Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

28. ВИДИ ВИТРАТ

Економічні витрати - всі форми виплат за використання ресурсів. Ці витрати виробництва залежать від кількості використовуваних ресурсів і цін на послуги факторів виробництва. Економічні витрати можуть бути двох видів:
1) зовнішні витрати виробництва (явні) - це витрати на оплату працівників, оплату сировини, матеріалів, палива, нарахування зносу і т. д.;
2) внутрішні витрати виробництва (неявні) - використання у виробництві ресурсів, що належать власникам фірми (земля, приміщення, нематеріальні активи).
Постійні витрати виробництва - витрати підприємства, які не залежать від обсягу виробленої продукції даним підприємством (витрати на утримання будівель, заробітна плата і т. д.). Основу постійних витрат становлять витрати, пов'язані з використанням основного капіталу.

Змінні витрати виробництва - витрати підприємства, безпосередньо залежать від обсягу виробництва продукції (сировина, паливо, матеріали, транспортні послуги, трудові ресурси і т. д., що використовуються в процесі виробництва продукції). Основу змінних витрат складають витрати, пов'язані з використанням оборотного капіталу.
Прямі витрати виробництва - витрати підприємства, пов'язані з виготовленням конкретних видів продукції.
Непрямі витрати виробництва - витрати на виробництво певних видів продукції, їх не можна віднести до всіх об'єктів виробництва.
Основні витрати виробництва - витрати підприємства, спрямовані безпосередньо на технологічний процес виготовлення виробу.
До накладних витрат виробництва відносять витрати, спрямовані на створення необхідних умов для роботи підприємства, пов'язаної з виробництвом продукції.

