Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка, 2009 - перейти до змісту підручника

3. Проста модель макроекономічної рівноваги AD-AS

.
Для аналізу макроекономічної стабільності використовуються моделі макроекономічної рівноваги, серед яких модель AD-AS (сукупний попит - сукупна пропозиція) - одна з найпоширеніших.
Макроекономічна рівновага в моделі AD-AS - це такий стан економіки, коли весь вироблений національний продукт повністю куплений, тобто виробництву відповідає платоспроможний попит.
За допомогою моделі AD-AS можна:
? вивчати проблеми суспільного виробництва;
? вивчати проблеми інфляції та економічного зростання;
? виявляти вплив економічної політики держави на стан національної економіки.
У моделі AD-AS крива AD може перетнути криву AS на трьох відомих нам відрізках (рис.6).

Рис. 6. Макроекономічна рівновага в моделі АD - AS
Точка Е1 - це рівновага при неповній зайнятості без підвищення рівня цін. Точка Е2 - це рівновага при невеликому підвищенні рівня цін. Точка Е3 - це рівновага при повній зайнятості, але з інфляцією.
Найбільш динамічним в економіці є сукупний попит. Він швидше вловлює ті зміни, які відбуваються в економіці.
Зміна сукупного попиту, а значить зміна точки рівноваги, відбивається на обсязі національного виробництва, зайнятості населення, рівні цін.
Розглянемо можливі варіанти збільшення сукупного попиту та їх наслідки на кожній з ділянок кривої AS (мал. 7).
Припустимо, що криві AD і AS перетинаються на кейнсіанської ділянці (рис.
7а). При зростанні сукупного попиту від AD1 до AD2, рівновага перейде з точки Е1 в точку Е2. При цьому значно збільшиться обсяг виробництва (з Y1 до Y2), а рівень цін залишиться на колишньому рівні, оскільки зростання виробництва буде відбуватися за рахунок раніше невикористовуваних ресурсів.
При зростанні сукупного попиту на проміжному ділянці (рис. 7б) від AD1 до AD2 спостерігатиметься одночасне зростання і реального обсягу виробництва с (Y1 до Y2) і рівня цін (з РА1 до РА2).
На класичному ділянці (рис.7в) зростання сукупного попиту від AD1 до AD2 не приводитиме до збільшення реального обсягу виробництва, оскільки всі фактори залучені у виробництво. Тут виробництво досягає свого потенційного рівня Y * при повній зайнятості ресурсів, тому будь-які спроби простимулювати сукупний попит на цій ділянці приведуть виключно до зростання цін (з РА1 до РА2).


Рис. 7. Наслідки збільшення сукупного попиту на ділянках:
а) кейнсианском;
б) проміжному;
в) класичному.
Порівнюючи всі три варіанти макроекономічної рівноваги, слід зазначити, що, вибираючи тип економічної політики, необхідно чітко уявляти собі, на якій ділянці кривої AS перебуває економіка країни, а, отже, до рекомендацій якої школи буде тяжіти економічна політика.
Слід врахувати, що сукупний попит може не тільки збільшуватися, але і зменшуватися. У такому випадку спрацьовує «ефект храповика», розглянутий кейнсіанської школою.

Храповик-це технічний механізм, що втілюється в русі колеса тільки в одному напрямку - вперед, і не дозволяє йому обертатися назад.
Стосовно економіки ефект храповика означає збільшення рівня цін під впливом збільшення сукупного попиту, однак при зниженні сукупного попиту, рівень цін не має зворотного руху. Така ситуація спостерігається в умовах недосконалої конкуренції, при пануванні монополій, які намагаються не допускати зниження рівня цін на свою продукцію.
Проілюструємо це графічно (рис.8).

