Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

3.7.1. Поняття податкового обліку


Платники податків обчислюють податкову базу за підсумками кожного звітного (податкового) періоду на основі даних податкового обліку. Податковий облік - система узагальнення інформації для визначення податкової бази по податку на основі даних згрупованих первинних документів.
У випадку, якщо в регістрах бухгалтерського обліку міститься недостатньо інформації для визначення податкової бази, то платник податку має право самостійно доповнювати застосовувані регістри бухгалтерського обліку додатковими реквізитами, формуючи тим самим регістри податкового обліку, або ввести самостійні регістри податкового обліку .
Податковий облік здійснюється з метою формування повної та достовірної інформації про порядок обліку для цілей оподаткування господарських операцій, здійснених платником податку протягом звітного (податкового) періоду.
Система податкового обліку організується платником податку самостійно, виходячи з принципу послідовності застосування норм і правил податкового обліку, тобто застосовується послідовно від одного податкового періоду до іншого.
Порядок ведення податкового обліку встановлюється платником податків в обліковій політиці для цілей оподаткування, затверджуваною відповідним наказом (розпорядженням) керівника. Податкові та інші органи не вправі встановлювати для платників податків обов'язкові форми документів податкового обліку.
Дані податкового обліку повинні відображати порядок формування суми доходів і витрат, порядок визначення частки витрат, що враховуються для цілей оподаткування в поточному податковому (звітному) періоді, суму залишку витрат (збитків), що підлягає віднесенню на витрати в наступних податкових періодах, порядок формування сум створюваних резервів, а також суму заборгованості по розрахунках з бюджетом з податку.
Підтвердженням даних податкового обліку є:
1) первинні облікові документи (включаючи довідку бухгалтера);
2) аналітичні регістри податкового обліку ;
3) розрахунок податкової бази.

Форми аналітичних регістрів податкового обліку для визначення податкової бази, що є документами для податкового обліку, в обов'язковому порядку повинні містити такі реквізити:
- найменування регістру;
- період (дату) складання;
- вимірювачі операції в натуральному (якщо це можливо) і в грошовому вираженні;
- найменування господарських операцій;
- підпис (розшифрування підпису) особи, відповідальної за складання зазначених регістрів.
Запитання для самоконтролю.
1. Дати поняття податкового обліку.
2. Назвати мета формування податкового обліку
3. Назвати обов'язкові реквізити податкового обліку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.7.1. Поняття податкового обліку "
 1. Податковий облік. Загальні положення
  податкову базу за підсумками кожного звітного (податкового) періоду на основі даних податкового обліку. Податковий облік - система узагальнення інформації для визначення податкової бази по податку на прибуток організацій на основі даних первинних документів, згрупованих відповідно до НК. Якщо в регістрах бухгалтерського обліку міститься недостатньо інформації для визначення податкової бази,
 2. 3.7. Податковий облік
  податковий облік передбачає відображення всіх доходів і витрат, що включаються в базу оподаткування підприємства, на окремих рахунках бухгалтерського обліку. Це насамперед стосується обчислення податку на
 3. Контрольні питання
  поняття податкових відносин. 2. Назвіть суб'єктів податкових відносин. 3. Хто ще, виходячи з норм НК РФ, також є учасником податкових відносин? 4. Дайте визначення поняття платника податків і платника зборів. 5. Дайте визначення поняття податкового агента, в чому його основні функції? 6. Визначте основні права та обов'язки платників податків (платників зборів),
 4. Метод бухгалтерського обліку
  поняття методу бухгалтерського обліку. 2. Перерахувати доданки методу бухгалтерського обліку.
 5. Податковий облік
  податкової бази по податку в книзі обліку доходів і витрат організацій та індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, форма та порядок заповнення якої затверджуються Міністерством фінансів
 6. Порядок обчислення податку
  податкової бази обчислюється як відповідна податковій ставці відсоткова частка податкової бази, а при роздільному обліку - як сума податку, отримана в результаті складання сум податків, що обчислюються окремо як відповідні податкових ставок процентні частки відповідних податкових баз. Загальна сума податку при реалізації товарів (робіт, послуг) являє собою суму, отриману в
 7. Питання 7. Особливості оподаткування суб'єктів малого бізнесу. Податок на тимчасовий дохід
  зрозумілий з усіх видів податків. Побудова цього податку показує не тільки фіскальну функцію податків, а й стимулюючу, про яку так багато говорять теоретики і яка так слабо проглядається на практиці. Податок на прибуток займає серед дохідних джерел консолідованого бюджету друге місце, причому його роль в останні роки зростає, в бюджетах суб'єктів Федерації податків на прибуток
 8. Аналітичні регістри податкового обліку
  податкового обліку - зведені форми систематизації даних податкового обліку за звітний (податковий) період, згрупованих у відповідності з вимогами НК, без розподілу (відображення) по рахунках бухгалтерського обліку. Дані податкового обліку - дані, які враховуються в розроблювальних таблицях, довідках бухгалтера та інших документах платника податків, группирующих інформацію про об'єкти
 9. 5.1. Поняття і зміст обов'язки по сплаті податків
  податків і зборів »знайшла своє правове втілення в Конституції Росії (ст. 57) і Податковому кодексі РФ (ст. 3). Обов'язок зі сплати податку (збору) представляючи собою конституційну обов'язок осіб, формує їх податкові відносини. Податкову обов'язок можна розглядати у вузькому сенсі, як обов'язок платника податків сплатити державі відповідну суму у порядку та строки,
 10. Предмет бухгалтерського обліку
  поняття господарських засобів медичного закладу. 3.Дать поняття джерел господарських засобів медичного закладу.
 11. Контрольні питання до розділу 1
  поняттю «податкова юрисдикція». Вкажіть, які групи податкових юрисдикцій виділяють. 12. Охарактеризуйте юрисдикції з високими податками. 13. Охарактеризуйте юрисдикції з ліберальним оподаткуванням. Які види зазначених юрисдикцій виділяють? 14. Проаналізуйте з критичних позицій різні трактування понять, що використовуються для визначення рівня оподаткування в економіці. 15.
 12. Введення
  податків. Завдання вивчення дисципліни "Податки та оподаткування" складаються в реалізації вимог, встановлених Державним стандартом вищої професійної освіти до підготовки фахівців з питань податків та оподаткування. Ринкові перетворення в Росії, здійснення податкової реформи зажадали перегляду системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також
© 2014-2022  epi.cc.ua