Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Порядок віднесення сум податку на витрати з виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг)Суми податку, пред'явлені платникові податків при придбанні товарів (робіт, послуг), майнових прав або фактично сплачені ним при ввезенні товарів на митну територію РФ, якщо інше не встановлено положеннями глави 21 НК, не включаються до витрат, що приймаються до відрахування при обчисленні податку на прибуток організацій (податку на доходи фізичних осіб), за винятком випадків, передбачених НК.
Суми податку, пред'явлені покупцю при придбанні товарів (робіт, послуг), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, або фактично сплачені при ввезенні товарів, у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, на територію РФ, враховуються у вартості таких товарів (робіт, послуг), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, у випадках:
1) придбання (ввезення) товарів (робіт, послуг), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, що використовуються для операцій з виробництва і (або) реалізації (а також передачі, виконання, надання для власних потреб) товарів (робіт, послуг), що не підлягають оподаткуванню (звільнених від оподаткування);
2) придбання (ввезення) товарів (робіт, послуг), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, що використовуються для операцій з виробництва і (або) реалізації товарів (робіт, послуг), місцем реалізації яких не визнається територія РФ;
3) придбання (ввезення) товарів (робіт, послуг), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, особами, які не є платниками податків податку на додану вартість або звільненими від виконання обов'язків платника податків щодо обчислення та сплати податку;
4) придбання (ввезення) товарів (робіт, послуг), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майнових прав, для виробництва і (або) реалізації (передачі) товарів (робіт, послуг), операції з реалізації (передачі) яких не визнаються реалізацією товарів (робіт, послуг) відповідно до НК.
Суми податку, прийняті до відрахування платником податків стосовно товарів (робіт, послуг), у тому числі по основних засобах і нематеріальних активів, майнових прав в порядку, передбаченому НК, підлягають відновленню платником податків у випадках:
1) передачі майна, нематеріальних активів та майнових прав в якості внеску до статутного (складеного) капіталу господарських товариств і товариств або пайових внесків до пайових фондів кооперативів.
Відновленню підлягають суми податку в розмірі, раніше прийнятому до відрахування, а щодо основних засобів і нематеріальних активів - в розмірі суми, пропорційної залишкової (балансової) вартості без урахування переоцінки.
Суми податку, що підлягають відновленню відповідно до цього підпункту, не включаються у вартість майна, нематеріальних активів та майнових прав і підлягають податковому відрахуванню у приймаючої організації в порядку, встановленому НК.
Сума відновленого податку вказується в документах, якими оформляється передача зазначених майна, нематеріальних активів та майнових прав;
2) подальшого використання таких товарів (робіт, послуг), в тому числі основних засобів і нематеріальних активів, і майнових прав для здійснення операцій, зазначених у НК, за винятком операції, передбаченої в попередньому пункті, і передачі основних засобів, нематеріальних активів та (або) іншого майна, майнових прав правонаступника (правонаступників) при реорганізації юридичних осіб.
Відновленню підлягають суми податку в розмірі, раніше прийнятому до відрахування, а щодо основних засобів і нематеріальних активів - в розмірі суми, пропорційної залишкової (балансової) вартості без урахування переоцінки.
Суми податку, що підлягають відновленню відповідно до НК, не включаються у вартість зазначених товарів (робіт, послуг), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майнових прав, а враховуються у складі інших витрат у Відповідно до статті 264 НК.
Відновлення сум податку проводиться у тому податковому періоді, в якому товари (роботи, послуги), в тому числі основні засоби та нематеріальні активи, і майнові права були передані або починають використовуватися платником податку для здійснення операцій, зазначених в НК.
При переході платника податків на спеціальні податкові режими у відповідності з главою 26.2 і главою 26.3 НК суми податку, прийняті до відрахування платником податків стосовно товарів (робіт, послуг), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, і майновим правам в порядку, передбаченому главою 21 НК, підлягають відновленню в податковому періоді, що передує переходу на зазначені режими.
Положення глави 21 НК не застосовуються щодо платників податків, які переходять на спеціальний податковий режим у відповідності з главою 26.1 НК.
Суми податку, пред'явлені продавцями товарів (робіт, послуг), майнових прав платникам податків, що здійснює як оподатковувані, так і звільняються від оподаткування операції:
- враховуються у вартості таких товарів (робіт, послуг), майнових прав відповідно до НК - по товарах (роботах, послугах), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майнових прав, використовуваним для здійснення операцій, не оподатковуваних податком на додану вартість;
- приймаються до відрахування відповідно до статті 172 НК - по товарах (роботах, послугах), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майнових прав, використовуваним для здійснення операцій, які обкладаються податком на додану вартість;
- приймаються до відрахування або враховуються в їх вартості в тій пропорції, в якій вони використовуються для виробництва і (або) реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав, операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування), - по товарах (роботах, послугах), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майнових прав, використовуваним для здійснення як оподатковуваних податком, так і не підлягають оподаткуванню (звільнених від оподаткування) операцій, в порядку, встановленому прийнятої платником податків облікової політики для цілей оподаткування.

Зазначена пропорція визначається виходячи з вартості відвантажених товарів (робіт, послуг), майнових прав, операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню (звільнені від оподаткування), у загальній вартості товарів (робіт, послуг), майнових прав , відвантажених за податковий період.
В аналогічному порядку ведеться окремий облік сум податку платниками податків, переведеними на сплату єдиного податку на поставлений дохід для певних видів діяльності.
При цьому платник податку зобов'язаний вести окремий облік сум податку по придбаних товарах (роботах, послугах), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майнових прав, використовуваним для здійснення як оподатковуваних податком, так і не підлягають оподаткуванню (звільнених від оподаткування) операцій.
