Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

4.3 Перехресна еластичність попиту за ціною


Перехресна еластичність попиту за ціною характеризує відносну зміну обсягу попиту на один товар при зміні ціни іншого. Коефіцієнтом перехресної еластичності попиту за ціною називають відношення відносної зміни попиту на i-тий товар до відносного зміни ціни j-того товару. На відміну від коефіцієнта прямої еластичності ei коефіцієнт перехресної еластичності позначається e ij:


Коефіцієнт перехресної еластичності може бути позитивним, негативним і нульовим.
Якщо e ij> 0, то товари i і j називають взаємозамінними, підвищення ціни j-того товару веде до збільшення попиту на i-тий (наприклад, різні види палива).
Якщо e ij <0, то товари i і j називають взаємодоповнюючими, підвищення ціни j-того товару веде до падіння попиту на i-тий (наприклад, автомашини і бензин).
Якщо e ij=0, то такі товари називають незалежними, підвищення ціни одного товару не впливає на обсяг попиту на інший (наприклад, хліб і цемент). Основним чинником, що визначає перехресну еластичність попиту за ціною, є природні властивості благ, їх здатність заміщати один одного в споживанні. Якщо два товари можуть з однаковим успіхом використовуватися для задоволення однієї й тієї ж потреби, коефіцієнт перехресної еластичності цих товарів за ціною буде високий, і навпаки.

Слід мати на увазі, що перехресна еластичність попиту за ціною може бути асиметричною. Якщо ціна м'яса знизиться, попит на кетчуп зросте. Але якщо ціна кетчупу підвищиться, то це навряд чи вплине на попит на м'ясо.
Коефіцієнт перехресної еластичності може бути використаний для характеристики взаємозамінності і взаємодоповнюваності товарів лише при невеликих змінах цін. При значних змінах цін буде проявлятися вплив ефекту доходу, що призведе до зміни попиту на обидва товари. Так, наприклад, якщо ціна картоплі знизиться вдвічі, то зросте споживання не тільки картоплі, а й інших товарів. У цьому випадку e ij <0 і ці товари будуть класифікуватися як взаємодоповнюючі, що невірно.
Більш надійну оцінку відносин взаимозамещения і взаємодоповнення товарів можна отримати, якщо при розрахунках перехресної еластичності виключити вплив ефекту доходу:


Якщо e * ij> 0, то такі товари називаються нетто-субститутами (або взаємозамінними по Хиксу) на відміну від брутто-замінників, що визначаються за критерієм e ij> 0. Якщо e * ij <0, то такі товари називаються нетто-доповнюючими на відміну від брутто-доповнюючих, що визначаються за критерієм e ij <0.
Перехресний ефект заміни симетричний, e ij=e * ij. І якщо i-тий товар визначений як нетто-замінник j-того, то і j-тий товар є нетто-замінником i-того.
Різниця двох визначень можна розглянути, скориставшись рис. 3.20. Тут товари X і Y є брутто-замінниками, але нетто-доповнюючими. Загальний результат зміни ціни тут негативний, оскільки позитивний ефект заміни перекривається негативним ефектом доходу. Можна показати, що "в цьому сенсі заменяемость є домінуючим ставленням в системі в цілому". [6]
Деякі економісти використовують перехресну еластичність для визначення галузевої приналежності різних виробництв. Вони вважають, що, чим вище коефіцієнт перехресної еластичності двох товарів, тим з більшою підставою їх виробництво може бути віднесено до однієї галузі. Однак така точка зору не є загальноприйнятою, і ми ще до неї повернемося.
ПРИМІТКИ
[6] Хікс Дж. Вартість і капітал. М., 1988. С. 454.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3 Перехресна еластичність попиту за ціною "
 1. Ключові терміни
  еластичний попит Нееластичний попит Абсолютно нееластичний попит Попит одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле Перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнювані товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої необхідності Еластичність пропозиції за ціною Короткострокові
 2. Що таке перехресна еластичність попиту?
  Перехресної еластичності попиту використовується для визначення ступеня впливу на величину попиту на даний товар зміни ціни іншого товару. Коефіцієнт перехресної еластичності - це відношення процентної зміни попиту на товар А до відсоткової зміни ціни товару Б:, (9.6) де «с» в індексі означає перехресну еластичність (англ. cross). Значення коефіцієнта перехресної
 3. Питання 16Перекрестная еластичність попиту за ціною. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною.
  Перехресної еластичності попиту за ціною: - позитивна; - негативна; - нульова. Позитивна перехресна еластичність попиту за ціною відноситься до взаємозамінним товарам (товарів-субститутів). Наприклад, масло і маргарин є товарами-замінниками, вони конкурують на ринку. Підвищення ціни на маргарин, яке здешевлює масло по відношенню до нової ціни маргарину, викликає
 4. 5. Інші типи еластичності попиту
  перекрестнаяеластічность встановлює співвідношення між з-трансформаційних змін ціни одного товару і обсягом попиту на маковиці товар. Зауважте також, що перехресна еластичності товару j по відношенню до ціни товару i, взагалі кажучи, не дорівнює величині, визначеній наоснове рівняння (3). Визначення взаємодоповнюючих і взаємозаміни-няемих товарів, дане в гл. 3, може бути Вира-жено в термінах перехресних
 5. Терміни і поняття
  еластичність попиту Коефіцієнт цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
 6. Тема 14. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  перехресна еластичність. Сама еластичність визначається різними факторами (рис. 14.2). {Foto34} Рис. 14.2. Фактори еластичності попиту та пропозиції 4. Практичне значення еластичності. Знання еластичності попиту та пропозиції має практичне значення для підприємця: якщо попит на товар еластичний, то продавцю вигідніше знижувати ціни, так як в цьому випадку він збільшує загальну
 7. Резюме
  перекрестнаяеластічность попиту за ціною позитивна, і взаємо-доповнюваними (комплементарними), якщо вона від'ємного. 8. Еластичність попиту по доходу вимірює чувствитель-ність обсягу попиту до зміни доходу. Вона равнапроцентному зміни обсягу попиту, отнесенномук процентному зміни доходу. Товари, для кото-яких еластичність попиту по доходу позитивна, є при-ляють нормальними; товар
 8. Основні терміни і поняття
  перехресна еластичність, еластичність по доходу, пропозиція, закон пропозиції, еластичність пропозиції, ринкова рівновага, ціна ринкової рівноваги, рента (надлишок) споживача, порушення рівноваги, «нормальна» ринкова
 9. Еластичність попиту
  еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів, доходів споживачів і т.д.), що визначають попит. Розглянемо спочатку коефіцієнт еластичності попиту за ціною - показник чутливості обсягу попиту до зміни його ціни. Він визначається як відношення процентної зміни обсягу
 10. Терміни і поняття
  еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і
© 2014-2022  epi.cc.ua