Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Половікових характеристик

По статево категоріям поділ працездатного населення на економічно активне і неактивне в країнах з приблизно рівним рівнем розвитку економіки тим не менш різному. Це залежить і від політики, що проводиться у сфері освіти, і від кадрової політики на підприємствах, від розвиненості систем соціального забезпечення, економічної кон'юнктури, розвитку НТП та інших факторів. Наприклад, які тенденції можна простежити серед економічно активного населення молодих вікових?
Так, за даними статистики про участь молоді у віці 15-19 років у суспільному виробництві країни можна умовно розділити на дві групи. В одній групі країн - США, Канада, Великобританія - економічно активне населення серед молоді даної вікової групи становить більше 50%; в іншій групі країн - Японія, Італія - приблизно 20-30%. Така велика різниця в ступені участі молоді даного віку в суспільному виробництві пояснюється вимогами до обов'язкового утворення: більш жорсткими в одних країнах, більш ліберальними в інших.
Який вплив така політика в галузі освіти надає на ринок праці та суспільний розвиток в цілому?
З одного боку, ранній вступ молоді на ринок праці виховує у неї вже з перших кроків установку на працю, на самостійність і ініціативність у трудовій та суспільного життя, формує такі якості робочої сили, як мобільність, багатопрофільність трудової діяльності.
З іншого - відсутність закінченого загальної середньої або спеціального середньої та вищої освіти веде до зниженого стартовому рівню якості робочої сили, підвищувати який припадає вже в процесі трудової діяльності.
Крім того, чим у більш ранньому віці вступає молодь на ринок праці, тим вище нестійкість її зайнятості: висока плинність, безробіття. Це веде до прямих моральних і матеріальних втрат як у самої молоді, так і в суспільстві в цілому.
Зважена політика щодо молоді цієї вікової групи, комплекс заходів щодо її профорієнтації та адаптації до трудового життя визначають загальну ситуацію із зайнятістю на ринку праці.
Серед молоді віком 20-24 років частка економічно активного населення вирівнюється. У першій групі країн вона збільшується в півтора рази: у США - з 55 до 76%, Канаді - з 58 до 81%, у Великобританії - з 57 до 77%.
У другій групі країн ця частка збільшується більш значно: у Японії - з 17 до 72%, в Італії - з 28 до 68%. Що ж до молоді віком 25-29 років, то в більшості країн вона досягає практично піку участі в економічному житті (82% - у США, 85 - у Канаді, 78 - у Великобританії, 78 - в Італії, 90% - у Швеції).
Специфічні тенденції відзначаються в зайнятості економічно активного жіночого населення. У жінок ріст активної участі в суспільному виробництві відбувається у віковій групі 20-24 роки і потім знижується, що пов'язано з появою у них сімейних обов'язків з виховання дітей. Так, в США у віковій групі 16-19 років економічно активне населення становить 54%. Потім його частка різко зростає у жінок 20-24 років - до 72%. І потім, починаючи з віку 45-49 років, поступово знижується аж до 55-річного віку і різко йде на спад в старших вікових групах: 54,5% у віковій групі 55-59 років, 35,2% - 60-64 роки , 16% - у групі 65-69 років. Аналогічні тенденції спостерігаються в Канаді.
У Швеції участь жінок у суспільному виробництві різко збільшується: з 51% в групі до 19 років до 82% у віковій групі 20-24 роки. Питома вага економічно активного жіночого населення продовжує збільшуватися до 94% у віковій групі 40-44 роки і не знижується нижче 80% аж до вікової групи 60-64 роки. Потім відбувається швидке падіння питомої ваги жінок у суспільному виробництві.
У Франції ми спостерігаємо іншу картину. Тут максимальна питома вага - 75,7% - досягається у віковій групі 25-29 років, потім він знижується і у вікових групах від 30 до 59 років становить у середньому з невеликими коливаннями від 71 до 63%.
Вельми специфічне рух в зайнятості жінок відзначається в Японії. У цій країні участь жінок у суспільному виробництві за віковими групами йде стрибкоподібно. Частка економічно активного населення серед дівчат віком 15-19 років невелика - 17,3%. Потім йде різкий стрибок у віковій групі 20-24 роки, коли жінки ще не обтяжені сім'єю і вихованням дітей. Їх частка участі в суспільному виробництві становить 74,3% - найвищий питома вага серед інших вікових груп. Потім питома вага різко знижується і в групі 30-45 років є найменшим - 51,1% - серед інших груп працездатного віку.
Частка зайнятості жінок у суспільному виробництві знову починає рости і досягає другого піку 68-70% у вікових групах 40-44 і 45-49 років, потім знижується. При цьому участь жінок у суспільному виробництві продовжує залишатися високим у порівнянні з іншими країнами. Так, наприклад, якщо в Японії економічно активне жіноче населення у віці 65-69 років становить 26,3%, то в США - 16, в Італії - 2,2, у Великобританії - 2,7%.
Що ж до участі в суспільному виробництві осіб пенсійних віку, від 60 років і старше, то можна відзначити дві країни, що відрізняються високою часткою »активності літніх трудящих в економічному житті. У Японії у віковій групі 65-69 років економічно активне населення становить 38%, у віковій групі 70-74 роки - 25% і у віковій групі 75 років і старше - 11%.
