Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи, 2009 - перейти до змісту підручника

Додаток 1 Основні характеристики федерального бюджету за період з 2004 по 2009 р., млрд. руб.


Основні характеристики федерального бюджету за період з 2004 по 2009 р.

, млрд. руб.


Джерело: Федеральні закони про виконання федерального бюджету за відповідний рік.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток 1 Основні характеристики федерального бюджету за період з 2004 по 2009 р., млрд. руб. "
 1. 3.2 Формування системи оподаткування
  основні цілі якої складалися в зниженні податкового тягаря економіки і його структурній перебудові, оптимізації кількісного та якісного складу податків і зборів. На початку 2001 року у своєму Посланні Федеральним зборам РФ Президент Російської Федерації В.В. Путін у зв'язку з проведенням кардинальної податкової реформи виділив і підкреслив стратегічний пріоритет - раціональне,
 2. Тема 7. ІНВЕСТИЦІЇ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
  основний капітал порівняно з динамікою ВВП фіксується з 2002 р. За період 2003-2008 рр.. інвестиції в основний капітал збільшилися в 1,9 рази при зростанні ВВП в 1,4 рази. Високий зріст інвестиційного попиту підтримувався підвищенням ролі внутрішнього ринку в формуванні економічної динаміки. У 2008 р. обсяг інвестицій в основний капітал збільшився на 21,1% проти 13,7% у попередньому році.
 3. Додаток 4 Зміна обсягу доходів федерального бюджету за період з 2004 по 2009 рр.., Млрд.. руб.
  Федерального бюджету за період з 2004 по 2009 рр.., Млрд.. руб * Доходи без урахування надходжень в бюджетну систему Російської Федерації коштів від ВАТ «НК" ЮКОС "». Джерело: Дані Мінфіну
 4. Примітки
  додаток 3 (обробка автора). 22 Принципи та перспективи розвитку казначейської системи більш детально будуть розглянуті в лекції 14. 23 3а 2004-2007 рр.. дані про виконання, за 2008 р. - касове виконання, 2009 р. затверджені законом про федеральний
 5. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Основних ставок і понаднормових робіт. Однак в 1953-1954 р. країна вступає в смугу чергового еко-ліджень спаду. Для його подолання уряд вдався до фінансових важелів регулювання: був знижений обов'язковий уро-вень резервів у банках ФРС, скорочена облікова ставка для полегшення доступу до кредиту, уряд викинув на ринок частину валютних резервів, були скорочені податки на
 6. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  основних компонентів попиту, а й впливом специфічних НЕ-циклічних факторів, найважливішими з яких були кризові про-процес в кредитно-фінансовій сфері і скорочення державних військових закупівель. Загальна тривалість спаду склала 10 міся-ців - з жовтня 1990 по березень 1991 р., промислове виробництво со-Крат на 2%. Спад торкнувся в основному автомобільну примушує-ленность в
 7. 32.3. Прогресивні інформаційні технології в податковій системі
  додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5) та документи розрахунків з податків, зборів та інших обов'язкових платежах; - база даних контрольних (документальних) перевірок платників податків, що містить інформацію про графіки проведення документальних перевірок, актах за їх підсумками, пропозиціях до актів, податкових порушеннях, протоколах, постановах, позовах до судових органів; - нормативна база
 8. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  основний капітал. Оновленню технічної бази виробництва сприяють зрослі державні витрати на фундаментальні наукові роботи, прикладні дослідження і розробки. Значні суми держава витрачає на кредити, субсидії (грошові допомоги) і дотації підприємцям, які беруть участь у виконанні державних програм економічного розвитку. Істотно збільшилися обсяги
 9. Оцінка основних параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку Росії та проекту федерального бюджету на 2002 р. з позицій економічної безпеки країни
  основний капітал,% до ВВП 25 17,5 18,1 Витрати на оборону,% до ВВП 3 2,8 2,7 Частка у ВВП витрат на цивільну науку,% 1,5 0,2 0,3 Рівень безробіття за методологією МОП,% до ЕАН 5-8 9,7 9,8 Частка населення з рівнем доходів нижче прожиткового мінімуму,% до всього населення 7 28 26 1 2 3 4 Зовнішній борг,% до ВВП 30 50 42
 10. 4.Оценка федерального бюджету з позицій вирішення головних завдань соціально-економічного розвитку Російської Федерації в 2002 р. та у середньостроковій перспективі
  основному у зв'язку із зменшенням зворотних платежів, у тому числі в результаті ймовірного прийняття Паризьким клубом кредиторів полегшення боргового тягаря «найбіднішим »країнам. У число таких країн потрапляє і Росія. Разом з тим ця стаття витрат вимагає додаткового розгляду, хоча, на нашу думку, великих резервів її скорочення немає. Деякі можливості зменшення витрат
