Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Посередницькі зовнішньоторговельні фірми

Посередницькі зовнішньоторговельні фірми - різні торгові фірми, компанії, що виконують за дорученням виробників-експортерів товарів функції посередників на міжнародних ринках на основі укладеного між ними угоди чи окремого доручення. В даний час значна частина зовнішньої торгівлі здійснюється через торгове посередництво. Воно включає широкий круг послуг з експорту та імпорту товарів, в т.ч. по подисканію закордонного контрагента, підготовки і здійснення торгової угоди, кредитування сторін і надання гарантій оплати товару покупцем, здійсненню транспортно-експедиторських і страхових операцій, виконання митних формальностей, а також рекламних та інших заходів щодо просування товарів на ринки, організації післяпродажного обслуговування, маркетингових досліджень і т.д. Великі торгові фірми поряд з комерційною діяльністю виконують і виробничі операції, пов'язані в основному з обробкою закуповуваних і реалізованих товарів.
Торгові посередники створюють для фірм експортерів певні переваги, насамперед внаслідок економії коштів і часу по збуту, що й обумовлює їх важливу роль в міжнародній торговельній практиці. Разом з тим, експортер в цьому випадку безпосередньо не пов'язаний з ринками збуту і цілком довіряється сумлінності і активності торгового посередника. Залежно від характеру функцій, виконуваних торговим посередником, розрізняють кілька видів торгово-посередницьких операцій: дилерські, комісійні, агентські та брокерські. Залежно від характеру здійснюваних операцій розрізняють такі види торгово-посередницьких фірм: торгові, комісійні, агентські, брокерські, фекторі та ін Від правильного вибору торгового посередника залежить не тільки можливість успіху в просуванні товарів на ринки, а й закріплення на цих ринках.
Торгівельні фірми здійснюють комерційні операції, як правило, за свій рахунок і від свого імені і мають справу з постійною клієнтурою. Торгові фірми підрозділяються на торгові (експортні) будинки, експортні та імпортні фірми, оптові та роздрібні фірми та ін Комісійні фірми виконують разові комерційні доручення від свого імені, але за рахунок виробника (продавця) або покупця. Агентські фірми виступають від імені і за рахунок принципала, юридично вони повністю незалежні. Брокерські фірми - це особливий вид посередницьких фірм, у функції яких входить звести контрагентів. Фекторі - торгові посередники, що виконують широке коло посередницьких обов'язків від імені експортера.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Посередницькі зовнішньоторговельні фірми "
 1. Зовнішньоторговельна квота
  зовнішньоторговельного обороту до обсягу
 2. Стаття 13. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  зовнішньоторговельна політика здійснюється за допомогою митно-тарифного регулювання (застосування імпортного та експортного митних тарифів) і нетарифного регулювання (зокрема, шляхом квотування і ліцензування) зовнішньоторговельної діяльності ... Не допускаються інші методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності шляхом втручання і встановлення різних обмежень
 3. Стаття 4. Принципи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  зовнішньоторговельної діяльності в Російській Федерації є: 1) єдність зовнішньоторговельної політики як складової частини зовнішньої політики Російської Федерації, 2) єдність системи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності та контролю за її здійсненням; 3) єдність політики експортного контролю, що здійснюється з метою реалізації державних завдань забезпечення національної
 4. Зовнішньоторговельна бартерна угода
  зовнішньоторговельної діяльності та передбачає обмін товарами, послугами, роботами, інтелектуальною власністю, у тому числі угода, яка поряд із зазначеним обміном передбачає використання при її здійсненні грошових чи інших платіжних
 5. Стаття 6. Питання, що знаходяться у веденні Російської Федерації в області зовнішньоторговельної діяльності
  зовнішньоторговельних зв'язків та основних принципів зовнішньоторговельної політики Російської Федерації; 2) забезпечення економічної безпеки, захист економічного суверенітету та економічних інтересів Російської Федерації, економічних інтересів суб'єктів Російської Федерації і російських осіб; 3) державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, включаючи фінансове, валютне, кредитне,
