Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Парадокс ощадливості

Слід звернути увагу на так званий парадокс ощадливості, який виникає в ситуації, коли населення прагне побільше вилучити засобів, що ніяк не віщує активізації інвестиційної діяльності. Подібна ситуація виникає у переддень спаду виробництва: люди прагнуть скоротити споживання і збільшити заощадження на наступаючий «чорний» день, а попит на фінансові ресурси з боку інвесторів скорочується. Виникає надлишок заощаджень порівняно з інвестиціями.
Незначне підвищення рівня заощаджень викликає різке скорочення обсягу ЧВП.
Надалі, для простоти аналізу величину інвестицій приймаємо незмінною. Фиксированность інвестицій підтверджується і реальною дійсністю, якщо виявити їх тренд за відносно тривалий період часу.
В аналізі можна використовувати як чисті інвестиції, так і валові (Івалу=Ічіст + Аосн.кап), але при цьому необхідно їх співвідносити відповідно або з ЧВП (ЧНП), або з ВВП (ВНП) .
Крім того, передбачається незмінність цін, що обумовлює проведення аналізу на рівні реальної величини продукту.
Отже, повернемося до знайомого нам графіком (див. рис. 27.4), але вже з урахуванням витрат на інвестиції (див. рис. 27.7).

Рис. 27.7. Рівноважний обсяг ЧВП, що базується на принципі зіставлення сукупних витрат і обсягу виробництва« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Парадокс ощадливості"
 1. Ключові терміни
  ощадливості
 2. 14.2. Мультиплікатор і мультиплікаційний ефект
  парадокс ощадливості. Він показує, як зростання ощадливості може зменшити дохід і, впливаючи на інвестиції, привести до зниження їх обсягу (рис. 14.3). Рис. 14.3. Парадокс ощадливості {foto34} Зрушення лінії 55 в положення 5 '5 'знижує дохід. Падіння доходу «вбиває» частину інвестицій. На графіку рух йде уздовж лінії I-J, яку лінія 55 перетинає в точці Е. Доктрина мультиплікатора.
 3. Два підходи до розподілу сукупного доходу
  парадоксі ощадливості: постійне бажання зберегти більше, ніж інвестори хочуть вкласти, викличе хронічне зменшення сукупного попиту, що врешті-решт призведе до загального зменшенню бажання інвестувати. Отже, парадокс ощадливості характерний тільки для економіки з неповною зайнятістю. Якщо в економіці підтримується повна зайнятість, то зростання прагнення до заощаджень приведе до
 4. Парадокс цінності
  парадокс цінності, згідно з яким користь від води величезна, але цінність - мізерна, і в той же час діамант, який не має ніякої практичної цінності, має високу ціну. Відповідь на цей парадокс може бути таким. Вода щодо рясна, а діаманти - рідкісні. Цінність води і діаманта визначається їх граничною корисністю. Через те, що води в світі багато, її гранична корисність
 5. 8. Парадокс ощадливості
  парадокс ощадливості. Парадокс со-стоїть в тому, що зміна суми, яку домаш-ня господарства хотіли б зберігати, може не іметьнікакого впливу на фактичний рівень збережемо-ний, хоча рівень доходів і справді меняется.Еслі б ми, перш ніж проводити графіческійаналіз, використовували підхід, заснований на рівний-стве заощаджень та інвестицій, ми б легко уста-новили, що при даному рівні
 6. Фактор ощадливості
  . Частка річного продукту, що йде на утримання продуктивних працівників, визначається, за Смітом, величиною капіталу, зарезервованого на ці цілі. Цю думку легше усвідомити на прикладі землеробства з його річним виробничим циклом: щоб мати можливість виробити і зібрати урожай, потрібно з урожаю попереднього року запасти не тільки насіннєвий фонд, а й обсяг життєвих засобів,
 7. 39.3. «ПАРАДОКС ЛЕОНТЬЄВА»
  парадокс Леонтьєва ». Наступні дослідження підтвердили наявність цього парадоксу у повоєнний період не лише для США, але і для інших країн (Японії та ін.) Численні спроби пояснити цей парадокс дозволили розвинути і збагатити теорію Хекшера? Олина шляхом врахування додаткових обставин, що впливають на міжнародну спеціалізацію, серед яких можна відзначити наступні: 1)
 8. Рішення трудової теорії
  парадоксу вартості ». Рікардо, як ми тільки що бачили, для престижних товарів був змушений зробити виняток з трудової теорії. Зусилля, зроблені протягом наступних двох століть, також не принесли остаточного вирішення проблеми. Енциклопедії від-личать від звичайних монографій тим, що в них представлені не особисті думки авторів статей, а усталені наукові уявлення (парадигма).
