Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000 - перейти до змісту підручника

3.3. Макроекономічна рівновага на ринку товарів


Заплановані витрати - витрати, які домогосподарства і фірми планують витратити на товари і послуги.
Функція планованих витрат:
АЕ=С + I,
де АЕ - плановані витрати.
Рівновага в кейнсіанської моделі показано на рис. 3.6.Ріс.3.б. Рівновага в кейнсіанської моделі


У точці е встановлюється макроекономічна рівновага, яке досягається при рівності сукупного випуску і планованих витрат АЕ=Y * (і рівність планованих інвестицій і заощаджень I=S).
Якщо плановані витрати не рівні сукупного випуску (тобто між ними існує розрив), то інвестиційний попит не дорівнює планованим заощадженням.
- Ситуація в економіці, при якій фактичний рівень сукупного випуску перевищує рівноважний
Графічне зображення ситуації в економіці, при якій фактичний рівень сукупного випуску перевищує рівноважний, показано на рис. 3.7.Рис.3.7. Фактичний рівень сукупного випуску, що перевищує рівноважний


Перевиробництво - значення, на яке обсяг сукупного випуску перевищує плановані витрати і, відповідно, на яке плановані заощадження перевищують величину інвестиційного попиту. Отже, обсяг перевиробництва може бути виміряний як Y-АЕ або S - I.
В умовах надвиробництва утворюється незапланований надлишок непроданої продукції. При негнучкості цін підприємці реагують на дану подію зниженням обсягу виробництва. У короткостроковому періоді це досягається звільненням частини робітників. В результаті і обсяг виробництва, і обсяг споживчого попиту скорочуються до тих пір, поки обсяг сукупного випуску не знизиться до свого рівноважного значення.
- Ситуація в економіці, при якій фактичний рівень сукупного випуску нижче рівноважного
Графічне зображення економічної ситуації, при якій фактичний рівень сукупного випуску нижче рівноважного, представлено на рис. 3.8.Рис.3.8. Фактичний рівень сукупного випуску нижче рівноважного


Недовироблення - значення, на яке плановані витрати перевищують обсяг сукупного випуску і, відповідно, на яке обсяг інвестиційного попиту перевищує плановані заощадження.
Отже, інфляційний розрив може бути виміряний як АЕ - Y або I - S.
В умовах недовироблення утворюється недолік продукції. При негнучкості цін підприємці реагують на дану подію збільшенням обсягу виробництва. У короткостроковому періоді це досягається за допомогою наймання додаткових робочих. В результаті і обсяг виробництва, і обсяг споживчого попиту збільшуються до тих пір, поки обсяг сукупного випуску не досягне свого рівноважного значення.
Отже, в умовах негнучкості цін рівність сукупної пропозиції сукупному попиту встановлюється шляхом руху сукупного обсягу виробництва і доходу до свого рівноважного рівня.
Основний висновок кейнсіанської моделі: стан макроекономічної рівноваги на ринку товарів і послуг (тобто рівність сукупного попиту та сукупної пропозиції) сумісно з будь-яким рівнем зайнятості ресурсів (повним, частковим або надлишковою).
- Стан економіки в період економічного спаду
Графічно стан економіки в період економічного спаду показано на рис. 3.9.Рис.3.9. Економічний спад


Під час спаду економічної кон'юнктури спостерігається часткова зайнятість ресурсів, у тому числі і робочої сили (тобто існує стійка безробіття). Тому фактичний обсяг сукупного випуску виявляється менше потенційного, - виникає так званий розрив сукупного випуску, або розрив ВВП.
Розрив сукупного випуску (розрив ВВП) - різниця між значеннями потенційного і фактичного ВВП.
- Стан економіки в період економічного підйому
Стан економічного підйому характеризують графіки, представлені на рис. 3.10.Рис.3.10. Економічний підйом


Під час підйому («перегріву») економічної кон'юнктури спостерігається надлишкова зайнятість ресурсів. Тому фактичний обсяг сукупного випуску виявляється вище потенційного. Наслідком цього є стійке зростання рівня цін (інфляція).
- Стан економіки при повній зайнятості ресурсів
Графічне зображення стану економіки при повній зайнятості ресурсів показано на рис. 3.11.Рис.3.11. Стан економіки при повній зайнятості ресурсів


Такий стан економічної кон'юнктури вважається оптимальним, оскільки в економіці відсутні безробіття та інфляція.

