Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Аналітичні регістри податкового обліку



Аналітичні регістри податкового обліку - зведені форми систематизації даних податкового обліку за звітний (податковий) період , згрупованих відповідно до вимог НК, без розподілу (відображення) по рахунках бухгалтерського обліку.
Дані податкового обліку - дані, які враховуються в розроблювальних таблицях, довідках бухгалтера та інших документах платника податків, группирующих інформацію про об'єкти оподаткування.
Формування даних податкового обліку передбачає безперервність відображення в хронологічному порядку об'єктів обліку для цілей оподаткування (у тому числі операцій, результати яких враховуються у кількох звітних періодах або переносяться на ряд років).
При цьому аналітичний облік даних податкового обліку повинен бути так організований платником податків, щоб він розкривав порядок формування податкової бази.
Аналітичні регістри податкового обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, аналітичних даних податкового обліку для відображення в розрахунку податкової бази.
Регістри податкового обліку ведуться у вигляді спеціальних форм на паперових носіях, в електронному вигляді і (або) будь-яких машинних носіях.
При цьому форми регістрів податкового обліку і порядок відображення в них аналітичних даних податкового обліку, даних первинних облікових документів розробляються платником податку самостійно і встановлюються додатками до облікової політики організації для цілей оподаткування.
Правильність відображення господарських операцій в регістрах податкового обліку забезпечують особи, які склали і підписали їх.
При зберіганні регістрів податкового обліку повинна забезпечуватися їх захист від несанкціонованих виправлень.
Виправлення помилки в регістрі податкового обліку має бути обгрунтовано і підтверджено підписом відповідальної особи, який зробив виправлення, із зазначенням дати і обгрунтуванням внесеного виправлення.
У главі 25 НК детально розглянуто порядок складання розрахунку податкової бази, порядок податкового обліку доходів від реалізації, порядок податкового обліку окремих видів позареалізаційних доходів, порядок визначення суми витрат на виробництво і реалізацію, порядок оцінки залишків незавершеного виробництва , залишків готової продукції, товарів відвантажених, порядок визначення витрат з торговельних операцій.

У главі 25 НК наведені:
- особливості ведення податкового обліку бюджетними установами;
- особливості організації податкового обліку амортизується майна;
- особливості ведення податкового обліку операцій з амортизируемим майном;
- порядок ведення податкового обліку витрат на ремонт основних засобів;
- порядок ведення податкового обліку витрат на освоєння природних ресурсів;
- порядок організації податкового обліку за строковими угодами при застосуванні касового методу;
- порядок ведення податкового обліку доходів (витрат) у вигляді відсотків за договорами позики, кредиту, банківського рахунку, банківського вкладу, а також відсотків по цінних паперів та інших боргових зобов'язаннях;
- порядок ведення податкового обліку при реалізації цінних паперів;
- особливості ведення податкового обліку доходів і витрат страхових організацій;
- особливості ведення податкового обліку доходів і витрат банків;
- особливості ведення податкового обліку доходів і витрат при виконанні договору довірчого управління майном.

Завдання 1
Фонд оплати праці ВАТ "Гігант" склав 800 000 руб. На офіційний прийом членів ради директорів витрачено 60 000 руб. (Представницькі витрати).
Завдання: Яку граничну суму витрат слід прийняти до зменшення при обчисленні податку на прибуток організацій?
Рішення: 800 000 руб. х 4%=32 000 руб.
Відповідь: 32 000 руб.

Завдання 2
Підприємство набуває легковий автомобіль, первісна вартість якого становить 320 000 руб. Даний об'єкт основних засобів відноситься до третьої амортизаційної групі і по ньому встановлений строк корисного використання п'ять років. Підприємство застосовує лінійний метод амортизації.
Завдання: Визначте щомісячну норму амортизації і суму амортизаційних відрахувань, якщо НК РФ встановлює спеціальний коефіцієнт 0,5 до основної норми амортизації для легкових автомобілів.
Рішення:
1) 5 років х 12=60 міс.
2) 1: 60 міс. х 100% х 0,5=0,8333%
3) 320 000 крб. х 0,8333%=2667 руб.
Відповідь: 2667 руб.

Завдання 3
За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2006 рік організація має такі показники:
1) доходи від реалізації товарів (робіт, послуг) - 30 млн руб.
, У тому числі доходи, отримані від покупців у порядку попередньої оплати товарів (робіт, послуг) - 2 млн руб.;
2) позареалізаційні доходи - 3 млн руб., в тому числі у вигляді вартості надлишків товарно-матеріальних цінностей, виявлених в результаті інвентаризації - 1 млн руб.;
3) витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією - 10 млн руб., в тому числі:
1) витрати на аудиторські послуги - 0,15 млн руб.;
2) витрати на сертифікацію продукції - 0,05 млн руб.;
3) амортизаційні відрахування - 0,1 млн руб.;
4) позареалізаційні витрати - 3 млн руб.
Організація для цілей обчислення податку на прибуток визначає доходи і витрати за методом нарахування.
Завдання: Розрахувати податкову базу з податку на прибуток організації та суму податку, що підлягає сплаті організацією в бюджет за 2006 рік.
Рішення:
1) 30 - 2 + 3=31 млн руб. - Доходи;
2) 10 + 3=13 млн руб. - Витрати;
3) 31 - 13=18 млн руб. - Прибуток;
4) 18 х 24%=4320000 руб. - Податок на прибуток.
Відповідь: 18 млн руб., 4320000 руб.

