. Рішення про визнання громадянина, зареєстрованого з метою пошуку підходящої роботи, безробітним приймається органами служби зайнятості за місцем проживання громадянина не пізніше 11 днів
 9. 5.3 Безробіття. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
  Безробіття - це соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не зайнята у виробництві товарів і послуг. У реальному економічному житті безробіття - це невідповідність пропозиції праці (обсягу робочої сили) попиту на працю (готівковим робочим місцям) за кількістю або структурі. Економічні наслідки безробіття можна оцінити за допомогою вже
 10. Що могли б зробити регіони для поліпшення ситуації "на місцях"?
  Думаю, що регулярні роздачі продовольства безробітним та малозабезпеченим дуже б допомагали. Муніципалізація громадського транспорту при зниженні плати за проїзд і введення пільг також корисні. Замороження комунальних платежів для громадян з низькими доходами теж корисний крок. Дуже може бути, що незабаром доведеться створювати громадські роботи для безробітних. Ясно що регіональні влади як в
 11. Стаття 30. Порядок визначення розмірів допомоги з безробіття
  1. Посібник безробітним громадянам, звільненим за будь-яких підстав, встановлюється у відсотковому відношенні до середнього заробітку, обчисленого за останні три місяці, за останнім місцем роботи ... 3. При наявності осіб, які перебувають на утриманні безробітного, розмір допомоги збільшується на половину мінімального розміру оплати праці на кожного із зазначених осіб. При цьому максимальний розмір доплат не БЕЗРОБІТТЯ. ЇЇ ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ І Закон Оукена
 12. Поняття безробітного пов'язане з поняттям сукупної робочої сили, яка визначається наступним чином. Населення - особи, які не досягли 16 років - особи, які перебувають у спеціалізованих установах - особи, які вибули зі складу робочої сили=робоча сила (працююча і безробітна). До безробітних відносяться лише ті, хто активно шукає роботу. Економічні втрати від безробіття вимірюються
  Тести
 13. 1. ВНП - це ринкова вартість: а) всіх виробничих товарів і послуг; б) реалізованих товарів і послуг; в) кінцевих товарів і послуг;, г) готових товарів і послуг. 2. Щоб перейти від ВНП до ЧНП необхідно: а) вирахувати чисті інвестиції; б) додати амортизацію; в) відняти амортизацію; г) відняти непрямі податки. 3. Який із зазначених нижче доходів або витрат враховується
  Структура і форми безробіття
 14. Важливо підкреслити, що до безробітних зазвичай відносять не тільки звільнених з різних причин, а й осіб, добровільно що залишили колишню роботу і робить спробу знайти нову. Структура безробіття за її причин включає чотири основні категорії робочої сили: втратили роботу в результаті звільнення; добровільно залишили роботу; прийшли на ринок праці після перерви; вперше
  По-третє, із зростанням числа працюючих дружин-щин все більше батьків залишаються вдома, щоб виховувати дітей. Таким чином, зниження
 15. По-третє, із зростанням числа працюючих дружин-щин все більше батьків залишаються вдома, щоб виховувати дітей. Таким чином, зниження кількості чоловіків у складі робочої сили відбулося за рахунок сту-дента, пенсіонерів та батьків, що займаються вихованням дітей. Чи правильно вимірюється рівень безробіття? Вимірювання рівня безробіття виявляється набагато більш складною справою, ніж це здається на
  Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної
 16. Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної чисельності робочої сили: Рівень безробіття=БСТ розраховує показник рівня безробіття як для всього дорослого насе-лення, так і для окремих соціальних груп. Крім цього, БСТ використовує дані опитування для визначення частки робочої сили у загальній чисельності дорослого населення, що обчислюється як
  Фонд обов'язкового медичного страхування Російської Федерації
 17. У 1991 р. був створений Фонд обов'язкового медичного страхування. В обов'язки зазначеного Фонду входить розробка правових, економічних та організаційних основ медичного страхування, а також посилення зацікавленості та відповідальності різних осіб в питаннях забезпечення охорони здоров'я працівників. Фонд має дворівневу структуру - федеральний фонд і незалежні територіальні фонди.
  В 1991 г. был создан Фонд обязательного медицинского страхования. В обязанности указанного Фонда входит разработка правовых, экономических и организационных основ медицинского страхования, а также усиление заинтересованности и ответственности разных лиц в вопросах обеспечения охраны здоровья работников. Фонд имеет двухуровневую структуру - федеральный фонд и независимые территориальные фонды.
© 2014-2022  epi.cc.ua