За відсутності у платника податків роздільного обліку сума податку по придбаних товарах (роботах, послугах), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майнових прав, відрахування не підлягає та до витрат, що приймаються до відрахування при обчисленні податку на прибуток організацій (податку на доходи фізичних осіб), не включається.
Платник податків має право не застосовувати положення глави 21 НК до тих податкових періодів, в яких частка сукупних витрат на виробництво товарів (робіт, послуг), майнових прав, операції з реалізації яких не підлягають оподаткуванню, не перевищує 5% загальної величини сукупних витрат на виробництво. При цьому всі суми податку, пред'явлені таким платникам податків продавцями використовуваних у виробництві товарів (робіт, послуг), майнових прав в зазначеному податковому періоді, підлягають відрахування відповідно до порядку, передбаченого статтею 172 НК.
Банки, страхові організації, недержавні пенсійні фонди мають право включати у витрати, прийняті до відрахування при обчисленні податку на прибуток організацій, суми податку, сплачені постачальникам по об'єктом придбання товарів (робіт, послуг). При цьому вся сума податку, отримана ними за операціями, що підлягають оподаткуванню, підлягає сплаті до бюджету.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок віднесення сум податку на витрати з виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг) "
 1. ГЛАВА 10. Податок на додану вартість
  порядок складання рахунків-фактур, ведення журналів обліку рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів. Рахунки-фактури - обов'язковий документ для всіх платників ПДВ і служать інструментом додаткового контролю податкових органів за повнотою збору цього податку. З введенням рахунків-фактур відшкодування ПДВ по придбаних товарах, призначеним для продажів, і матеріальних ресурсів, вартість
 2. Словник термінів
  порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, входять у бюджетну систему країни. Бюджетне регулювання - перерозподіл коштів з метою забезпечення територіальним бюджетом мінімально необхідного рівня доходів, що спрямовуються на економічний та соціальний розвиток територій. Бюджетний устрій - організація і принципи побудови бюджетної системи, її
 3. Питання 1 Основні принципи та порядок оподаткування некомерційних організацій
  порядок обчислення і сплати податку на прибуток (у тому числі для некомерційних організацій), що діє до зазначеної дати в рамках скасовували новим законодавчим актом Закону Російської Федерації від 27.12.91 N 2116-1 "Про податок на прибуток підприємств і організацій" (далі - Закон про податок на прибуток). Пунктом 10 статті 2 зазначеного Закону передбачено, що бюджетні установи та інші
 4. Питання 2 Особливості оподаткування та методика розрахунку податку на прибуток за бюджетним організаціям
  порядок зменшення доходів, прийнятих для цілей оподаткування, застосовується у разі, якщо розмір вищевказаних непогашених російською організацією боргових зобов'язань більш ніж в 3 рази перевищує різницю між сумою активів і величиною зобов'язань на останній день кожного звітного (податкового) періоду. В іншому випадку, якщо зобов'язання менше, то з метою оподаткування прибутку
 5. 6.3. Єдиний сільськогосподарський податок
  порядок переходу організацій і індивідуальних підприємців на систему оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у вигляді сплати єдиного сільськогосподарського податку. З 2004 р. він здійснюється на добровільній основі. З метою дотримання принципу рівності оподаткування, забезпечення єдиного підходу для всіх господарюючих суб'єктів встановлено, що на сплату єдиного податку
 6. § 3.6. Види податків та підстави для їх класифікації
  порядок зарахування їх сум до бюджетів різних рівнів визначаються законодавством Росії і є єдиними на всій її території. До федеральних податків відносяться наступні: податок на додану вартість; акцизи на окремі групи і види товарів; податок на операції з цінними паперами; мито; податок на 1 прибуток з підприємств і організацій; прибутковий податок з фізичних осіб;
 7. § 8.6. Поняття оподатковуваної бази. Методи формування і визначення розміру оподатковуваної бази
  порядок визначення бази оподаткування розглядався як бухгалтерський питання. В результаті він не знайшов відображення в деяких законах про податки, що викликало істотні труднощі при визначенні податкових зобов'язань плательщіка4. Існує два основні методи. Перший метод враховує момент отримання коштів і виробництва виплат в натурі. У відповідності з цим методом, наприклад,
 8. § 16.1. Податок на додану вартість
  порядок справляння ПДВ, є Закон РФ від 6 грудня 1991 р. № 1992-1 «Про податок на додану вартість» (з наступними змінами). Початкова редакція ст. 1 цього закону містила наступне визначення ПДВ: «Він являє собою форму вилучення до бюджету частини приросту вартості, яка створюється на всіх стадіях процесу виробництва товарів, робіт і послуг ... і вноситься до бюджету у міру
 9. § 16.2. Податок на прибуток підприємств
  порядок формування фінансових результатів, що враховуються при розрахунку оподатковуваного прибутку. 3. Не включається в базу оподаткування вартість переданих безоплатно підприємствам, установам і організаціям органами державної влади та місцевого самоврядування, спілками, асоціаціями, концернами, міжгалузевими, регіональними та іншими об'єднаннями, до складу яких входять
 10. 5.2. Аналіз співвідношення касових та фактичних видатків лікарні
  віднесеному на фактичні витрати по підстатті 1.10.01.00). Касові видатки по підстатті 1.10.02.00 можуть перевищувати фактичні у випадках, коли: - установа оплатило лікарняні листи і пенсії на суму, що перевищує нарахування на заробітну плату (це означає, що ФСЗН повинен відшкодувати установі зазначене перевищення); - установа по балансу на початок звітного року мало дебіторську
© 2014-2022  epi.cc.ua