Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

Тести


1. ВНП - це ринкова вартість:
а) всіх виробничих товарів і послуг;
б) реалізованих товарів і послуг;
в) кінцевих товарів і послуг;,
г) готових товарів і послуг.
2. Щоб перейти від ВНП до ЧНП необхідно:
а) вирахувати чисті інвестиції;
б) додати амортизацію;
в) відняти амортизацію ;
г) відняти непрямі податки.
3. Який із зазначених нижче доходів або витрат враховується при підрахунку ВНП?
А) пенсія колишній вчительці;
б) орендна плата, одержувана від здачі будинку;
в) дохід від продажу автомобіля випуску минулого року;
г) грошові перекази, одержувані студентами з дому.
4. Громадянин Росії тимчасово працює в США. Його доходи включаються:
а) у ВВП Росії і ВНП США;
б) у ВНП Росії та ВНП США;
в) у ВНП Росії та ВВП США;
г) у ВВП Росії і ВВП США.
5. Дефлятор ВНП дорівнює відношенню:
а) реального ВНП до потенційного ВНП;
б) реального ВНП до номінального ВНП;
в) потенційного ВНП до реального ВНП;
г) номінального ВНП до реального ВНП.
6. Якщо обсяг номінального ВНП зріс більше, ніж підвищилися ціни, то:
а) реальний обсяг ВНП не змінився;
б) реальний обсяг ВНП збільшився;
в) реальний обсяг ВНП скоротився;
г) інформація не дозволяє визначити динаміку реального ВНП.
7. При підрахунку ВНП «по доходу» не враховується:
а) заробітна плата і відсоток;
б) рента і прибуток некорпоративного сектора;
в) особисте споживання;
г) прибуток корпорацій.

8. Який компонент не входить до складу ВНП, обчисленого за видатками:
а) особисті споживання;
б) державні закупівлі;
в) заробітна плата;
г) різниця експорту та імпорту.
9. Наявний доход - це:
а) особистий дохід мінус індивідуальні податки;
б) сума, що включає зарплату, ренту, дохід у формі відсотка на капітал;
в) зарплата, прибуток у формі відсотка на капітал мінус прибутковий податок;
г) усі попередні відповіді невірні.
10. До добровільної безробіття належить:
а) структурне безробіття;
б) інституційна безробіття;
в) циклічне безробіття;
г) фрикційне безробіття.
11. Втратила роботу через спад в економіці потрапляє в категорію безробітних, охоплених:
а) фрикційним безробіттям;
б) структурної безробіттям;
в) циклічною безробіттям;
г) інституційної безробіттям.
12. Рівень безробіття визначається як відношення числа безробітних до:
а) чисельності працездатного населення;
б) чисельності працюючих;
в) усьому населенню;
г) чисельності працюючих і безробітних.
13. Природний рівень безробіття:
а) враховує циклічне безробіття;
б) враховує структурну і фрикційне безробіття;
в) дорівнює нулю;
г) враховує інституційну безробіття.
14. Якщо фактичний ВНП дорівнює потенційному ВНП, то:
а) циклічне безробіття відсутнє;
б) фактичний рівень безробіття дорівнює природному;
в) в економіці існує фрикційне безробіття;
г) все перераховане вірно.

15. Ознаками відкритої інфляції є:
а) тимчасове заморожування цін і доходів;
б) встановлення граничних цін і доходів;
в) державний контроль над цінами;
г) постійне підвищення цін.
16. Якщо при зростаючої номінальній заробітній платі реальна заробітна плата падає, то:
а) рівень життя підвищується;
б) підвищується рівень цін;
в) рівень життя не змінюється;
г) рівень цін падає.
17. Зростанню цін на 50% відповідає скорочення купівельної спроможності грошей на:
а) 100%; в) 33,33%;
б) 50%; г) 25 %.
18. Причинами інфляції є:
а) мілітаризація економіки;
б) перевищення пропозиції над попитом;
в) інфляційні очікування;
г) зростання безробіття.
19. У найменшій мірі від непередбаченої інфляції постраждають:
а) боржники
б) одержувачі трансфертних платежів;
в) кредитори;
г) робітники, що працюють за контрактом;
д) менеджери, отримують частку прибутку.
20. Якщо ІСЦ у минулому становив 180%, а в поточному році 250%, то темп інфляції дорівнює:
а) 35%; в) 39%;
б) 28%; г) 25%.
==================================***===================================
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Тести "
 1. Обидві концепції пояснюють, чому більш освічені робіт - :: ки отримують високу заробітну плату.
  Тести, що дозволяють відбирати найбільш здібних індивідів. Такі тести: л встановлення випробувального терміну, наприклад, обійдуться значно дешевий-т ніж вимога провести чотири роки в коледжі тільки для того, щоб: тановила вроджені здібності індивіда. Так як при відборі працівників гіоми покладаються здебільшого на дипломи, а не на дешеві варіанти-бору, можливо, вплив
 2. Додаткова література
  Блок М. Апологія історії або ремесло історика. - М., 1986. Майдачевскій Д.Я. Економічне пояснення історії: Навчальні матеріали і програма курсу з історії економіки. -Іркутськ, 1995. Модельскі Дж., Томпсон У. Хвилі Кондратьєва, розвиток світової економіки та міжнародна політика / / Зап. економіки. 1992. № 10. Февр Л. Бої за історію. - М., 1991. Тести з
 3. Додаткова література
  Все починалося з десятини: цей багатоликий податковий світ / Під. ред. Б.Є. Ланина. - М., 1992. Тести по темі
 4. Додаткова література
  Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національних дер-жавних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. С. 89. Спаський І.Г. Російська монетна система. - М., 1962. Тести по темі
 5. Додаткова література
  Грацианский Н. П. З соціально-економічної історії західно-європейського середньовіччя. - М., 1960. Миронов Б. Н. Російський місто в 1740-1860 рр.. - Л., 1990. Ремесло, мануфактура, фабрика: Зб. ст. / Відп. ред. Н.Є. Носов - Л., 1975. Черняєв Д. А. Особливості виникнення і розвитку акціонер-них товариств у Росії / / Укр. МГУ. Сер. економ. 1993. № 5. Тести по темі
 6. Додаткова література
  Абрамс Р.М. До питання про вивчення історії індустріалізації / / Економічна історія: дослідження, історіографія, полеміка. - М.: Наука, 1992. Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національно-державних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. Насінням Л.С. Митна політика Росії в 40-50 рр.. ХIХ в. і промисловий переворот / / Зап. історії Росії ХIХ-початку ХХ ст. - Л.: ЛДУ,
 7. Додаткова література
  Мау В. Реформи і догми. 1914-1929. - М., 1993. Тести по темі
 8. Додаткова література
  Європа і Росія. Досвід економічних перетворень. - М., 1996. Лаврівський Б. Параліч радянської індустрії: технологічні ис-токі / / Зап. економіки. 1991. № 8. Московська А.А. Взаємодія економіки та культури: досвід аналізу / / Суспільство і економіка. 1994. № 3-4. Никифоров Л., Кузнєцова Т., Фельзенбаум В. Тіньова економіка: основи виникнення, еволюція і ослаблення / / Зап.
 9. Додаткова література
  Європа і Росія: досвід економічних перетворень / Відп. ред. В. М. Кудрі. - М., 1996. Тести по темі
 10. Нерівномірний накопичення
  тести показують, що фіксована фракція може приносити тисячі контрактів до кінця розглянутого тимчасового
© 2014-2022  epi.cc.ua