Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000 - перейти до змісту підручника

3.2. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги


Передумови кейнсіанської макроекономічної моделі:
1. Дослідження поведінки економіки в короткостроковому періоді.
2. Ціни на товари та послуги, так само як і ціни факторів виробництва (зарплата, процентна ставка), в короткостроковому періоді недостатньо гнучкі для адаптації економіки до змін.
3. Психологічні фактори прийняття рішень людьми і бізнесом відіграють важливу роль в економіці.
4. Провідну роль в економіці відіграє сукупний попит.
Проста кейнсіанська модель:


Проста кейнсіанська модель


де Y-сукупний попит;
З - споживчий попит домашніх господарств;
I - інвестиційний попит підприємців.
Функція споживчого попиту в моделі Кейнса:


Функція споживчого попиту в моделі Кейнса


де а - автономне (тобто не залежне від розміру доходу) споживання; його розмір найчастіше асоціюється з прожитковим мінімумом;
МРС - гранична схильність до споживання;
Y-сукупний дохід (який дорівнює обсягу сукупного випуску в грошовому вираженні).
Гранична схильність до споживання (МРС) показує, на яку величину зміниться обсяг попиту (планованих витрат) на споживчі товари і послуги при збільшенні сукупного доходу на одиницю:


Гранична схильність до споживання


де? С - приріст споживчого попиту;
? Y - приріст сукупного доходу.

Функція заощаджень:


Функція заощаджень


де MPS=(1 - МРС) - гранична схильність до заощадження;
s=(-а) - автономні (тобто не залежать від розміру доходу) заощадження.
Гранична схильність до заощадження (MPS) показує, на яку величину зміниться обсяг планованих заощаджень при збільшенні сукупного доходу на одиницю:


Гранична схильність до заощадження


де? S - приріст заощаджень;
? Y - приріст сукупного доходу.
Оскільки в простій моделі кожна додаткова одиниця сукупного доходу розподіляється тільки між приростом споживання і приростом заощадження, то МРС + MPS=1.
Граничні схильності до споживання і заощадження необхідно відрізняти від середніх схильностей до споживання і заощадження.
Середня схильність до споживання (АРС) показує частку планованих споживчих витрат у загальному обсязі сукупного доходу:


Середня схильність до споживання


Середня схильність до заощадження (APS) показує частку планованих заощаджень в загальному обсязі сукупного доходу:


Середня схильність до заощадження


Оскільки в простій моделі весь сукупний дохід розподіляється тільки між споживанням і заощадженням, то АРС + APS=1.
Графічне зображення функції споживчого попиту і функції планованих заощаджень показано на рис.
3.4.Рис.3.4. Функції споживчого попиту і планованих заощаджень


Фактори, що зрушують графіки функцій споживання і заощаджень:
- накопичене багатство домогосподарств;
- рівень цін ;
- очікування (майбутніх цін, доходів, наявності товарів);
- споживча заборгованість;
- оподаткування.
Функція інвестиційного попиту:
I=c - d? R,
де с - автономні інвестиції;
d=? I /? r - емпіричний коефіцієнт чутливості інвестиційного попиту до зміни ставки відсотка; показує, на яку величину зміниться обсяг інвестиційного попиту при зміні реальної ставки відсотка на один пункт;
r - реальна ставка відсотка.
Інвестиційний попит у кейнсіанської моделі залежить лише від відсоткової ставки і не залежить від величини сукупного доходу, тому обсяг інвестицій покладається автономним.
Графічне зображення функції інвестиційного попиту показано на рис. 3.5.Рис.3.5. Функція інвестиційного попиту


Основні напрямки інвестицій:
- у виробництво;
- в житлове будівництво;
- в товарно-матеріальні запаси.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги "
 1. 5.1. РІВНОВАГА сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ БЛАГ. ПОЗИЦІЇ КЛАСИЧНОЇ І кейнсіанської теорії
  кейнсианское напрям (Дж. М. Кейнс), що виходить з необхідності державного регулювання економіки, напів-чило назву теорії «ефективного сукупного попиту». В основу кейнсіанської моделі макроекономічної рівноваги покладено та-де взаємодія попиту та пропозиції, в якому пріоритетна роль відводиться сукупному попиту (AD). Сенс регулювання еко-номіки полягає в тому, щоб,
 2. 5.4. РІВНОВАГА І дисбалансом на ринку благ ПРОСТА модель макроекономічної РАВНОВЕСІЯМОДЕЛЬ «ХРЕСТ КЕЙНСА»
  модель буде перебувати в рівновазі, якщо інвестиції дорівнюють заощадженням: I=S. Це означає, що заощадження (S) можна розглядати як запропонованого-ються, а інвестиції (I) - як попит на інвестиційному ринку. Тоді сукупна пропозиція (Y) дорівнюватиме сумі споживчого (С) та інвестиційного попиту (I). Y=С + I=Са + МРС - Y + I. Графічне зображення стану макроекономічного
 3. 4. Моделі економічного зростання
  кейнсіанської теорій. Неокласична теорія виходить з можливості найбільш оптимального використання виробничих факторів в масштабі не тільки окремого виробництва, а й макроекономічної системи. Для побудови моделей, що показують внесок окремих факторів виробництва в кінцевий результат, використовується виробнича функція, що має наступний вигляд:
 4. Висновки
  модель макроекономічної рівноваги передбачає рівність сукупних витрат (споживання, інвестицій, державних закупівель та чистого експорту) ВНП. Зі збільшенням обсягу виробництва, при інших рівних умовах, зростають доходи. Споживання є функція доходу. У міру зростання доходів частка споживання відносно скорочується, а частка заощаджень зростає. Інвестиційний попит залежить від очікуваної
 5. Моделі загального макроекономічного рівноваги
  кейнсіанської моделі провідне місце відводиться попиту, що формується одночасно на грошовому і товарному ринках, тобто в рамках IS-LM моделі. Дж.М.Кейнс виділяє екзогенні фактори - пропозиція праці, пропозиція товарів, державні витрати і чистий експорт. Ендогенні фактори - попит на працю, сукупний попит на ринку благ, рівень цін, ставка відсотка, рівень національного доходу.
 6. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  кейнсианскими антициклічного стимулами просто зникла. Безпосередньо після спаду 1990-1991 рр.. тільки Японія і Сполучені Штати знизили ставки відсотка, щоб стимулювати попит, і жодна країна навіть не намагалася вести антициклическую податкову політику - знижувати податки або збільшувати витрати. Влітку 1992 р. Італія, Франція та Сполучене Королівство, які саме в цей час повинні були
 7. Кейнсіанська макроекономічна модель
  кейнсіанської революції ». Справедливості заради необхідно відзначити, що неспроможність положень класичної школи полягала не в тому, що її представники в принципі приходили до неправильних висновків, а в тому, що їхні висновки розроблялися в ХIX ст. і положення класичної моделі відображали економічну ситуацію того часу, тобто епохи досконалої конкуренції. Однак вони вже не
 8. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  кейнсіанської школи - прихильники неокласичної теорії - виходять з постулату про тенденції капіталістичної економіки до рівноваги, стійкості і стабільності. Вони стверджують, що ринок і конкуренція, гнучкість цін - кращі механізми встановлення економічної рівноваги. На рубежі 70 - 80-х років кейнсіанська теорія і заснована на ній політика зазнали критики з боку неоконсервативного
 9. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  кейнсіанської теорії, горизонтальний відрізок кривої сукупної пропозиції називають кейнсианским відрізком. Функціонування економіки в довгостроковому періоді при підтримці повної зайнятості в економіці предмет вивчення класичної економічної теорії. Відповідно вертикальну частину кривої сукупної пропозиції називають класичним відрізком. Причини, що зумовлюють непропорційне
 10. Висновки
  кейнсіанський хрест) і «сукупний попит - сукупна пропозиція» (AD-AS). 5. Розрізняють економічні системи рівноважні (Y=С + I, де Y-реальний НД; С-споживчі витрати; / - чисті інвестиції) і нерівноважні (У=С + / + / н, де / н - незаплановані інвестиції в товарно-матеріальні цінності). 6. Ринок товарів і послуг - це форма конкурентної зв'язку між суб'єктами ринку по
© 2014-2022  epi.cc.ua