Але в економіці відсутній внутрішній механізм, здатний автоматично підтримувати її в оптимальному стані (оскільки ціни товарів і ресурсів негибки).
Висновок: для підтримки оптимального стану економічної кон'юнктури, необхідне втручання держави.
Завдання
Завдання 1. Представлені дані про обсяг споживчого попиту С і обсязі сукупного доходу Y: Y, млрд руб. 240 280 320 360 400 440 480 520 С, млрд руб. 228 256 284 312 340 368 396 424
Виведіть функцію споживчого попиту і функцію заощаджень для даної економіки.
Завдання 2. Обсяг інвестицій в економіці, про яку йде мова в попередньому завданні, дорівнює 30 млрд руб. Визначте наявність, розмір і характер розриву (двома способами), якщо фактичний обсяг сукупного випуску складе:
а) 200 млрд руб.;
Б) 300 млрд руб. ;
в) 500 млрд руб.
Завдання 3. Одним з цікавих висновків кейнсіанської моделі є так званий «парадокс ощадливості». Суть його полягає в тому, що якщо у домашніх господарств з'являється стимул більше зберігати при кожному значенні доходу (тобто збільшувати значення автономних заощаджень), то загальний обсяг заощаджень в економіці аж ніяк не збільшиться, а залишиться колишнім. Поясніть, чому так виходить; поясніть на прикладі, припустивши, що в економіці, описаної в попередніх завданнях, автономні заощадження зросли на 12 млрд руб.
Завдання 4. Споживча функція Кейнса виведена для пояснення з її допомогою так званого «основного психологічного закону». Згідно емпіричним спостереженнями, при зростанні доходу частка заощаджень у доході збільшується. Отже, населення багатих країн зберігає більшу частку доходу, ніж населення бідних країн. Поясніть «основний психологічний закон» на основі отриманої Кейнсом функції споживчого попиту.
Завдання 4. Покажіть, використовуючи відому вам з курсу мікроекономіки модель конкурентного ринку праці, що на такому ринку безробіття не може мати сталого характеру і тому теза класичної моделі про автоматичне підтримці повної зайнятості ресурсів правомірний, якщо виконується передумова про абсолютну гнучкості заробітної плати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Макроекономічна рівновага на ринку товарів "
 1. 10.1. Визначення спільного макроекономічної рівноваги
  макроекономічну рівновагу товарного та грошового ринків - ситуація, коли ринок товарів і послуг і ринок грошей одночасно знаходяться в рівновазі (рис. 10.1). {Foto168} Рис. 10.1. Рівновага ринку товарів і послуг Макроекономічна рівновага на ринку товарів і послуг (тобто рівність планованих витрат і сукупного випуску, а також рівність інвестиційного попиту та обсягу
 2. Агрегирование
  макроекономічний аналіз вимагає агрегування, тобто об'єднання окремих елементів в одне ціле, в агрегат, сукупність. Агрегирование дозволяє виділити такі сукупності, як макроекономічні агенти, макроекономічні ринки, макроекономічні взаємозв'язки, макроекономічні показники. Агрегирование, засноване на виявленні найбільш типових рис поведінки макроекономічних
 3. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  макроекономічні взаємозв'язки, тобто дослідити закономірності поведінки макроекономічних агентів на макроекономічних ринках. Це робиться за допомогою побудови схеми кругообігу продукту, видатків і доходів (або моделі кругових потоків). Для початку розглянемо двухсекторную модель економіки, що складається з двох макроекономічних агентів - домогосподарств і фірм - і двох ринків - ринку товарів
 4. Класична модель
  макроекономічної моделі, неспроможність ідеї про саморегульованої економічній системі, оскільки, по-перше, Велику депресію, що тривала цілих чотири роки, неможливо було трактувати як тимчасову диспропорцію, тимчасовий збій в дії механізму автоматичного ринкового саморегулювання, а по-друге, не можна було говорити про обмеженість ресурсів як центральної економічній проблемі
 5. Кейнсіанська макроекономічна модель
  макроекономічної моделі, підходу до аналізу економічних процесів отримало назву «кейнсіанської революції». Справедливості заради необхідно відзначити, що неспроможність положень класичної школи полягала не в тому, що її представники в принципі приходили до неправильних висновків, а в тому, що їхні висновки розроблялися в ХIX ст. та положення класичної моделі відображали економічну
 6. 3. Загальна рівновага і добробут
  макроекономічної - зрівняння сукупного попиту та пропозиції. Іншими словами, відповідно до закону Вальраса, якщо на якихось ринках існує надлишковий попит, то на інших повинно існувати надлишкову пропозицію в таких же розмірах. У результаті загальна сума надлишкового попиту та пропозиції завжди дорівнює нулю. У формалізованому вигляді закон Вальраса виражається тотожністю де PfSj - пропозиція
 7. 3. Інфляція: типи, причини, наслідки
  макроекономічної нестабільності, певного дисбалансу між сукупним попитом і сукупною пропозицією і притаманна економіці, що використовує паперово-грошове
 8. Соціально-економічні наслідки інфляції
  макроекономічного регулювання для розвиваються і перехідних країн практично приєднався МВФ, офіційна позиція якої тепер полягає в необхідності потужного державного втручання в перехідних економіках. Структуралізм. Ключовий елемент цієї концепції - твердження про наявність «інерційної інфляції», не пов'язаної з розширенням грошової маси. Така інерція викликається
 9. Висновки
  макроекономічної рівноваги до іншого. Розрізняють такі види циклів: короткі цикли Дж. Китчина (2-4 роки), цикли К. Жугляра (7-12 років), промислові (періодичні) цикли К. Маркса (10 років), цикли С. Кузнеця (18-25 років), довгі хвилі Н.Д. Кондратьєва (50-60 років), цикли Форрестера (200 років), Тоффлера (1000-2000 років) - розвиток цивілізацій. 3. Цикли (хвилі) - періодичні коливання
 10. 1. Рівноважний функціонування національної економіки
  рівновага є центральною проблемою національної економіки та ключовою категорією економічної теорії та економічної політики. Воно характеризує збалансованість і пропорційність економічних процесів: виробництва і споживання, пропозиції та попиту, виробничих витрат і результатів, матеріально-речових і фінансових потоків. Рівновага відбиває той вибір, який
© 2014-2022  epi.cc.ua