Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

23.3. Ретроспективна оцінка ефективності інвестицій

Показники ефективності інвестицій. Методика їх розрахунку і аналізу. Шляхи підвищення їх рівня.
Для оцінки ефективності інвестицій використовується-комплекс показників.
Додатковий вихід продукції на рубль інвестицій:
Е=(ВП1 - ВПО) / І,
де Е - ефективність інвестицій; ВП0, ВП1 - валова продукція відповідно при вихідних і додаткових інвестиціях; І - сума додаткових інвестицій.
Зниження собівартості продукції в розрахунку на рубль інвестицій:


де C0, C1 - собівартість одиниці продукції відповідно при вихідних і додаткових інвестиціях; Q1 - річний обсяг виробництва продукції в натуральному вираженні після додаткових інвестицій.
Скорочення витрат праці на виробництво продукції в розрахунку на рубль інвестицій:


де Те і T1 - відповідно витрати праці на виробництво одиниці продукції до і після додаткових інвестицій.

Якщо чисельник Q1 (T0-T1) розділити на річний фонд робочого часу в розрахунку на одного робітника, то отримаємо відносне скорочення кількості робочих в результаті додаткових інвестицій.
Збільшення прибутку в розрахунку на рубль інвестицій:


де По і П1 - відповідно прибуток на одиницю продукції до і після додаткових інвестицій.
Термін окупності інвестицій:

Термін окупності інвестицій


Всі перераховані показники використовуються для комплексної оцінки ефективності інвестування як в цілому, так і по окремих об'єктах. Необхідно вивчити динаміку даних показників, виконання плану, визначити вплив факторів та розробити заходи щодо підвищення їх рівня.
Основним напрямком підвищення ефективності інвестицій є комплексність їх використання.
Це означає, що за допомогою додаткових капітальних вкладень підприємства повинні домагатися оптимальних співвідношень між основними і оборотними фондами, активної і пасивної частиною, силовими і робочими машинами і т.д.
Важливими умовами підвищення ефективності інвестиційної діяльності є скорочення термінів будівництва і незавершеного виробництва, зниження вартості вводяться об'єктів, а також правильна їх експлуатація (повне використання проектних потужностей, недопущення простоїв техніки, устаткування і т.д.) . Висновки і пропозиції за результатами аналізу повинні бути обгрунтовані й підкріплені відповідними розрахунками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23.3. Ретроспективна оцінка ефективності інвестицій "
 1. Визначення ринкового тренда
  ретроспективного
 2. Інвестиції та очікувані прибутки
  оцінках майбутніх при-бувальщин, наприклад якщо вони вірять, що через 3 годадлітельний період млявої активності нарешті сме-нітся бумом, вони, безсумнівно, захочуть інвестування-вать більше. На рис 29-8 подібне збільшення рівня сподівання-ваних прибутків відповідало б зсуву кривої / вгору і вправо, в результаті чого для будь нормипроцента рівень інвестицій виявиться
 3. 2.1. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу.
  Ретроспективний, поточний, оператівнийПо зв'язку із загальними функціями управленіяАналіз, що передує складання плану; аналіз виконання плану; аналіз результатів контролю та оперативного регулювання лікувального процесу; аналіз підсумків підприємницької діяльності та ефективності стимулювання праці тощо Класифікаційні ознаки аналізу Види аналізу За часом прийняття рішення
 4. Показники участі в міжнародній міграції капіталу
  оцінки міграції капіталів є відношення зовнішнього боргу країни до ВВП або обсягом експорту даної країни, т . е. показник зовнішньої заборгованості (З? вн) {foto199} де Звн - обсяг зовнішньої заборгованості; Qексп - обсяг експорту. Даний показник важливий для оцінки платоспроможності країни стосовно закордонних партнерів, а також для визначення рівня фінансово-економічної залежності
 5. 12.8. Аналіз складу і динаміки довгострокових вкладень
  оцінки змін у складі інвестиційного портфеля. З розвитком ринкових відносин і нарощуванням економічного потенціалу розширюється інвестиційна діяльність підприємств. Вкладаючи капітал у будь інвестиційний проект, підприємство планує не тільки відшкодувати вкладений капітал, але й отримати певну суму прибутку. Будь-яке інвестиційне рішення грунтується на оцінці:
 6. Інвестиції, норма прибутку і відсотка
  оцінки оптимістичні Якщо відбувається зниження рівня оподаткування Якщо вони збільшуються Якщо є зайві виробничі потужності Якщо відсутні нові продукти , техніка і технології Якщо оцінки песимістичні Якщо рівень оподаткування
 7. 4. Кейнсіанська модель економічного зростання
  інвестиціям. У зв'язку з цим головна роль у ній відводиться інвестуванню нового капіталу, тобто накопиченню капіталу як джерела інвестицій для нарощування виробничих потужностей. Величини інвестицій і заощаджень можуть не збігатися, хоча в процесі суспільного виробництва між ними поступово встановлюється рівність. Функцію вирівнювання інвестицій і заощаджень беруть на себе
 8. 1.2. Види аналізу господарської діяльності
  ретроспективний, історичний). Попередній (прогнозний) аналіз проводиться до здійснення господарських операцій. Він необхідний для обгрунтування управлінських рішень і планових завдань, а також для прогнозування майбутнього і оцінки очікуваного виконання плану, попередження небажаних результатів. Подальший (ретроспективний) аналіз проводиться після здійснення господарських актів. Він
 9. ЧАСТИНА 5. Система оцінки результативності регіональної маркетингової діяльності
  оцінки результативності регіональної маркетингової діяльності в загальному і цілому, по окремому напрямку, окремому товару чи окремій послузі. 2. Основні витрати, здійснювані на регіональному рівні в області маркетингової діяльності, і оцінка їх
 10. 23.4. Аналіз ефективності довгострокових фінансових вкладень
  ефективності довгострокових фінансових вкладень проводиться зіставленням суми отриманого доходу від даного виду інвестицій із середньорічною сумою даного виду активів. Середній рівень дохідності (ДВК) може змінитися за рахунок: структури цінних паперів, що мають різний рівень дохідності (УДi); рівня прибутковості кожного виду цінних паперів, придбаних підприємством (ДВКi): {foto751}
© 2014-2022  epi.cc.ua