Середні витрати виробництва - витрати, що припадають на одиницю продукції.
Граничні витрати виробництва - витрати, що характеризують збільшення обсягу виробництва продукції при додаванні додаткових виробничих змінних факторів до вже наявним фінансовим ресурсам.
Існує також поняття трансакційних витрат: - отримання інформації та її оцінки; - ведення переговорів і укладення угоди; - захист та облік прав власності при їх використанні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 28. ВИДИ ВИТРАТ "
 1. Лекція 10 Тема: ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ФІРМИ. ТЕОРІЯ ВИТРАТ
  витрат фірми. У лекції розглядаються: - концепції витрат виробництва; - класифікація витрат виробництва; - бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат; - витрати в короткостроковому і довгостроковому
 2. Довгострокові граничні витрати
  види витрат оптималь-ним чином з метою мінімізації витрат. Між короткостроковими і довгостроковими предель-ними витратами існує принципова від-відмінність: у короткостроковому періоді крива MC відображаючи-ет тільки додаткові змінні іздержкіпроізводства наступної одиниці випуску. Так какв короткостроковому періоді розмір підприємства яв-ляется постійним, короткострокові граничні з-тримки в
 3. Прямі і непрямі витрати
  види класифікації, такі як розподіл витрат на прямі і непрямі (накладні), постійні та змінні. Прямі витрати - це такі витрати, які можна повністю віднести до товару чи послуги. До них відносяться: - вартість сировини і матеріалів, використовуваних при виробництві і реалізації товарів і послуг; - заробітна плата робітників (відрядна), безпосередньо зайнятих виробництвом товарів;
 4. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
  види (загальні та середні) та їх динаміка. Поняття і значення граничних витрат. Дохід фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат. Визначення оптимального обсягу виробництва. Моделі: «сукупний дохід - сукупні витрати», «граничний дохід - граничні витрати». Умови: закриття фірми, мінімізації збитків, максимізації
 5. Зміни в умовах формірованіяіздержек
  види витрат сдві-гают криві витрат. Збільшення постійних з-держек можна спостерігати візуально на рис 8-4а вигляді зсуву нагору кривої FC В результаті крива TCтакже зрушується вгору на ту ж величину. Зраді-ня в постійних витратах не приводять до сдвігукрівой граничних витрат на рис 8-4Ь або кри-вої середніх змінних витрат на рис 8-5, по-скільки постійні витрати, пов'язані з
 6. Лекція 23 Тема : ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 7. Тому з зростанням обсягу випуску крива сукупних витрат стає більш крутий.
  Витрат стає більш крутий. Різні типи витрат Аналіз роботи пекарні Елен Хангрі продемонстрував нам, як совокутиг j витрати фірми виражаються в її виробничої функції. Виходячи з визна-ділення сукупних витрат, ми можемо ввести кілька похідних від нк типів витрат. Визначення цих типів витрат ми розглянемо на прімеж даних, наведених у табл. 13.2, в якій
 8. Рішення фірми про обсяг предложеніяв довгостроковому періоді
  види своїх витрат, досягаючи, таким чином, найбільш низьких витрат вироб-ництва для будь-якого заданого обсягу випуску (гл.8). Як ми зараз побачимо, обсяг випуску фірми, максимізує прибуток, в довгостроковому періоди-де виходить за допомогою двокроковий процедури.Как і у випадку короткострокового періоду, перший шагвключает аналіз граничних витрат, а второйшаг залежить від середніх витрат. На
 9. Стаття 20. Види діяльності
  види діяльності, що відповідають цілям, передбаченим у статуті підприємства, за винятком заборонених чинним на території РРФСР
 10. Лекція 8 Тема: РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  види конкуренції та механізм їх дії; - аналізуються втрати від недосконалої конкуренції та антимонопольне
 11. 6 КРИВІ ВИТРАТ: пишечной ВЕЛИКОГО БОБА У багатьох фірмах граничний продукт якесь
  витрат аналогічні зображеним на малюнку. На графіку (а) малюнка показана залежність совокуп-них витрат (TC) від обсягу випуску. На графіку (б) показана залежність середніх сукупних витрат (АТС), середніх посто-янних витрат (AFC), середніх змінних витрат (AVC) і граничних витрат (MC) від обсягу випуску. Криві в графичес-ком вигляді відображають дані табл.
 12. Фіріь має можливість збільшити випуск продукції, запрошуючи на роботу додаткових робітників.
  Витрат. U-подібна форма кривої сукупних витрат. Крива сукупних з-держек Телма Терсті має [/-подібну форму. Чому? Згадаймо, що середні сукупні витрати є сума середніх постійних витрат і середніх змінних витрат. Середні постійні витрати зі зростанням обсягу випуску все-гда убувають, тому що постійні витрати діляться на зростаюче числ; одиниць продукції.
 13. Середні сукупні издерж граничні витрати являють інформацію, яка міститься в сов <-.'за 13.
  Витрат і їх форма добно тому як у попередніх розділах ми використовували графіки кривих перед-кенія і попиту в аналізі поведінки суб'єктів ринку, в цьому розділі нам будуть тезни графіки кривих сукупних та граничних витрат. На рис. 13.5 в яфіческом вигляді, на основі даних табл. 13.2, представлені витрати фірми ":-ми. По горизонтальній осі відкладено обсяг випуску лимонаду, а по вертикаль-:"!
 14. Концепція альтернативних витрат
  витрат виробництва традиційно протистояли один одному. Візер ж спробував подолати дуалізм корисності і витрат. Цінність продуктивних благ визначається в австрійській теорії цінністю (граничною корисністю) продукту, який можна вимовити з їх допомогою. Виготовляючи одні блага, виробник жерт-іует можливістю призвести небудь інше, і саме «загальна корисність інших
 15. Концепція альтернативних витрат
  витрат виробництва традиційно протистояли один одному. Візер ж спробував подолати дуалізм корисності і витрат. Цінність продуктивних благ визначається в австрійській теорії цінністю (граничною корисністю) продукту, який можна провести з їх допомогою. Виготовляючи одні блага, виробник жертвує можливістю призвести небудь інше, і саме «загальна корисність інших
© 2014-2022  epi.cc.ua