Частково така висока частка економічно активного населення серед осіб старшого віку пояснюється соціальним статусом працівників. У Японії більш висока питома вага самозайнятих працівників, підприємців та допомагають членів сім'ї, ніж в інших розвинених країнах. Тут треба відзначити, що граничний вік у робітників і службовців для роботи на підприємствах фірм становить 55-60 років, після чого працівник отримує вихідну допомогу розміром у кілька річних сум заробітної плати, і це допомагає йому відкрити власну справу.
У Швеції також висока питома вага економічно активного населення серед осіб старшого віку: 51% - у віковій групі 60-64 роки, 13% - у віковій групі 65-69 років, 6% - у віковій групі 70-74 роки, 3% - у осіб 75 років і старше. У цій країні на настільки активну участь в суспільному виробництві осіб старшого віку впливають сприятливі умови праці, пільговий режим робочого часу, розвинена система послуг.
Крім категорії зайнятості, що розуміється як зайнятість у суспільному виробництві, є категорія незайнятості. Ця категорія включає два поняття - безробіття і вимушеної незайнятості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Половікових характеристик "
 1. 4. Інституційно-соціологічний підхід. Представники інституціоналізму (Т. Веблен, Дж. Данлоп, Дж
  статевовікових, етнічних та інших відмінностей в структурі робочої сили і відповідних їм рівнів заробітної
 2. Тематика контрольних робіт
  1. Уніфікація національних податкових систем у світовій економіці. 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн. 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків». 4. Рівень оподаткування в світовій економіці. 5. Офшорні зони у світовій економіці. 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у
 3. 1. Товари та послуги
  характеристики регіональної соціально-економічної програми. 3 . Основні характеристики своєї в регіоні
 4. 4. Система розробки нових товарів або послуг
  характеристики системи збору, генерування і відбору ідей нових товарів та послуг на регіональному рівні. 2. Основні характеристики існуючих в регіоні систем реалізації ідей в нові товари і послуги. Основні характеристики існуючих в регіоні систем випробування нових товарів і послуг у реальній ринковій
 5. Теми рефератів
  характеристика розвитку капіталізму в Англії, Німеччині та Франції. Порівняльна характеристика розвитку капіталізму в Німеччині та
 6. Тема 16. Характеристика податкової системи США
  характеристика податкової системи США. Система податкових органів США. 2. Характеристика основних податків федерального бюджету США і податків штатів. 3. Характеристика місцевих податків в США. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи США: визначити
 7. Тема 21. Характеристика податкової системи Японії
  характеристика податкової системи Японії. Система податкових органів Японії. 2. Характеристика основних загальнодержавних податків Японії. 3. Характеристика основних місцевих податків Японії. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Японії:
 8. Тема 18. Характеристика податкової системи Канади
  характеристика податкової системи та система податкових органів в Канаді. 2. Характеристика основних федеральних податків і податків провінцій Канади. 3. Характеристика основних місцевих податків в Канаді. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи
 9. Тема 22. Характеристика податкової системи Китаю
  характеристика податкової системи Китаю. Система податкових органів Китаю. 2. Характеристика основних податків загальнодержавного значення в Китаї. 3. Характеристика основних місцевих податків в Китаї. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Китаю:
 10. Контрольні питання
  характеристики бюджету, що містяться у федеральному законі про бюджет. Якими характеристиками, на ваш погляд, слід доповнити цей перелік? 5. Що, на ваш погляд, слід переглянути в процесі складання проекту федерального
 11. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
  характеристика податкової системи Швеції. Структура і основні види податків. 2. Загальна характеристика податкової системи Данії. Структура і основні види податків. 3. Загальна характеристика податкової системи Норвегії. Структура і основні види податків. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно
 12. Додаток 1 Основні характеристики федерального бюджету за період з 2004 по 2009 р., млрд . руб.
  характеристики федерального бюджету за період з 2004 по 2009 р., млрд. руб. Джерело: Федеральні закони про виконання федерального бюджету за відповідний
 13. Контрольні питання
  характеристики об'єктів, платників, пільг з прибуткового податку. 3. Проаналізуйте порядок обчислення прибуткового податку з усіх видів доходу, отриманого фізичними особами. 4. У чому полягають особливості оподаткування осіб, які не мають постійного місця проживання в РФ ? 5. Охарактеризуйте податки на майно фізичних осіб. На яких рівнях вони встановлюються? 6. Які фактори
 14. Тема 19. Характеристика податкової системи Франції
  характеристика податкової системи Франції. 2. Система податкових органів та організація податкового контролю у Франції. 3. Характеристика основних загальнодержавних та місцевих податків Франції. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Франції:
 15. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  характеристики підприємництва 3. Ризик у підприємницькій діяльності 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація . Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики підприємництва. Ризик у підприємницькій діяльності. організаційні-правові форми
 16. 4. Характеристика основних видів податків у КНР
  4. Характеристика основних видів податків у
 17. 8.1. Загальна характеристика міжнародного фінансування
  характеристика міжнародного
 18. 2. Характеристика основних видів податків у США
  2. Характеристика основних видів податків у
© 2014-2022  epi.cc.ua