Рис. 8. Ефект храповика
У точці Е1 знаходиться початкове макроекономічну рівновагу при рівні цін РА1 і реальному обсязі виробництва Y1 (воно може перебувати далеко від рівня повної зайнятості). При дії факторів, що розширюють сукупний попит, нове макроекономічну рівновагу виникає при більш високому рівні цін РА2, але при більш високому рівні реального обсягу виробництва Y2. Однак під впливом певних чинників сукупний попит може знизитися і повернутися в положення AD1, але економіка приходить не в точку Е1, а в точку Е3, що погіршує вихідну ситуацію, так як новий високий рівень цін РА2 поєднується тепер з низьким рівнем реального обсягу виробництва Y3.
Ефект храповика може демонструвати не тільки монополізм у сфері ціноутворення, а й небезпека непродуманого економічного зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Проста модель макроекономічної рівноваги AD-AS "
 1. Питання до іспиту
  моделювання. 8. Сукупний попит. Нецінові фактори сукупного попиту. 9. Сукупна пропозиція. Нецінові фактори сукупної пропозиції. 10. Проста модель макроекономічної рівноваги AD-AS. Ефект храповика. 11. Класична теорія макроекономічної рівноваги. 12. Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги. Хрест Кейнса. 13. Модель «інвестиції - заощадження» IS.
 2. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  просто не побажали замінити американський глобальний локомотив регіональним європейським економічним локомотивом. Без глобального чи регіонального локомотива Європа страждає в середині 90-х рр.. від двозначної безробіття і веде свої справи за таких високих або наближаються до них рівнях безробіття протягом, майже десяти років, без надії на поліпшення в осяжному майбутньому. Національна
 3. Класична модель
  просто черговим економічною кризою. Він показав неспроможність положень і висновків класичної макроекономічної моделі, неспроможність ідеї про саморегульованої економічній системі, оскільки, по-перше, Велику депресію, що тривала цілих чотири роки, неможливо було трактувати як тимчасову диспропорцію, тимчасовий збій в дії механізму автоматичного ринкового
 4. На ринку обміну іноземної валюти пропозицію утворюється чистими іноземними інвестиціями, попит - чистим експортом, а
  просту теорію про-ойного курсу, що отримала назву теорії паритету t купівельної спроможності, згідно з якою одиниця: обой даної валюти повинна дозволяти придбати шнаковое кількість товарів у всіх країнах. У ре-штаті реальний обмінний курс виявляється зафік-Гован, а всі зміни номінального обмінного рса валют двох країн відображають зміни рівнів п в розглянутих
 5. Причини середніх циклічних коливань
  пространение отримав підхід, згідно з яким цикли є наслідком випадкових впливів на економічну систему, так званих імпульсів, або шоків, що порушують економічну рівновагу і викликають відповідні коливання. Вперше ці ідеї були висловлені радянським економістом Євгеном Слуцьким в 1927 р. Подібне дослідження проводилося норвезьким ученим Рагнаром Фришем й знайшло відображення в
 6. Глосарій
  просторовий арбітраж) або різниці в динаміці курсу (часовий арбітраж) Валютний курс - співвідношення обміну двох грошових одиниць або ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни Валютний ринок - сукупність всіх відносин, що виникають між суб'єктами валютних операцій. З інституційної точки зору валютний ринок являє собою безліч великих
 7. 1.3. Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ. ФАКТОРИ, ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ
  простої моделі сукупного попиту і со-сукупного пропозиції AD-AS показує, що закони ринкової рівноваги діють і на рівні національної економіки в цілому. Разом з тим вона служить корисної схемою для пояснення основних сил, що діють в економіці, їх наслідків, підводить до думки про необхідність або небажаність державного втручання в
 8. 5.4. РІВНОВАГА І дисбалансом на ринку благ ПРОСТА модель макроекономічної РАВНОВЕСІЯМОДЕЛЬ «ХРЕСТ КЕЙНСА»
  проста макроекономічна модель буде перебувати в рівновазі, якщо інвестиції дорівнюють заощадженням: I=S. Це означає, що заощадження (S) можна розглядати як запропонованого-ються, а інвестиції (I) - як попит на інвестиційному ринку. Тоді сукупна пропозиція (Y) дорівнюватиме сумі споживчого (С) та інвестиційного попиту (I). Y=С + I=Са + МРС - Y + I. Графічне зображення
 9. 3. Теорія загальної рівноваги в XX в.: Вклад А, Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хікса, К. Ерроу і Ж. Дебре
  простого спостереження поведінки споживача. Базисний постулат - слабка аксіома виявлених переваг. Суть її полягає в DM, що якщо споживач, який володіє деякими доходом, при некото-І) \ 1 векторі цін віддав перевагу набір товарів А набору В, то і при іншому векторі Ьг11 він вибере набір А, якщо тільки буде в змозі його придбати. Ісюряя економкческіх навчань 225 ций попиту
 10. 4. Макроекономічний аспект моделі загальної рівноваги
  простими арифметичними похідними від змінних індивідуального рівня. За своєю суттю модель Вальраса - мікроекономічна і натуральна, тобто описує економіку в термінах відносних величин - пропорцій, так що сама постановка питання про її макроекономічної інтерпретації і про надання їй грошового виміру може здатися логічно неспроможною. Причому обидва питання тісно
© 2014-2022  epi.cc.ua