Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010 - перейти до змісту підручника

11.Макроекономіческое рівновагу між реальним обсягом виробництва і рівнем цін (аналіз моделі AD - AS).

Макроекономічна рівновага - це таке стану національної економіки, коли використання обмежених виробничих ресурсів для створення товарів і послуг та їх розподіл між різними членами суспільства збалансовані
Макроекономічна рівновага є центральною проблемою суспільного відтворення. Розрізняють ідеальне і реальне рівновагу.
У макроекономіці модель AD-AS є базовою для вивчення коливань обсягу випуску і рівня цін в економіці в цілому, причин та наслідків їх змін.
Перш ніж перейти до розгляду моделі макроекономічної рівноваги AD - АS, сформулюємо поняття сукупного попиту та сукупної пропозиції з урахуванням факторів, їх визначальних.

Сукупний попит показує реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, підприємства і уряд готові купити при будь-якому можливому рівні цін.
Характер кривої сукупного попиту (AD) визначається трьома факторами:
-ефектом процентної ставки;
-ефектом багатства, або реальних касових залишків;
-ефектом імпортних закупівель.
Крива АS показує реальний обсяг національного виробництва, який буде проведений при різних рівнях цін. Вона складається з трьох відрізків: 1) горизонтального (або кейнсіанського), коли національний продукт змінюється, а рівень цін залишається постійним; 2) вертикального (або класичного), коли національний продукт залишається постійним на рівні «повної зайнятості», а рівень цін може змінюватися ; 3) проміжного, коли змінюються і реальний обсяг національного виробництва, і рівень цін.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.Макроекономіческое рівновагу між реальним обсягом виробництва і рівнем цін (аналіз моделі AD - AS). "
 1. Терміни і поняття
  макроекономічної рівноваги
 2. 12.1. Поняття макроекономічної рівноваги
  макроекономічним ідеалом є побудова моделей загальної одно-іссія економічної системи. Макроекономічні моделі являють собою формалізовані (логічно, графічно) описи різних економічних явищ і процесів з метою виявлення функціональних взаємозв'язків між ними. II езважаючи на те що на практиці існують різні порушення вимог такої моделі, знання
 3. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг виробництва. Мультиплікаційний ефект. Макроекономічна рівновага. Модель:
 4. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  макроекономічну рівновагу. Досягнення макроекономічних цілей, стабільність економіки можливі тільки в умовах її збалансованості. При цьому економічна теорія розглядає два випадки рівноваги: рівновага при змінюються цінах (класична модель: «сукупний попит - сукупна пропозиція») і рівновагу в умовах постійних цін (кейнсіанська модель: «сукупні
 5. 1. Поняття макроекономічного рівноваги
  макроекономічне) рівновага - це одночасне рівновагу на всіх ринках, рівновага економічної системи в цілому. В економічній теорії макроекономічним ідеалом є побудова моделей загальної рівноваги економічної системи. Макроекономічні моделі являють собою формалізоване (логічно і графічно) опис різних економічних явищ і процесів з метою виявлення
 6. Тема 3. Сукупного попиту та сукупної Пропозиція (МОДЕЛЬ «AD - AS»)
  макроекономічна модель - це модель «сукупного попиту - сукупної пропозиції» («AD - AS»). Вона дозволяє, по-перше, виявити умови макроекономічної рівноваги, визначити величину рівноважного обсягу виробництва і рівноважного рівня цін, по-друге, пояснити коливання обсягу виробництва і рівня цін в економіці, по-третє, показати причини і наслідки цих змін і,
 7. Контрольні питання
  макроекономічну рівновагу? Які його види ви знаєте? 2. Які моделі макроекономічної рівноваги ви знаєте? 3. Що таке сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив?
 8. 3. Проста модель макроекономічної рівноваги AD-AS
