Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

3.7.2. Аналітичні регістри податкового обліку


Аналітичні регістри податкового обліку - зведені форми систематизації даних податкового обліку за звітний (податковий) період, згрупованих, без розподілу (відображення) по рахунках бухгалтерського обліку.
Дані податкового обліку - дані, які враховуються в розроблювальних таблицях, довідках бухгалтера та інших документах платника податків, группирующих інформацію про об'єкти оподаткування.
Формування даних податкового обліку передбачає безперервність відображення в хронологічному порядку об'єктів обліку для цілей оподаткування (у тому числі операцій, результати яких враховуються у кількох звітних періодах, або переносяться на ряд років).

При цьому аналітичний облік даних податкового обліку повинен бути так організований платником податків, щоб він розкривав порядок формування податкової бази.
Аналітичні регістри податкового обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, аналітичних даних податкового обліку для відображення в розрахунку податкової бази.
Регістри податкового обліку ведуться у вигляді спеціальних форм на паперових носіях, в електронному вигляді і (або) будь-яких машинних носіях.
При цьому форми регістрів податкового обліку і порядок відображення в них аналітичних даних податкового обліку, даних первинних облікових документів розробляються платником податку самостійно і встановлюються додатками до облікової політики організації для цілей оподаткування.

Правильність відображення господарських операцій в регістрах податкового обліку забезпечують особи, які склали і підписали їх.
Запитання для самоконтролю.
1. Дати поняття аналітичних регістрів податкового обліку.
2. Перерахувати призначення аналітичних регістрів податкового обліку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.7.2. Аналітичні регістри податкового обліку "
 1. 3.7.1. Поняття податкового обліку
  аналітичні регістри податкового обліку; 3) розрахунок податкової бази. Форми аналітичних регістрів податкового обліку для визначення податкової бази, що є документами для податкового обліку, в обов'язковому порядку повинні містити такі реквізити: - найменування регістру; - період (дату) складання; - вимірювачі операції в натуральному (якщо це можливо) і в грошовому
 2. Податковий облік. Загальні положення
  аналітичні регістри податкового обліку; 3) розрахунок податкової бази. Форми аналітичних регістрів податкового обліку для визначення податкової бази, що є документами для податкового обліку, в обов'язковому порядку повинні містити такі реквізити: - найменування регістру; - період (дату) складання; - вимірювачі операції в натуральному (якщо це можливо) і в грошовому
 3. Аналітичні регістри податкового обліку
  аналітичний облік даних податкового обліку повинен бути так організований платником податків, щоб він розкривав порядок формування податкової бази. Аналітичні регістри податкового обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, аналітичних даних податкового обліку для відображення в розрахунку податкової бази. Регістри
 4. 1.13.2. Облік матеріальних запасів
  аналітичного обліку. Переміщення МОЗ відображають у регістрах аналітичного обліку шляхом зміни мат.-отв. особи на підставі документів: вимога-накладна, меню-вимога на видачу продуктів харчування, відомість видачі МЦ на потреби установи, шляховий лист і
 5. Облікові регістри
  аналітичного і синтетичного обліку. Записати операцію на рахунках - це значить відобразити її зміст в бухгалтерських книгах, картках або аркушах, що є обліковими регістрами. Сукупність і розташування реквізитів у регістрі визначають його форму, яка залежить від особливостей об'єктів, що враховуються, призначення регістрів, способів облікової реєстрації. Під облікової реєстрацією розуміють
 6. Питання 3 Особливості податкового планування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях і вільних економічних зонах
  аналітичні регістри, розрахунок податкової бази. Податковий облік - система узагальнення інформації Для визначення податкової бази на основі даних первинних документів; його призначення - забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів для контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю обчислення та сплати до бюджету податку на прибуток. Дані податкового обліку повинні
 7. Синтетичні та аналітичні рахунки
  аналітичні. Синтетичні - рахунки, які відкривають для обліку згрупованих економічно однорідних засобів або їх джерел, які мають більш детальну розшифровку (субрахунка). Наприклад (Мал. 7.4.): Рис. 7.4.-Синтетичні рахунки На додаток до субрахунків відкривають аналітичні рахунки, які дають більш детальну розшифровку господарських засобів або
 8. 1.13.1. Облік основних засобів
  аналітичного обліку рахунку 101 складається оборотна відомість по нефінансовим активів. Питання для самоконтролю: 1. Перерахувати субрахунка, на яких обліковуються основні засоби. 2. Назвати вид оцінки основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку. 3. Привести перелік документів аналітичного обліку основних
 9. Питання 7. Особливості оподаткування суб'єктів малого бізнесу. Податок на тимчасовий дохід
  регістри, на підставі яких і складається податкова декларація. Це призвело до того, що податковим органам буде потрібно індивідуальний підхід до кожного платника податків при здійсненні податкового контролю. Найскладнішою проблемою, що виникла у зв'язку з введенням самостійного податкового обліку, є розрахунок незавершеного виробництва, який в рамках податкового законодавства не
 10. § 14.11. Податкова відповідальність за відсутність обліку об'єктів оподаткування та ведення обліку об'єктів оподаткування з порушенням встановленого порядку, що потягли за собою приховування або заниження доходу за період
  регістрів, книг, журналів і ін; - віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) витрат, не пов'язаних з її виробництвом і реалізацією, а також витрат, не пов'язаних з отриманням позареалізаційних доходів; - віднесення витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) не в тому звітному періоді в якому це слід було (лист Державної податкової служби РФ від 21 вересня 1994 р. №
 11. 83. камеральної податкової ПЕРЕВІРКИ
  регістрів податкового та (або) бухгалтерського обліку та (або) інші документи, що підтверджують достовірність даних , внесених до податкової декларацію (розрахунок). Особа, що проводить камеральну податкову перевірку, зобов'язана розглянути подані платником податків пояснення та документи. Якщо після розгляду поданих пояснень і документів або за відсутності пояснень платника податків
 12. 1.13.4. Облік зобов'язань
  податків; Д 303 - До 201 01 на перерахування сум податків до доходу бюджету. Нарахування заробітної плати за місяць і виплата за другу половину місяця проводиться з розрахунково-платіжної відомості. В розрахунково-платіжної відомості записуються табельні номери, прізвища та ініціали працівників, суми нарахованої заробітної плати та допомог, виданого авансу, утриманих податків та інших сум.
© 2014-2022  epi.cc.ua