Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

27. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН

Існує ряд методів побудови цін на нову продукцію в залежності від рівня її споживчих властивостей з урахуванням нормативів витрат на одиницю параметра:
Метод питомих показників використовують для аналізу цін невеликих груп продукції, що характеризується наявністю одного основного параметра, величина якого визначає загальний рівень ціни виробу. У цьому випадку спочатку вираховується ціна питома:
Цуд=Ц1/Пгде Ц1 - ціна виробу; П1 - величина параметра виробу.
Після проводиться розрахунок ціни нового виробу:
Цн=Цуд? П2,
де П2 - значення основного параметра нового виробу.
Цей метод можна використовувати для обгрунтування рівня і співвідношень цін невеликих параметричних груп продукції, що мають нескладну конструкцію і характеризуються одним параметром. Цей метод не враховує інші споживчі властивості виробу, а також повністю ігнорує попит на дану продукцію і пропозиція.
Метод регресивного аналізу зазвичай застосовується для визначення залежності зміни ціни від зміни техніко-економічних параметрів товару, що відноситься до даного ряду, побудови і вирівнювання ціннісних відносин.
Метод агрегатних витрат полягає в сумі цін окремих конструктивних частин виробів, що входять в параметричний ряд, з додаванням вартості оригінальних вузлів, витрат на складання і нормативного прибутку.
Баловий метод: на основі експертних оцінок використовується значимість параметрів виробу для споживачів. При цьому кожному параметру привласнюється певне число балів, підсумовування яких дає оцінку техніко-економічним рівнем вироби. Цей метод застосовується при обгрунтуванні цін на парфюмерно-косметичні вироби, вина, сири, тваринні масла і т. п., тобто тоді, коли важливо оцінити надійність роботи, зовнішній вигляд товару і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "27. економетричних методів ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН"
 1. 9. Чи реагують на ціни продавці іпокупателі?
  Давайте зробимо відступ від моделі попиту іпропозиції, яку ми тільки що основательноізучілі, і запитаємо, наскільки повно согласуетсяета модель з відповідними фактами реальнойжізні. Ключовою характеристикою цієї моделі є при-ляется те, що і обсяг пропозиції, і обсяг спро-са реагують на ціни. Чи є реальні дока-зательства того, що покупці і продавці дей-ствительно реагують на
 2. Економетричні дослідження
  У 1970 р. в журналі, що видається Федеральним банком р. Сент -Луїса, була опублікована стаття, в якій викладалася економетрична модель, що описує вплив кредитно-грошової політики на економіку в дусі монетаризму. Ця модель протистояла побудованої приблизно в той же час спільними зусиллями економістів з Ради керуючих Федеральної резервної системи і Массачусетсского
 3. Запитання для самоперевірки
  Моделювання Математичний метод Функціональний метод Графічний метод Економіко- статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка
 4. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  Методи розрахунку цін вельми різноманітні. Існують витратні, економічні та ринкові методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного
 5. 4. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НОВАТОРСТВО: І. Шумпетер
  Інший спосіб визначення підприємницької функції запропонував знаменитий австрійський економіст Йозеф Шумпетер. Йозеф Алоїз Шумпетер (1883-1950) належить до найбільш оригінальним мислителям першої половини XX в. Після закінчення юридичного факультету Віденського університету (серед його вчителів були корифеї австрійської школи Бем-Баверк і Візер) Шумпетер викладав у Чернівцях, Граці, Бонні і
 6. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  Вклад російських учених у розробку математичних методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів
 7. Тема 8. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  1. Наукові школи - про предмет економічної теорії. Теоретичні дослідження в економіці А. Монкре-тьен в 1516 р. визначив як політичну економію, А. Маршалл в 1890 р. - як економікс, а в сучасній Росії вона придбала назву економічної теорії. Більшість вчених вважають, що мова йде не про різних науках, а про специфіку поглядів на предмет і зміст загальної універсальної
 8. 20. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІНИ
  Залежно від особливостей товару, розмірів і цілей фірми-продавця для розрахунку ціни можуть використовуватися різноманітні методи. Для вибору методу розрахунку ціни враховуються такі чинники, як ступінь новизни товару, стадія життєвого циклу, наявність диференціації товару по якості. При цьому мінімальна можлива ціна визначається собівартістю продукції, а максимальна - наявністю унікальних
 9. Стаття 6. Методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
  Органами регулювання природних монополій можуть застосовуватися такі методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій ...: цінове регулювання, здійснюване за допомогою визначення (встановлення) цін (тарифів) або їх граничного рівня; визначення споживачів, які підлягають обов'язковому обслуговуванню ... з урахуванням необхідності захисту прав і законних інтересів громадян,
 10. Питання 18Еластічность точкова і дугова.