 9. ПАРАДОКС ВАРТОСТІ
  парадокс вартості », вперше сформульований А. Смітом. Суть його полягає в парадоксальному розбіжності споживної вартості товару, з од-ної боку, і його вартості і ціни, з іншого. Мова йде про те, що вартість і ціна блага, що володіє меншою споживною вартістю, часто-густо виявляються вище вартості та ціни блага, що володіє більшою споживчою вартістю. Цей
 10. Питання для самоперевірки
  парадоксу ощадливості? Наслідком яких економічних процесів він є? 19. Яка економічна роль держави, яка випливає з принципу ефек-тивного попиту? 20. Яка економічна роль держави в умовах прояву ефекту мультиплікатора та принципу
 11. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці
  парадоксу Гіффена. Рис. 9. Парадокс Гіффена 5. Зміна конфігурації кривих Енгеля. Рис. 10. Криві
 12. 14.4. Інвестиції та їх функціональне призначення. Фактори, що впливають на величину інвестицій
  парадоксі ощадливості. Парадокс ощадливості полягає в тому, що високі інвестиції та високе споживання (низькі заощадження) не суперечать, а часом допомагають один одному. Ощадливість не завжди чеснота. Ощадливість окремих осіб може обернутися соціальною трагедією. Прагнення кожного збільшити свої заощадження може мати своїм результатом зменшення фактичного заощадження всіх членів
 13. 22. ТЕОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  Модель Е. Хекшера - Б. Оліна. Використання факторних переваг у зовнішньоторговельній стратегії. Парадокс В. Леонтьєва. Неоднозначна роль факторів виробництва. Теорія конкурентних переваг. «Національний ромб» М. Портера і рецепти збереження і нарощування конкурентних переваг у зовнішній
 14. Парадокс Леонтьєва
  парадокс Леонтьєва ». В економічній літературі існують різні пояснення парадоксу Леонтьєва. Найбільш переконливе з них полягає в тому, що США раніше за інших промислово розвинених країн досягли значних переваг у створенні нових наукоємних товарів. Тому в американському експорті значне місце займали товари, в яких відносно великі були витрати на кваліфіковану
 15. 5.5. Мультиплікатори АВТОНОМНИХ ВИТРАТ, ІНВЕСТИЦІЙ. Акселератор. ПАРАДОКС ощадливість
  парадоксі ощадливості ». Суть його розкривається в наступних процесах. В за-критій економіці з неповною зайнятістю ресурсів збільшення Ощад-жений домогосподарствами означає зниження споживання і, отже, сукупного попиту. Оскільки рівень сукупного попиту визначає рівень випуску і зайнятості, то рівень випуску в еконо-Міці знизиться, причому це зниження буде посилено
 16. Терміни і поняття
  Корисність Закони Госсена Закон спадної граничної корисності Цінність (вартість) Парадокс цінності Ціна Двухфакторная модель ціноутворення Попит Закон попиту Пропозиція Закон пропозиції Рівноважна (ринкова) ціна Ціни «статі» і
© 2014-2022  epi.cc.ua