Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Порядок визнання доходів і витратДатою отримання доходів визнається день надходження коштів на рахунки в банках і (або) в касу, отримання іншого майна (робіт, послуг) і (або) майнових прав, а також погашення заборгованості (оплати) платнику податку іншим способом (касовий метод).
При використанні покупцем у розрахунках за придбані їм товари (роботи, послуги), майнові права векселя датою отримання доходів у платника податків визнається дата оплати векселя (день надходження грошових коштів від векселедавця або іншого зобов'язаного за вказаною векселем особи) або день передачі платником податку зазначеного векселя за індосаментом третій особі.
Витратами платника податків визнаються витрати після їх фактичної оплати.
Оплатою товарів (робіт, послуг) та майнових прав визнається припинення зобов'язання платника податків-набувача перед продавцем, яке безпосередньо пов'язане з постачанням цих товарів (виконанням робіт, наданням послуг) і передачею майнових прав. При цьому витрати враховуються у складі витрат з урахуванням таких особливостей.
1. Матеріальні витрати, а також витрати на оплату праці - у момент погашення заборгованості шляхом списання грошових коштів з розрахункового рахунка платника податку, виплати з каси, а при іншому способі погашення заборгованості - у момент такого погашення. Аналогічний порядок застосовується щодо оплати відсотків за користування позиковими засобами (включаючи банківські кредити) і при оплаті послуг третіх осіб.
При цьому витрати з придбання сировини і матеріалів враховуються в складі витрат по мірі списання даної сировини і матеріалів у виробництво.
2. Витрати з оплати вартості товарів, придбаних для подальшої реалізації, - у міру реалізації зазначених товарів. Платник податків має право для цілей оподаткування використовувати один з наступних методів оцінки покупних товарів:
- за вартістю перших за часом придбання (ФІФО);
- за вартістю останніх за часом придбання (ЛІФО);
- по середній вартості;
- за вартістю одиниці товару.
Витрати, безпосередньо пов'язані з реалізацією зазначених товарів, у тому числі витрати по зберіганню, обслуговування та транспортування, враховуються у складі витрат після їх фактичної оплати.
3. Витрати на сплату податків і зборів - у розмірі, фактично сплачений платником податків. При наявності заборгованості зі сплати податків і зборів витрати на її погашення враховуються у складі витрат у межах фактично погашеної заборгованості в ті звітні (податкові) періоди, коли платник податків погашає вказану заборгованість.
4. Витрати на придбання (спорудження, виготовлення) основних засобів, а також витрати на придбання (створення самим платником податків) нематеріальних активів, які обліковуються в порядку, передбаченому НК, відображаються в останнє число звітного (податкового) періоду.
При цьому зазначені витрати враховуються тільки за оплаченими основних засобах і нематеріальних активів, що використовуються при здійсненні підприємницької діяльності.
5. При видачі платником податку продавцю в оплату придбаних товарів (робіт, послуг) і (або) майнових прав векселя витрати з придбання зазначених товарів (робіт, послуг) і (або) майнових прав враховуються після оплати зазначеного векселя. При передачі платником податку продавцю в оплату придбаних товарів (робіт, послуг) і (або) майнових прав векселя, виданого третьою особою, витрати з придбання зазначених товарів (робіт, послуг) і (або) майнових прав враховуються на дату передачі зазначеного векселя за придбані товари (роботи, послуги) і (або) майнові права. Зазначені у цьому підпункті витрати враховуються виходячи з ціни договору, але не більше суми боргового зобов'язання, зазначеної у векселі.
