Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Еластичність попиту за ціною, або еластичність спро-са, вимірює чутливість обсягу попиту на товарка зміни ціни даного товару Вона определяетсякак відношення процентної зміни обсягу спро-са до процентної зміни ціни.
2. Значення еластичності попиту за ціною вздовж лінійної (прямолінійною) кривої попиту змінюється. Онависока при високій ціні і низька при низькій ціні
3. Якщо еластичність попиту перевищує 1, то кажуть, що попит є еластичним. У цьому випадку общаясумма витрат на товар збільшується з паденіемего ціни. Так як сукупні витрати покупателейравни сукупним доходам продавців, доходи про-давця в цьому випадку ростуть у міру падіння цени.Еластічность попиту нескінченна в разі совершенноеластічной, горизонтальної кривої попиту.
4. Якщо еластичність попиту менше 1, то кажуть, чтоспрос нееластичний. У цьому випадку дохід продавців па-дає з падінням ціни. Еластичність попиту дорівнює ну-лю в випадку абсолютно нееластичною, вертікальнойкрівой попиту.
5.
Дохід продавців досягає максимуму, коли еластичний-ність попиту дорівнює 1. Тоді говорять про попиті поодиноких-ної еластичності.
6. Еластичність попиту на якийсь товар определяетсяглавним чином наявністю товарів-замінників. Цеозначає, що еластичність попиту буде нижче длякрупной товарної групи (наприклад, їжі), ніж длялюбого конкретного товару з цієї групи (напри-мер, кукурудзяних пластівців).
7. Перехресна еластичність попиту за ціною ізмеряетчувствітельность обсягу попиту на якийсь товар до зміни ціни іншого товару. Товари є взаємо-мозаменяемимі (субститутами), якщо перекрестнаяеластічность попиту за ціною позитивна, і взаємо-доповнюваними (комплементарними), якщо вона від'ємного.
8. Еластичність попиту по доходу вимірює чувствитель-ність обсягу попиту до зміни доходу. Вона равнапроцентному зміни обсягу попиту, отнесенномук процентному зміни доходу. Товари, для кото-яких еластичність попиту по доходу позитивна, є при-ляють нормальними; товар є нижчим, есліего еластичність попиту по доходу негативна.
Те-вар є предметом розкоші, якщо еластічностьспроса по доходу перевищує 1, і предметом першої необхідності, якщо еластичність по доходу менше1. Із збільшенням доходу споживачі витрачають все біль-шую його частку на предмети розкоші.
9. Еластичність пропозиції за ціною, або еластічностьпредложенія, являє собою процентне збільшен-ня обсягу пропозиції, віднесене до процентномуувеліченію ціни. Еластичність пропозиції большеілі дорівнює нулю; вона дорівнює нулю, коли крива запропонованого-вання вертикальна, і нескінченна, коли крива-позиції горизонтальна.
10. Еластичність попиту, як і еластичність про-позиції, як правило, вище в довгостроковому періоді, чемв короткостроковому. Це означає, що зрушення кривої
пропозиції або попиту призводить до великого вимірюв-нению ціни і малому зміни кількості (об'емаспроса або пропозиції) в короткостроковому періоді ик меншому зміни ціни і більшому ізмененіюколічества в довгостроковому періоді
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Резюме"
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua