Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень, 2008 - перейти до змісту підручника

61. Модель макроекономічної рівноваги


Макроекономічна рівновага є центральною проблемою суспільного відтворення. Розрізняють ідеальне і реальне рівновагу. Ідеальне - досягається в економічній поведінці господарюючих суб'єктів при повній оптимальної реалізації їхніх інтересів у всіх структурних елементах, секторах, сферах народного господарства.
Для досягнення подібного рівноваги необхідне дотримання наступних умов відтворення:
1) кожен господарюючий суб'єкт повинен знайти на ринку предмети споживання;
2) кожен підприємець повинен знайти на ринку фактори виробництва;
3) весь продукт повинен бути реалізований.
Ідеальна рівновага виходить з передумов ідеальної конкуренції і відсутності побічних ефектів, що в принципі не можливо, так як в реальній економіці не існує таких явищ як досконала конкуренція і чистий ринок.

Реальне макроекономічну рівновагу - рівновага, устанавливающееся в економічній системі в умовах недосконалої конкуренції і при зовнішніх факторах впливу на ринок.
Розрізняють часткове і повне рівновагу:
1) частковим називається рівновагу на окремо взятому ринку товарів, послуг, факторів виробництва;
2) повне (загальне) рівновага це одночасне рівновагу на всіх ринках, рівновага економічної системи цілком, або макроекономічну рівновагу, до якого суспільство прагне, але ніколи його повністю не досягає.
Відповідно до теорії Кейнса: головне завдання держави полягає у збереженні макроекономічної рівноваги через вплив на сукупний попит. Сукупний попит - загальний обсяг попиту на товари і послуги в країні, який визначається як сумарний попит споживача на споживчі товари і послуги підприємств, а також на інвестиційні ресурси.
Сукупний попит залежить від доходів населення і фірм. Сукупна пропозиція - загальна кількість товарів і послуг, яке може бути вироблено і запропоновано відповідно зі сформованим рівнем цін. Сукупна пропозиція зазвичай прирівнюється до внутрішнього валового продукту.
У цій моделі важливу роль відіграє мультиплікатор. Мультиплікатор - це коефіцієнт, який показує зв'язок між зміною інвестицій і зміною величини доходу.
Мультиплікатор збільшується, коли споживачі використовують приріст доходу для зростання споживання, і зменшується при посиленні схильності до накопичення заощаджень. Роки, коли держава намагалася не втручатися в економіку, призвели до незбалансованості економіки, тобто головна роль держави - бути регулюючим центром у розвитку економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 61. Модель макроекономічної рівноваги "
 1. 5.1. РІВНОВАГА сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ БЛАГ. ПОЗИЦІЇ КЛАСИЧНОЇ І кейнсіанської теорії
  модель сукупного попиту без цих складових, відповідна моделі закритої економі-ки. Сукупний попит (AD) - це модель, що показує різні обсяги благ, тобто реальний обсяг національного виробництва в де-ніжному вираженні, який споживачі, фірми, уряд і зовнішній світ готові купити при будь-якому можливому рівні цін. Це синонім сукупних витрат. Сукупна пропозиція
 2. 5.4. РІВНОВАГА І дисбалансом на ринку благ ПРОСТА модель макроекономічної РАВНОВЕСІЯМОДЕЛЬ «ХРЕСТ КЕЙНСА»
  модель буде перебувати в рівновазі, якщо інвестиції дорівнюють заощадженням: I=S. Це означає, що заощадження (S) можна розглядати як запропонованого-ються, а інвестиції (I) - як попит на інвестиційному ринку. Тоді сукупна пропозиція (Y) дорівнюватиме сумі споживчого (С) та інвестиційного попиту (I). Y=С + I=Са + МРС - Y + I. Графічне зображення стану макроекономічного
 3. 1. Поняття макроекономічної рівноваги
  моделей загальної рівноваги економічної системи. Макроекономічні моделі являють собою формалізоване (логічно і графічно) опис різних економічних явищ і процесів з метою виявлення функціональних взаємозв'язків між ними. Знання теоретичних моделей макроекономічної рівноваги дозволяє визначити конкретні чинники відхилень реальних процесів від ідеальних, знайти
 4. 3. Проста модель макроекономічної рівноваги AD-AS
  моделі макроекономічної рівноваги, серед яких модель AD-AS (сукупний попит - сукупна пропозиція) - одна з найпоширеніших. Макроекономічна рівновага в моделі AD-AS - це такий стан економіки, коли весь вироблений національний продукт повністю куплений, тобто виробництву відповідає платоспроможний попит. За допомогою моделі AD-AS можна:? вивчати
 5. 4. Класична теорія макроекономічної рівноваги