  ВІДПОВІДЬ точкова еластичність - еластичність, виміряна в одній точці кривої попиту або пропозиції; є постійною величиною всюди, вздовж лінії попиту і пропозиції. Точкова еластичність являє собою точний показник чутливості попиту або пропозиції до змін цін, доходів і т. д. Точкова еластичність відображає реакцію попиту або пропозиції на нескінченно
 11. 3тіпа УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
  Мета цієї глави полягає не в тому, щоб відокремити "хороші" методи управління капіталом від "поганих". Ні, її завдання - дати читачеві загальне уявлення про основні ідеї та стратегіях, що використовуються в процесах управління грошовими ресурсами. Поговоримо про два обширних групах методів управління - Мартингейл і Анти-Мартингейл
 12. ІНШІ міркування, що стосується ФІКСОВАНО-фракційної торгівлі
  В основному описані мною в попередніх розділах цієї глави недоліки методу і негативні наслідки цих недоліків цілком самоочевидні. Я доводжу, що фіксована фракція - це, в першу чергу, неефективний метод торгівлі. Крім того, є всі підстави вважати застосування цього методу в торговельній практиці
 13. 5.2. Визначення відрізків часу і використання чисел Фібоначчі при встановленні тривалості циклів
  Один з найпростіших способів застосування чисел Фібоначчі на практиці - визначення відрізків часу, через яке відбудеться те або інша подія, наприклад, зміна тренда. Аналітик відраховує певну кількість фибоначчиевских днів або тижнів (13, 21, 34, 55 і т.д.) від попереднього східного події. Цей метод не завжди точний саме у зв'язку зі своєю простотою, але може бути зручний для
 14. Патрік Микула. Кращі методи ліній тренда Алана Ендрюса плюс п'ять нових технік, 2002
  Автор дослідив використовувані вкрай рідко методи побудови трендових ліній Алана Ендрюса протягом десяти років і в кінцевому підсумку оформив результати дослідження в одній книзі. Методи трендових ліній використовуються для короткостроковій і середньостроковій торгівлі і ніколи раніше не публікувалися в окремій книзі. Крім того, в роботу включені останні досягнення побудови трендових ліній на
 15. Модель номінального доходу
  Паралельно з економетричними дослідженнями створювалася м і-оретіческая основа монетаризму - модель номінального доходу Ф (шдмена8. Ця модель може бути представлена наступним чином: О) (2) (3) (4) (5) * Викладена г> двох роботах Фрідмена: Friedman M. A Theoretical Frame-I win k for Monetary Analysis / / Journal of Political Economy. 1970. № 2; A Mone-tuiy Theory of
 16. 4. Підприємництво як новаторство: Й. Шумпетер
  Інший спосіб визначення підприємницької функції перед-Чожіл знаменитий австрійський економіст Йозеф Шумпетер. Йозеф Алоїз Шумпетер (1883-1950) належить до найбільш ориги-н, вим мислителям першої половини XX в. Після закінчення юри-i-ського факультету Віденського університету (серед його вчителів i корифеї австрійської школи Бем-Баверк і Візер) Шумпетер тдавал в Чернівцях, Граці, Бонні і
© 2014-2021  epi.cc.ua