Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Брутто-результат експлуатації інвестицій (БРЕІ)

Брутто- результат експлуатації інвестицій (БРЕІ) - різниця між величиною доданої вартості та витратами з оплати праці (включаючи нарахувань на заробітну плату - єдиного соціального податку і платежів по страхування працівників від нещасних випадків на виробництві), а також за мінусом всіх інших податків та податкових платежів підприємства , крім податку на прибуток.
БРЕІ являє собою прибуток до вирахування амортизаційних відрахувань, фінансових витрат за позиковими коштами і податку на прибуток. За питомою вагою БРЕІ в доданій вартості можна судити про ефективність управління підприємством і скласти загальне уявлення про потенційну рентабельності та гнучкості підприємства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Брутто-результат експлуатації інвестицій (БРЕІ)"
 1. Нетто-результат експлуатації інвестицій (НРЕІ)
  результат експлуатації інвестицій (НРЕІ) - прибуток до сплати відсотків за кредит та податку на
 2. Комерційна маржа
  результату експлуатації інвестицій до обсягу продажів
 3. Ключові терміни
  брутто-ефект оподаткування Податок на споживання Громадські блага Аналіз «витрати - вигоди» Гіпотеза Тібо і ефект «невидимої ноги» Районування Освітні
 4. Ефект акселерації
  експлуатації обладнання, внаслідок чого процентний приріст нових інвестицій до відновних інвестицій більше процентного приросту продукції, попит на яку викликає нові інвестиції. Коефіцієнт акселерації (акселератор) дорівнює відношенню приросту інвестицій до викликав їх приросту доходу, споживчого попиту або обсягу готової продукції в попередньому періоді. Він розраховується
 5. ТЕОРІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
  експлуатації. Вона неявно присутня навіть у тих концепціях, які заперечують саме наявність експлуатації, оскільки вони все одно повинні якось пояснити походження прибутку і рас-пределеніе доходів між учасниками виробничого процесу. У марксистській політекономії до теорії експлуатації відноситься все, пов'язане з джерелом і розподіл-ленням додаткової вартості, в Економікс її місце
 6. 23.3. Ретроспективна оцінка ефективності інвестицій
  результаті додаткових інвестицій. Збільшення прибутку в розрахунку на рубль інвестицій: {foto749} де По і П1 - відповідно прибуток на одиницю продукції до і після додаткових інвестицій. Термін окупності інвестицій: Термін окупності інвестицій {foto750} Всі перераховані показники використовуються для комплексної оцінки ефективності інвестування як в цілому, так і по
 7. 22. ІНВЕСТИЦІЇ
  брутто-інвестиції - сукупність нетто-інвестицій і реінвестицій. За характером участі в інвестуванні інвестиції бувають: - прямими, що припускають безпосередню участь інвестора у виборі об'єктів інвестування та вкладення коштів; - непрямими, здійснюваними іншими особами (інвестиційними або іншими фінансовими посередниками). По періоду інвестування розрізняють такі типи
 8. 4.3 Перехресна еластичність попиту за ціною
  брутто-замінників, що визначаються за критерієм e ij> 0. Якщо e * ij <0, то такі товари називаються нетто-доповнюючими на відміну від брутто-доповнюючих, що визначаються за критерієм e ij <0. Перехресний ефект заміни симетричний, e ij=e * ij. І якщо i-тий товар визначений як нетто-замінник j-того, то і j-тий товар є нетто-замінником i-того. Різниця двох визначень можна
 9. Питання 79 Попит на інвестиційні блага
  брутто) інвестиції - це інвестиції на заміщення старого обладнання (амортизація) плюс приріст інвестицій на розширення виробництва. Чисті (нетто) інвестиції - це валові інвестиції за вирахуванням суми амортизації основного капіталу. Інвестиційний попит складається з двох частин - з попиту на відновлення зношеного капіталу і попиту на збільшення чистого реального капіталу. Інвестиційний