Платники податків, що визначають доходи і витрати відповідно з цією главою, не враховують з метою оподаткування у складі доходів і витрат сумові різниці, якщо за умовами договору зобов'язання (вимога) виражено в умовних грошових одиницях.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок визнання доходів і витрат "
 1. 6.2. Спрощена система оподаткування
  порядок переходу організацій і індивідуальних підприємців на спрощену систему оподаткування. Вони, зокрема, повинні подати до податкового органу за місцем свого знаходження або місцем проживання відповідну заяву в період з 1 жовтня по 30 листопада року, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування. При цьому організації зобов'язані повідомити в заяві розмір свого
 2. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  порядок речей призводить до зміни в інтенсивності попиту на різні товари. Взаємні співвідношення грошових цін товарів і послуг вже інші. Від того, що всі грошові ціни зросли, змінилася і структура цін. Кінцеві ціни, до встановлення яких прагне ринок, після того як вплив збільшення кількості грошей закінчився, не рівні попереднім кінцевими цінами, помноженим на той же
 3. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  порядок від святотатственно і неосвічених рук, які захотіли б зазіхнути на владу, і особливо зберігати те, що лежить в основі його, - власність. «Законний порядок полягає у праві на володіння, забезпечене і гарантоване силою спадкової та суверенної влади над об'єднались в суспільство людьми». Освіта - друга функція. «Загальне освіта є першою істинної
 4. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  порядок розподілу продукту між різними класами, природу капіталу, способи його поступового накопичення і багато іншого. Оскільки робота називається "Дослідження про природу і причини багатства народів", то перша глава книги і дає відповідь на дане питання. Багатство нації, за Смітом, являє собою продукти матеріального виробництва, а величина останніх, залежить від двох чинників:
 5. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  порядок ». Вперше лише з 1918 р. лейбористська пар-ку стала користуватися соціалістичної фразеологією, лейб-Рісто стали говорити про соціалізм, називати себе соціаліста-ми, хоча ніколи справжніми соціалістами вони не були. Тільки з 1918 р. було дозволено так зване індиві-дуальне членство в лейбористської партії. Лейбористська пар-ку побудована за особливим принципом і відрізняється
 6. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  визнання таких угод недійсними і стягнення в дохід держави всього доходу, отриманого за такими угодами. 2. При перевірці доходів, одержаних від сум, що знаходяться на депозитних рахунках, слід не тільки перевірити наявність договору з установою банку, що має ліцензію ЦБ, а й провести аналіз на повноту і своєчасність отримання цих доходів. При виявленні фактів, коли відсотки по
 7. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  порядок "в економічному житті. Встоїть цього порядку були визнані панування приватної власності, вільна конкуренція і вільна торгівля, невтручання держави в господарську діяльність. На відміну від фізіократів англійські класики вважали, що багатство створюється не тільки в сільському господарстві, а й в усіх Інших галузях матеріального виробництва. Вони показали, що загальної
 8. 8.3.4. Регулююча (економічна) функція оподаткування
  порядок оподатковування може відбивати визнання державою особливих заслуг визначених категорій громадян перед суспільством (надання податкових пільг учасникам Великої Вітчизняної війни, Героям Радянського Союзу, Героям Росії та ін.) Дана функція являє собою пристосування податкових механізмів для реалізації соціальної політики держави і має соціальну спрямованість. З
 9. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  порядок обчислення і сплати основних податків. Таким чином, в даний час в Російській Федерації відбувається швидкий розвиток податкового права. З'являються нові види податків і істотно змінюються вже існуючі. Багато норм податкового права довгий час носили підзаконний характер, тобто регулювалися в основному указами президента і постановами уряду. Але зараз нарешті
 10. Питання 1.Роль податку на прибуток у податковій системі РФ. Платники податку на прибуток
  порядок визнання витрат, що приймаються з метою оподаткування, при методі нарахування. Відповідно до ст.274 НК РФ прибуток, що підлягає оподаткуванню, визначається наростаючим підсумком з початку податкового періоду. У разі отримання збитку у звітному періоді податкова база визнається рівною нулю. При застосуванні податкових ставок з податку на прибуток необхідно врахувати, що з 1 січня 2005р.
© 2014-2022  epi.cc.ua