  макроекономічної стабільності використовуються моделі макроекономічної рівноваги, серед яких модель AD-AS (сукупний попит - сукупна пропозиція) - одна з найпоширеніших. Макроекономічна рівновага в моделі AD-AS - це такий стан економіки, коли весь вироблений національний продукт повністю куплений, тобто виробництву відповідає платоспроможний попит. С
 9. 10.1. Визначення спільного макроекономічної рівноваги
  макроекономічну рівновагу товарного та грошового ринків - ситуація, коли ринок товарів і послуг і ринок грошей одночасно знаходяться в рівновазі (рис. 10.1). {Foto168} Рис. 10.1. Рівновага ринку товарів і послуг Макроекономічна рівновага на ринку товарів і послуг (тобто рівність планованих витрат і сукупного випуску, а також рівність інвестиційного попиту та обсягу
 10. М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000
  макроекономічні показники, модель ринку товарів і послуг, рівновага на ринку і його регулювання, фіскальна політика, кредитно-фінансова система сучасної економіки, грошово-кредитна політика, рівновагу товарного та грошового ринків, макроекономічна нестабільність, платіжний баланс і валютний курс, теорія міжнародної торгівлі та ін Для студентів економічних спеціальностей і
 11. 61. Модель макроекономічної рівноваги
  макроекономічну рівновагу - рівновага, устанавливающееся в економічній системі в умовах недосконалої конкуренції і при зовнішніх факторах впливу на ринок. Розрізняють часткове і повне рівновагу: 1) частковим називається рівновагу на окремо взятому ринку товарів, послуг, факторів виробництва; 2) повне (загальне) рівновага це одночасне рівновагу на всіх ринках, рівновага
 12. 3.1. Класична модель макроекономічної рівноваги
  макроекономічної моделі: 1. Дослідження поведінки економіки в довгостроковому періоді. 2. Ціни на товари та послуги, так само як і ціни факторів виробництва (зарплата, процентна ставка), є абсолютно гнучкими, і саме з їх допомогою економіка адаптується до будь-яких змін. 3. В економіці існує автоматична тенденція до повної зайнятості і максимально ефективного використання
 13. Тест до теми 9
  макроекономічної рівноваги розкриває а) причини коливань економічної активності; б) умови досягнення рівновагу на окремих ринках; в) умови досягнення рівновагу на всіх національних ринках; г) умови сталого рівноважного зростання економіки. 4. Що слід віднести до макроекономічних причин «лівостороннього» зміщення кривої сукупного попиту в Росії в роки сучасних
 14. 9.2. Моделі макроекономічного розвитку
  макроекономічного (загального рівноваги). Розбіжність реального рівноваги з ідеальним, або теоретично бажаним не применшує важливості теоретичного аналізу закономірностей суспільного відтворення і вироблення абстрактних схем і моделей макроекономічної рівноваги. Ці моделі допомагають зрозуміти економічний механізм, виявити фактори відхилення реальних процесів від ідеальних, сформувати
 15. 21. Макроекономічної рівноваги
  макроекономічну рівновагу в умовах неповної зайнятості, наявності «вузьких місць» в економіці і відставання темпів зростання заробітної плати від темпів зростання товарних цін. Точка перетину вертикальної кривої з лінією попиту - це рівновага в умовах повної зайнятості. Погляди неокласиків і неокейнсианцев з питання про доцільність проведення державної політики різні. Представники
 16. Модель IS-LM
  рівноваги на ринку товарів і ринку грошей проаналізована англійським економістом Джоном Хіксом в його праці «Вартість і капітал» (1939 р.). Як інструмент аналізу рівноваги Хікс запропонував модель IS-LM. IS означає "інвестиції - заощадження»; LM-«ліквідність - гроші» (L - попит на гроші; М-пропозиція грошей). У розробці моделі, що об'єднала реальний і грошовий сектори економіки,
 17. 14. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС
  макроекономічної рівноваги вельми велика. На її базі можуть бути отримані наступні види рівноваги: - галузеве рівновагу для будь-якої галузі; - міжгалузеве рівновагу; - загальне макроекономічне рівновагу для ВНП і кінцевого попиту; - загальне макроекономічне рівновагу для валового суспільного продукту і попиту на кінцеву і проміжну продукцію. На практиці всі ці види
© 2014-2021  epi.cc.ua