Запитання для самоконтролю
1. Перерахуйте платників податків податку на прибуток організацій.
2. Як встановлюється об'єкт оподаткування з податку на прибуток організацій?
3. Від чого залежить величина податкової бази податку на прибуток організацій?
4. Наведіть класифікацію доходів відповідно до глави 25 НК.
5. Наведіть угруповання витрат відповідно до глави 25 НК.
6. Сформулюйте методи і порядок розрахунку сум амортизації.
7. Які ставки податку на прибуток організацій?
8. Визначте податковий період та звітні періоди з податку на прибуток організацій.
9. Який порядок обчислення податкової бази по податку на прибуток організацій?
10. Які строки сплати податку на прибуток організацій передбачає НК?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Аналітичні регістри податкового обліку "
 1. Податковий облік. Загальні положення
  аналітичні регістри податкового обліку; 3) розрахунок податкової бази. Форми аналітичних регістрів податкового обліку для визначення податкової бази, що є документами для податкового обліку, в обов'язковому порядку повинні містити такі реквізити: - найменування регістру; - період (дату) складання; - вимірювачі операції в натуральному (якщо це можливо) і в грошовому
 2. Питання 3 Особливості податкового планування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях і вільних економічних зонах
  аналітичні регістри, розрахунок податкової бази. Податковий облік - система узагальнення інформації Для визначення податкової бази на основі даних первинних документів; його призначення - забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів для контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю обчислення та сплати до бюджету податку на прибуток. Дані податкового обліку повинні
 3. Коментарі
  аналітичний інструментарій, і назвали себе економістами. Фізіократи досліджували сферу виробництва, поклали початок аналізу відтворення і розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам Сміт і за
 4. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  аналітичної обробці. Обробка наявної інформації здійснюється з використанням різних методів і прийомів, які складають основу методики аналізу господарської діяльності. Найбільш поширеним є метод зіставлення або порівняння. Він полягає в зіставленні звітних показників з плановими даними, нормами і нормативами, кошторисом, показниками за ряд попередніх років, а
 5. 4.5. Кредитний консалтинг
  аналітичним інструментарієм, зможе визначити проблему і знайти шляхи її вирішення, а от клієнт може не зрозуміти рекомендацій консультанта. Тому необхідно заздалегідь домовитися про значення тих понять і термінів, якими користуються і клієнт, і консультант. - Рівень підготовки. Рекомендації приносять ефект, тільки будучи впровадженими. Але для того, щоб використовувати рекомендації
 6. 7.2. Виконання бюджету
  реєстрація надходжень, регулювання обсягів і термінів прийняття бюджетних зобов'язань, видача дозволів на право здійснення витрат у рамках виділених асигнувань, здійснення платежів від імені бюджетополучателей покладаються на Федеральне казначейство. Виконання федерального бюджету здійснюється на основі: - відображення Федеральним казначейством всіх операцій і коштів
 7. 31.1. Види та органи фінансового контролю
  аналітичну, інформаційну та іншу діяльність в рамках єдиної системи бюджетного контролю. Федеральні і місцеві виконавчі органи влади виконують контрольні функції через фінансові органи: - Міністерство фінансів РФ; - Федеральне казначейство; - фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень. Крім того, фінансовий контроль здійснюють головні
 8. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  регістрах бухгалтерського обліку, інші піддаються вибірковій перевірці - перевіряється частина первинних документів у кожному проверяемом місяці або за кілька місяців, що перевіряється. За сформованою в нашій країні практиці контрольно-ревізійної роботи суцільним перевіркам піддаються касові та банківські операції. До решти операціями цей метод застосовується у разі виявлення при
 9. 32.3. Прогресивні інформаційні технології в податковій системі
  аналітичний рівень. Для вирішення завдань впровадження інформаційних технологій безпосередньо в регіональних та місцевих податкових інспекціях організовуються спеціальні підрозділи з інформатизації, які займаються: - впровадженням нового системного програмного забезпечення і засобів електронно-обчислювальної та іншої офісної техніки; - експлуатацією системних і прикладних програмних
 10. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  реєстрації. При здійсненні діяльності в РФ через відокремлений підрозділ заяву про взяття на облік подається протягом одного місяця після створення відокремленого підрозділу. З метою оподаткування під відокремленим підрозділом організації розуміється будь територіально відокремлене від неї підрозділ, за місцем знаходження якого обладнані стаціонарні робочі місця.
© 2014-2022  epi.cc.ua