Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010 - перейти до змісту підручника

12. Інвестиції, функція попиту на інвестиції. Парадокс ощадливості.

Інвестиції - (лат. інвест, означає вкладати) вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. Під інвестиціями розуміються: будь-яке майно, грошові кошти, цінні папери, обладнання, результати інтелектуальної власності, що належить інвесторові. У комерційній практиці прийнято розрізняти такі типи інвестиції: 1) інвестиції в фізичні активи; 2) інвестиції в грошові активи; 3) інвестиції в нематеріальні активи. Фізичні активи - виробничі будівлі та споруди, а також будь-які види машин і устаткування з терміном служби більше одного року.
Грошові активи - права на отримання грошових сум від інших фізичних і юридичних осіб (депозити в банку, облігації, акції). Нематеріальні активи - цінності, що одержуються фірмою в результаті проведення програм перенавчання або підвищення кваліфікації персоналу, розробки торгових знаків і придбання ліцензії. Інвестиції в цінні папери прийнято називати портфельними інвестиціями. За формами власності: приватні, державні, іноземні, спільні. По регіонах: інвестиції всередині країни, інвестиції за кордоном. За характером участі: прямі і непрямі.
Прямі здійснюються за участю інвесторів у виборі проектів інвестування та вкладення коштів. Непрямі - при опосредуемом участі інвесторів іншими особами. Валові інвестиції - загальний обсяг інвестованих коштів у певному періоді, спрямовані на нове будівництво придбання засобів виробництва і на приріст товарного обороту. Чисті - обсяг валових інвестицій, зменшених на суму амортизаційних відрахувань у певному періоді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12. Інвестиції, функція попиту на інвестиції. Парадокс ощадливості. "
 1. Ключові терміни
  інвестицій Сукупний попит Функція сукупного попиту Небажане або незаплановане інвестування в запаси Мультиплікатор Парадокс
 2. Парадокс ощадливості
  інвестиційної діяльності. Подібна ситуація виникає у переддень спаду виробництва: люди прагнуть скоротити споживання і збільшити заощадження на наступаючий «чорний» день, а попит на фінансові ресурси з боку інвесторів скорочується. Виникає надлишок заощаджень порівняно з інвестиціями. Незначне підвищення рівня заощаджень викликає різке скорочення обсягу ЧВП. Надалі,
 3. 14.2. Мультиплікатор і мультиплікаційний ефект
  інвестиції залежать від зовсім різних факторів: заощадження в основному залежить від доходу, а постійно мінливі інвестиції - від випадкових на перший погляд чинників розвитку економіки. Іншими слонами, мотиви заощадження часто відрізняються від мотивів інвестування, оскільки інвестиції залежать від таких факторів, як приріст населення, освоєння нових територій, нових відкриттів, нових смаків і
 4. Два підходи до розподілу сукупного доходу
  інвестиції. А це означає, що саме інвестиції відіграють важливу роль у виникненні спадів. Довгий час фундаментальний підхід грунтувався на позиції, що дохід і багатство нації ростуть в тому ж темпі, що й накопичення капіталу. Отже, чим вище норма інвестицій, тим вище і темп економічного зростання і тим швидше збільшується національний дохід і підвищується рівень життя. Але що ж
 5. Питання для самоперевірки
  інвестиційний попит відрізняється від попиту домашніх господарств? 7. Що показують середня схильність до споживання і середня схильність до заощадження? 8. Що показують гранична схильність до споживання і гранична схильність до заощадження? 9. У чому відмінність між автономними і індукованими інвестиціями? 10. Яка роль інвестицій в економіці? 11. Які фактори визначають динаміку
 6. 8. Парадокс ощадливості
  інвестиціях на рівні 250 і предельнойсклонності до споживання, рівний 0,75. У цій си-туації домашні господарства вирішують, що вони хотятнаправлять в заощадження коштів на 100 едініцменьше при будь-якому рівні доходу У термінах ріс25-14а функція заощаджень переміститься вниз ізположенія SA в положення SA ', при якому Ощад-вання нижче на 100 одиниць для кожного з рів-ній доходів. Це рівнозначно рішенням
 7. Парадокс ощадливості
  інвестиціями може при-вести до двох негативних для економіки ефектів. 1 Кейнс Д. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. М., 19 7 серпня. С. 17 вересня. 1. Інфляційного розриву, коли інвестиції перевищують заощадження. Пропозиція заощаджень відстає від інвестиційних потреб. При цьому можливостей для реального збільшення інвестицій немає. В результаті призупинення-люється виробництво. Населення
 8. 4. Кейнсіанська модель економічного зростання
  інвестиціям. У зв'язку з цим головна роль у ній відводиться інвестуванню нового капіталу, тобто накопиченню капіталу як джерела інвестицій для нарощування виробничих потужностей. Величини інвестицій і заощаджень можуть не збігатися, хоча в процесі суспільного виробництва між ними поступово встановлюється рівність. Функцію вирівнювання інвестицій і заощаджень беруть на себе
 9. 14.4. Інвестиції та їх функціональне призначення. Фактори, що впливають на величину інвестицій
  інвестиції. Інвестиції - це довгострокові вкладення державного або приватного капіталу в різні галузі як всередині країни, так і за її межами з метою отримання прибутку. Напрями інвестицій: - будівництво нових виробничих будівель і споруд; - закупівлі нового обладнання, техніки і технології; - додаткові закупівлі сировини і матеріалів; - будівництво житла та
 10. Ефект акселерації
  інвестицій, спровокований зростанням доходів, називається ефектом акселерації. Інвестиції, викликані збільшенням доходів, називаються індукованими інвестиціями. Ефект акселерації обумовлений у вирішальній мірі двома факторами: тривалістю періоду виготовлення устаткування, внаслідок чого в цей період незадоволений попит викликає розширення виробництва, і тривалістю періоду
 11. Основні типи інвестицій
  інвестиції ; 2) інвестиції в товарно-матеріальні запаси (ТМЗ), 3) інвестиції в житлове будівництво. Якщо економіка на підйомі, то зростають інвестиції в товарно-матеріальні цінності, щоб збільшити виробництво. Якщо в економіці спад виробництва, то зростають запаси готової продукції, попит падає, виробництво не розширюється. Таким чином, інвестиції відіграють роль барометра стану
© 2014-2022  epi.cc.ua