Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. С. Меденцев. Шпаргалка з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

51. ПОДАТОК НА ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ


Податок на операції з цінними паперами сплачують фізичні (податок на доходи фізичних осіб) та юридичні особи (податок на прибуток організацій).
Особливості визначення податкової бази податку на доходи за операціями з цінними паперами фізичних осіб. При визначенні податкової бази по доходах за операціями з цінними паперами, базисним активом за якими є цінні папери, враховуються доходи, отримані за такими операціями:
- купівлі-продажу цінних паперів, що обертаються на організованому ринку цінних паперів;
- купівлі-продажу цінних паперів, не обертаються на організованому ринку цінних паперів;
- з фінансовими інструментами термінових угод, базисним активом за якими є цінні папери;
- купівлі-продажу інвестиційних паїв пайових інвестиційних фондів, включаючи їх погашення;
- з цінними паперами та фінансовими інструментами термінових угод, базисним активом за якими є цінні паперу, здійснюваним довірчим керуючим на користь засновника довірчого управління, що є фізичною особою.
Податкова база по кожній операції з цінними паперами визначається окремо.
Дохід (збиток) за операціями купівлі-продажу цінних паперів визначається як сума доходів (від реалізації цінних паперів) за сукупністю угод з цінними паперами відповідної категорії, скоєних протягом податкового періоду, за вирахуванням суми збитків (витрат на придбання, реалізацію і зберігання цінних паперів).
Особливості визначення податкової бази за операціями з цінними паперами з податку на прибуток організацій. Порядок віднесення об'єктів цивільних прав до цінних паперів встановлюється цивільним законодавством і застосовним законодавством іноземних держав. Якщо операція з цінними паперами може бути кваліфікована так само, як операція з фінансовими інструментами термінових угод, то платник податків самостійно вибирає порядок оподаткування такої операції.
Доходи платника податку від операцій з реалізації або іншого вибуття цінних паперів (у тому числі погашення) визначаються виходячи з ціни реалізації або іншого вибуття цінного паперу, а також суми накопиченого процентного (купонного) доходу, сплаченої покупцем платнику податків, та суми процентного (купонного) доходу, виплаченої платнику податку емітентом (векселедавцем). У дохід платника податку від реалізації або іншого вибуття цінних паперів не включаються суми процентного (купонного) доходу, раніше враховані при оподаткуванні.
При вибутті (реалізації, погашенні або обміні) інвестиційного паю пайового інвестиційного фонду у разі, якщо зазначений інвестиційний пай не звертається на організованому ринку, ринкової ціною визнається розрахункова вартість інвестиційного паю.
Витрати при реалізації (або іншому вибутті) цінних паперів, у тому числі інвестиційних паїв пайового інвестиційного фонду, визначаються виходячи з ціни придбання цінного паперу (включаючи витрати на її придбання), витрат на її реалізацію, розміру знижок з розрахункової вартості інвестиційних паїв, суми накопиченого процентного (купонного) доходу, сплаченої платником податку продавцю цінного паперу. При цьому в витрата не включаються суми накопиченого процентного (купонного) доходу, раніше враховані при оподаткуванні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 51. ПОДАТОК НА ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ "
 1. Глава 17
  Один з моїх найближчих друзів обожнює розповідати історії про те, що він називає моєї інтуїцією. При цьому він приписує мені абсолютно безглузді здібності. Він стверджує, що в біржових спекуляціях мною керує сліпе натхнення і тому я-де завжди вчасно виходжу з ринку. Найбільше він любить байку про те, як за сніданком його чорний кіт підказав мені скинути акції і після цього Кісін
 2. 5.2. Схеми бюджетної класифікації
  Бюджетна класифікація 1991 об'єднувала в одному документі однорідні угруповання доходів і видатків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи і відображала зміни в плануванні, виконанні та обліку бюджетних доходів і витрат. Класифікація 1991 була побудована на принципах застосування змішаних видів угруповань: 1) видатки бюджету планувалися і враховувалися по відомствах відповідно
 3. Питання 4. Класифікація податків
  . Категорія "податок" в російському законодавстві останнього десятиліття проробила складну еволюцію від "широкого" розуміння до диференційованого. Йдеться про податкові платежі у широкому і вузькому сенсі. До прийняття частини першої Податкового кодексу Російської Федерації (НК РФ) фактично всі обов'язкові платежі до бюджетів та позабюджетні фонди об'єднувалися законодавцем поняттям "податкова
 4. § 3.6. Види податків та підстави для їх класифікації
  Різноманіття існуючих податків викликає необхідність їх класифікації (поділу на види) на певній основі. Крім того, віднесення того чи іншого податку до певного виду дозволяє чіткіше усвідомити зміст і суть даного податку. У теорії оподаткування для класифікації податків використовуються різні критерії. Спроби класифікації податків відомі з самого початку
 5. § 5.2. Податкова система Росії: загальна характеристика та структура
  1. Сучасна податкова система Росії склалася в основному на рубежі 1991-1992 років, в період кардинальних економічних перетворень і переходу до ринкових відносин. Відсутність досвіду правового регулювання реальних податкових відносин, стислі терміни, відпущені на розробку законодавства, економічна і соціальна криза в країні - все це безпосередньо вплинуло на її становлення.
 6. § 5.4. Встановлення, введення і скасування податків. Податкова реформа
  1. Податок - одне з основних проявів державного суверенітету країни. Саме можливість оподаткування податком є вираженням суверенітету і незалежності держави поряд із встановленням і захистом кордонів, карбуванням монети, відправленням правосуддя і т. д. З усього цього випливає, що податок встановлюється державою в односторонньому порядку без узгодження з кожним платником податків по
 7. § 9.4. Джерело сплати податку
  1. Джерело податку - це економічний показник, що відображає резерв, за рахунок якого платник податків сплачує податок. З економічної точки зору, джерелом сплати податку може виступати доход або капітал, однак краще, щоб сплата податку відбувалася за рахунок доходу. У цьому зв'язку Н. І. Тургенєв сформулював загальне правило при стягненні податків: «Податок повинен завжди бути
 8. Структура кредитно-банківської системи
  У більшості країн кредитно-банківська система представлена трьома рівнями: центральним (національним) банком, комерційними банками і спеціалізованими кредитно-фінансовими установами (страхові, іпотечні, ощадні та т. д.). Центральний банк займає особливе місце, виконуючи роль головного координуючого і регулюючого кредитного органу системи. Центральний банк не веде операцій з
 9. Сутність податку та податкової системи
  Під податком, збором, митом і іншими платежами розуміється обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або в позабюджетний фонд, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, визначених законодавчими актами. Сукупність стягнутих у державі податків, зборів, мита та інших обов'язкових платежів (далі - податки) , а також форм і методів їх побудови утворює податкову
 10. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
© 2014-2022  epi.cc.ua