  модель макроекономічної рівноваги описує поведінку економіки в довгостроковому періоді. Основними положеннями класичної теорії є: 1. «Закон Сея» (за прізвищем французького економіста початку XIX в.), Згідно з яким «пропозиція товарів створює свій власний попит», і отже, обсяг попиту завжди дорівнює обсягу пропозиції (AD=AS). Згідно міркуванням Сея, в умовах
 6. 4. Моделі економічного зростання
  моделі економічного зростання сформувалися на основі неокласичної і кейнсіанської теорій. Неокласична теорія виходить з можливості найбільш оптимального використання виробничих факторів в масштабі не тільки окремого виробництва, а й макроекономічної системи. Для побудови моделей, що показують внесок окремих факторів виробництва в кінцевий результат, використовується
 7. Питання до іспиту
  моделювання. 8. Сукупний попит. Нецінові фактори сукупного попиту. 9. Сукупна пропозиція. Нецінові фактори сукупної пропозиції. 10. Проста модель макроекономічної рівноваги AD-AS. Ефект храповика. 11. Класична теорія макроекономічної рівноваги. 12. Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги. Хрест Кейнса. 13. Модель «інвестиції - заощадження» IS.
 8. 4.1. Поняття і види макроекономічної рівноваги
  моделі рівноваги, висновки з яких служать для обгрунтування макроекономічної політики держави. Коротко охарактеризуємо деякі моделі макроекономічної рівноваги. Першою моделлю макроекономічної рівноваги вважається модель Ф. Кене - знамениті «Економічні таблиці». Вони являють собою опис простого відтворення на прикладі економіки Франції XVIII століття. Однією з
 9. Контрольні питання
  моделі макроекономічної рівноваги ви знаєте? 3. Що таке сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти можливі при порушенні рівноваги між
 10. Тести
  моделі макроекономічної рівноваги вважається: а) А. Сміт, б) Дж.М. Кейнс; в) Ф. Кене; г) К. Маркс; д) Ж.-Б. Сей; е) Л. Вальрас. 7. Автором моделі «доходи - витрати» є: а) Ф. Кене, б) К. Маркс, в) Ж.-Б. Сей; г) Л. Вальрас; д) Дж.М. Кейнс; е) В. Леонтьєв. 8. Згідно «основному психологічному закону» в міру зростання доходів схильність до заощаджень: а)
 11. Висновки
  модель макроекономічної рівноваги передбачає рівність сукупних витрат (споживання, інвестицій, державних закупівель та чистого експорту) ВНП. Зі збільшенням обсягу виробництва, при інших рівних умовах, зростають доходи. Споживання є функція доходу. У міру зростання доходів частка споживання відносно скорочується, а частка заощаджень зростає. Інвестиційний попит залежить від очікуваної
 12. Моделі загального макроекономічного рівноваги
  модель макроекономічної рівноваги був Ж.Б.Сей, він сформулював свій знаменитий «Закон ринків». Суть його полягає в тому, що пропозиція в економіці створює рівний попит. Вироблений обсяг продукції забезпечує дохід, рівний вартості всіх створених товарів, звідси випливає 3 виведення: 1) метою власника доходу є не отримання грошей як форми багатства, а придбання різних
 13. 3.1. Класична модель макроекономічної рівноваги
  моделі: 1. Дослідження поведінки економіки в довгостроковому періоді. 2. Ціни на товари та послуги, так само як і ціни факторів виробництва (зарплата, процентна ставка), є абсолютно гнучкими, і саме з їх допомогою економіка адаптується до будь-яких змін. 3. В економіці існує автоматична тенденція до повної зайнятості і максимально ефективного використання ресурсів. 4. Провідну
 14. 3.2. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги
  моделі: 1. Дослідження поведінки економіки в короткостроковому періоді. 2. Ціни на товари та послуги, так само як і ціни факторів виробництва (зарплата, процентна ставка), в короткостроковому періоді недостатньо гнучкі для адаптації економіки до змін. 3. Психологічні фактори прийняття рішень людьми і бізнесом відіграють важливу роль в економіці. 4. Провідну роль в економіці відіграє сукупний
 15. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  моделлю мультиплікатора-акселератора). Коли підвищується попит, заводи прискорюють виробництво. Оскільки продажі ростуть, всі фірми, пов'язані з ланцюгом поставок, вирішують розширити свій асортимент готових або виготовлених виробів. Кожна фірма замовляє більше відповідних продуктів або компонент. Щоб задовольнити попит, заводи ще більш прискорюють виробництво. Коли попит на проміжну і
 16. Агрегирование
  моделях представлений ринком праці, оскільки закономірності його функціонування (формування попиту на працю і пропозицію праці) дозволяють пояснити макроекономічні процеси, особливо в короткостроковому періоді. При вивченні ринку праці ми повинні відвернутися (абстрагуватися) від усіх різноманітних видів праці, відмінностей у рівнях кваліфікації і професійної підготовки. Рівновага на даному
© 2014-2022  epi.cc.ua