 10. Напрями експлуатації
  результаті застосування капіталу і «землі» підпри-ємства, однак на практиці всю цю додаткову вартість привласнює засновник-капіталіст. Далі більш докладно розглядаються обидва ці напрямки і їх
 11. 3.3. Приймання вантажу до перевезення
  брутто якого не повинна перевищувати 5000 кг і під перевезення якого за його обсягу чи роду вантажу непотрібен окремого вагона. Вантаж загальною масою брутто до 5000 кг, пропонований за однією накладної для перевезення в великотоннажному контейнері, що не вважається дрібною відправкою, а є відправкою великотоннажного контейнера. За погодженням між залізницями, які беруть участь у перевезенні, вантаж
 12. 4. Кейнсіанська модель економічного зростання
  інвестиціям. У зв'язку з цим головна роль у ній відводиться інвестуванню нового капіталу, тобто накопиченню капіталу як джерела інвестицій для нарощування виробничих потужностей. Величини інвестицій і заощаджень можуть не збігатися, хоча в процесі суспільного виробництва між ними поступово встановлюється рівність. Функцію вирівнювання інвестицій і заощаджень беруть на себе
 13. Питання 81. Статистика особистого і майнового страхування
  брутто-ставка. На основі тарифної ставки розраховують, скільки грошей має внести кожен страхувальник в загальний страховий фонд з одиниці страхової суми. Складовими елементами тарифної ставки є нетто-ставка і навантаження. Нетто-ставка - це базова частина тарифної ставки, яка гарантує виплати страхових сум у разі настання страхових випадків, тобто виконання фінансових
 14. 12. Інвестиції, функція попиту на інвестиції. Парадокс ощадливості.
  Результати інтелектуальної власності, що належить інвесторові. У комерційній практиці прийнято розрізняти такі типи інвестиції: 1) інвестиції в фізичні активи; 2) інвестиції в грошові активи; 3) інвестиції в нематеріальні активи. Фізичні активи - виробничі будівлі та споруди, а також будь-які види машин і устаткування з терміном служби більше одного року. Грошові активи -
 15. Питання 39 Іноземні інвестиції в економіці Росії
  експлуатації найбагатших природних ресурсів, досить високої кваліфікації російських фахівців і відносною дешевизною робочої сили, відсутністю серйозної конкуренції з боку вітчизняних підприємців. Участь іноземного капіталу в дореволюційній економіці Росії виражалося у високій частці зарубіжних інвестицій у фондах діяли в той час акціонерних товариств - в 1908 р.
 16. Інвестиції, норма прибутку і відсотка
  експлуатацію та обслуговування Стан готівкового основного капіталу Технологічні зміни Очікування зміни загальноекономічної та політичної ситуації Податки на підприємства Якщо вони зменшуються Якщо на особу дефіцит виробничих потужностей Якщо з'явилися зразки нової або удосконаленої продукції, нове обладнання, нові технології Якщо оцінки оптимістичні Якщо відбувається зниження
 17. Інвестиції та очікувані прибутки
  результаті чого для будь нормипроцента рівень інвестицій виявиться
 18. Тест
  експлуатації людини людиною; в) поступовий перехід від «присваивающего» господарства до «виробляючому». 2. Чи можна вважати суспільний поділ праці достатньою умовою для вознікнове-вання товарного виробництва? а) можна, б) ні, це недостатньо. 3. Скільки етапів суспільного поділ праці відбулося в цей період: а) одне, б) два; в)
 19. 3. Норма додаткової вартості
  експлуатації виражається самими різними за формою відносинами, але залишається незмінною по своїй суті:. У кінцевому рахунку, виходячи зі структури вартості товару, ступінь експлуатації може бути записана в загальному вигляді як: де m? - Норма додаткової вартості; m - додаткова вартість; V - змінний капітал. Для наочності звернемося до умовного прикладу. Припустимо, що протягом
© 2014-2022  epi.cc.ua