 11. 3.4. Фінансовий ринок і його складові
  основними інструментами є казначейські зобов'язання, комерційні векселі та інші види короткострокових цінних паперів. Головна характеристика короткострокових цінних паперів, що обертаються на обліковому ринку, - висока ліквідність (тобто їх можна швидко і без особливих витрат перетворити на готівку) і мобільність. Міжбанківський ринок являє собою частина ринку позикових капіталів, де
 12. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
  основних засобів, нематеріальних активів та (або) іншого майна організації її правонаступника (правонаступників) при реорганізації цієї організації; 3) передача основних засобів, нематеріальних активів та (або) іншого майна некомерційним організаціям на здійснення основної статутної діяльності, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю; 4) передача майна, якщо така передача
 13. 3. Концептуальні основи російської моделі реформування
  основними атрибутами: вільним ціноутворенням, конкуренцією, свободою прийняття рішень учасниками економічних процесів, розвиненою ринковою інфраструктурою і грошовою системою. Ринкове господарство - одне з найцінніших надбань людської цивілізації, неза-менімий інструмент ефективного ведення господарства, адекватний сучасним світовим економічним трендам. Разом з тим традиційне
 14. 4.2.1. Причини і прояви інвестиційної кризи
  основних фондів), пов'язаних з ним галузей промисловості, насамперед машинобудування та виробництва будівельних матеріалів; зміну продуктивності праці, прибутку і цін в будівництві Як видно з табл. 3, обсяг інвестицій скоротився у великих розмірах, ніж обсяг підрядних будівельних робіт, продукції ма шіностроеніе та виробництва будівельних матеріалів, але в мен шою мірою,
 15. 5.5.1. Становлення та розвиток банківської системи Росії
  основний, а за рахунок побічної діяльності. Навпаки, в умовах економічної і політичної стабільності і, отже, скорочення ризику банки активізують свою роботу як з обслуговування основної виробничої діяльності підприємств, так і з довгострокового кредитування господарства, отримують доходи переважно за рахунок своїх традиційних процентних надходжень. Банки, що не реагують
 16. 5.6.2. Структура ринку цінних паперів
  основному фінансування дефіциту держав-ного бюджету за рахунок носять емісійний характер кредитів Центрального банку. За рахунок внутрішнього фінансування було при-влечу до бюджету 37 трлн р., В тому числі за рахунок ДКО і ОФЗ - 35300000000000 р., А обсяг цих державних боргових! зобов'язань, на-ходівшіхся в обігу на кінець року, склав - 237 трлн р. Разом з тим обійтися без допомоги ЦБ РФ
 17. Тема 1. СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КОН'ЮНКТУРА І РОСІЯ
  основним джерелом було використання виробничих потужностей, створених у радянський час. Починаючи з 2003-2004 рр.., Він все більшою мірою набуває інвестиційний характер. Темпи приросту інвестицій в основний капітал знаходяться на стійко високому рівні. У 2009 р. вони перевищили 15%. При таких темпах зростання ринкової економіки, інтегрованої в систему глобальних ринків, що має з
 18. Тема 5. ІНФЛЯЦІЯ. ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ІНФЛЯЦІЄЮ
  основними немонетарними причинами перевищення грошового попиту над пропозицією товарів і послуг у вигляді виникнення дефіциту по більшості товарних груп (пригнічена інфляція) і помірного, але систематичного зростання роздрібних цін. На рубежі 1992 р. в Росії склалася ситуація, яка характеризується тотальним товарним дефіцитом, надмірним грошовим «навісом» над споживчим ринком. У 1991 р. при
 19. Тема 6. РИНОК ПРАЦІ. ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В РОСІЇ
  основних макроекономічних показників. Високі темпи економічного зростання справили позитивний вплив на ринок праці. Підвищився рівень зайнятості, зросла реальна заробітна плата. У період підйому спостерігалося збільшення числа нових робочих місць і більш активне використання робочої сили. Економічний підйом супроводжувався значним зростанням продуктивності праці. Різко знизився обсяг
 20. 2.3. Приватизація в Росії: необхідність, методи і підсумки
  основних методу (способу) приватизації державної і муніципальної власності в Росії. 1. Безкоштовна передача власності на майно державних підприємств всім громадянам Росії. У цих цілях вартість приватизованих об'єктів (у цінах 1991 р.) була розділена на все населення Росії. На кожного росіянина довелося 10000 руб. * На цю суму кожному і був виданий
© 2014-2022  epi.cc.ua