 6. Ціни зовнішньоторговельні
  зовнішньоторговельні - ціни, за якими здійснюється експорт та імпорт товарів і
 7. Масштабність конкуренція
  зовнішньоторговельних операцій, що втягуються в міжнародний обмін під впливом МРТ, міжнародної спеціалізації та кооперації в самих різних областях. Інтернаціоналізація господарського життя розширює базу конкуренції. Поряд з монополіями-гігантами в ринкову боротьбу вступають середні, дрібні і навіть найдрібніші фірми. До суперництва країн з традиційно розвиненим експортом приєднуються нові (в
 8. Базисні зовнішньоторговельні ціни
  зовнішньоторговельні ціни - ціни, найбільш точно відображають рівні та динаміку світових цін на період, що передує
 9. Біржі праці та приватні посередницькі фірми
  посередницькі функції на ринку робочої сили. У більшості країн біржі праці є державними і здійснюють свою діяльність під керівництвом міністерства праці або аналогічного йому органу. Разом з тим на ринку праці поряд з державними службами зайнятості функціонує велика кількість приватних посередницьких фірм, ефективність діяльності яких дуже висока. Так, в США
 10. 13.5. ТНК як суб'єкти зовнішньоторговельних відносин і виробники товарів за кордоном
  фірми, що мають дочірні компанії в двох і більше країнах незалежно від юридичної форми або сфери діяльності та здійснюють координацію діяльності своїх зарубіжних компаній. Функціонування ТНК пояснюється трьома моментами: 1) наявністю олигополистических переваг у фірми (С. Хаймер , Ч. Кінддебергер), 2) використанням переваг локалізації - використанням місцевих ресурсів та
 11. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  зовнішньоторговельної політики, що передбачає свободу підприємців, фірм у прийнятті та здійсненні рішень по веденню зовнішньої торгівлі. ПРОТЕКЦИОНИЗМ - принцип зовнішньоторговельної політики, що передбачає втручання держави в зовнішньоторговельну діяльність, ті чи інші форми і методи державного регулювання. Абсолютна перевага - вигоди, що випливають з різної величини витрат
 12. Зовнішньоторговельні банки
  зовнішньоторговельні, або експортно-імпортні банки, які покликані здійснювати кредитування експорту, страхування експортних кредитів. Основне їх завдання полягає в заохоченні експорту з метою стимулювання економічного зростання. Вони гарантують і враховують векселі за експортними кредитами, наданими приватними банками, беруть участь разом з ними в середньостроковому і довгостроковому кредитуванні
 13. Глава 6. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  зовнішньоторговельна політика кожної країни. Грамотно побудована система та-моженних тарифів сприяє розвитку внутрішнього ринку країни, а оскільки зовнішня тор-Гауліт є однією з найважливіших форм міжнародних зв'язків, від того, наскільки ефективна зовнішньоторговельна політика держави, багато в чому залежить його місце на світовому
 14. Тема 14 Міжнародна торгівля
  зовнішньоторговельної діяльності »та« Закон Російської Федерації про митний
 15. 14. Еволюція зовнішньоторговельної політики
  зовнішньоторговельної політики: протекціонізм і вільна торгівля (лібералізм). Різні стадії світового економічного розвитку характеризувалися превалюванням однієї з цих моделей зовнішньоторговельної політики. У період первісного нагромадження капіталу типовою системою зовнішньоторговельної політики був протекціонізм. Високими ввізними митами на промислові товари вітчизняна промисловість
 16. збільшен-ня валютного курсу стимулює імпорт і робить менш привабливим екс-порт, а обидві ці тенденції працюють на
  зовнішньоторговельна полі- тика не впливає на зовнішньоторговельний баланс. Іншими словами, зовнішньоторговельна політика, безпосередньо впливає на експорт або імпорт, не змінює значен-ня чистого експорту. Цей висновок здасться менш дивним, якщо ми вспом-ним відоме нам тотожність: NX=NFI=S-I. Чистий експорт дорівнює чистим іноземним інвестиціям, які дорівнюють раз-ності національних
 17. Брокер
  Брокер - фінансовий посередник, що займається купівлею-продажем цінних паперів за рахунок і за дорученням клієнта на підставі договору комісії або доручення. Посередницькі операції називаються брокерськими, за виконання їх брокер стягує
© 2014-2022  epi.cc.ua