Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

На ринку обміну іноземної валюти пропозицію утворюється чистими іноземними інвестиціями, попит - чистим експортом, а

На ринку обміну іноземної валюти пропозицію утворюється чистими іноземними інвестиціями, попит - чистим експортом, а реальний обмінний курс забезпечує рівновагу попиту і пропозиції. Чисті іноземні інвестиції - змінна, що зв'язує між собою ринки позикових коштів та обміну іноземної валюти. Чисті іноземні інве-стіціі - складова частина попиту на ринку позикових коштів, так як людина, яка хоче придбати іноземні активи, повинен отримати кошти для 658 Частина 11. Макроекономічний аналіз відкритої ЕКОНОМІКУ Вузлик на пам'ять КОНЦЕПЦІЯ паритетом купівельної спроможності ЯК ПРИВАТНИЙ ВИПАДОК МОДЕЛІ ОБМІННОГО КУРСУ * попередньому розділі ми розвинули просту теорію про-ойного курсу, що отримала назву теорії паритету t купівельної спроможності, згідно з якою одиниця: обой даної валюти повинна дозволяти придбати шнаковое кількість товарів у всіх країнах. У ре-штаті реальний обмінний курс виявляється зафік-Гован, а всі зміни номінального обмінного рса валют двох країн відображають зміни рівнів п в розглянутих економіках.
Як наша модель обмінного курсу, розроблена в) й главі, пов'язана з теорією паритету купівельної ^ собности? У відповідності з теорією паритету поку-гельной здатності міжнародна торгівля швид-ро реагує на відмінності в цінах в різних країнах Якби якісь товари опинилися в одній країні де-шевле, ніж в іншій, вони експортувалися б з пер-виття країни і імпортувалися в другу доти поки ціни на товари не вирівняються. Іншими слова-ми, теорія паритету купівельної спроможності перед-вважає, що чистий експорт чуйно реагує на малей-рілі зміни реального обмінного курсу. Але якщо бь: чистий експорт насправді демонстрував подоб-ную чутливість, крива попиту на рис. 30.2 була горизонтальною лінією. Таким чином, теорія паритету купівельної спроможності являє собою лише окремий випадок тео-рії, яка описує поведінку нашої моделі. У цьому окремому випадку графік попиту на обмін іноземної валюти є не похилій, а горизонтальною лінією, що проходить на рівні реального обмінного курсу, кото-рий забезпечує паритет купівельної спроможності на-циональной валюти всередині країни і за її рубежами.
Угоди саме на цьому ринку. На ринку обміну іноземної валюти чисті іноземні інвестиції є джерелом пропозиції, тому що людина, яка бажає придбати закордонні активи країни, повинен забезпечити перед-ложение доларів для обміну на необхідну йому валюту. Основний фактор, що визначає рівень чистих іноземних інвестицій, - поведінка реальної процентної ставки. Коли процентна ставка в США повели-чивается, зростає і привабливість американських фінансових активів, тому чисті іноземні інвестиції США знижуються. На рис. 30.3 представлена зв'язок між процентною ставкою і чистими іноземними інвестиціями. Графік зміни чистих іноземних інвестіційпозволяет зрозуміти зв'язок між рин-ком позикових коштів і ринком обміну іноземної валюти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " На ринку обміну іноземної валюти пропозицію утворюється чистими іноземними інвестиціями, попит - чистим експортом, а "
 1. Зверніть увагу на те, що прийняте в нашій моделі поділ угод на« відносяться до попиту »і« що відносяться до пропозиції »в
  ринку позикових коштів і на ринку обміну іноземної валюти. Рівновага у відкритій економіці Ми розглядали попит і пропозицію на двох ринках - позикових коштів та обміну іноземної валюти. Розглянемо, як ці ринки пов'язані між собою. Чисті іноземні інвестиції: сполучна ланка двох ринків Ми почнемо цей параграф з повторення того, що вже дізналися в цій главі. Отже, ми
 2. Ринок обміну іноземної валюти Другий розглянутий нами ринок - ринок обміну іноземної
  ринку обміну іноземної валюти. Чисті іноземні інвестиції являють собою кількість доларів, що направляється на придбання іност-ранних активів. Наприклад, коли американський взаємний фонд збирається при-набути державні облігації Японії, для здійснення цієї угоди йому необхідно обміняти долари на ієни. Цим він збільшує пропозицію долла-рів на ринку обміну
 3. 30.5). І нарешті, порівняємо поточна й нова положення рівноваги. На графіку (а) показано вплив бюджетного дефіциту
  ринку обміну іноземної валюти від S, до S2 (графік (в)). Зниження перед-розкладання доларів призводить до зростання обмінного курсу від значення E1 до E2, що сприяє образо-ванию зовнішньоторго-вого дефіциту. Кількість доларів (в) Ринок обміну іноземної валюти ніяспроса на позикові кошти при переміщенні з точки А в точку В графіка (а) Оскільки заощадження всередині країни
 4. У той же час через зростання валютного курсу долара американської авіабудівник-ної компанії Boeing буде
  ринку обміну іноземної валюти. Крім цього, оскільки попит на позикові кошти залежить як від внутрішніх, так і від чистих іноземних інвестицій, «втеча» капіталу повинно відбитися і на кривій попиту ринку позикових коштів. Розглянемо, яким чином зміниться положення кривих. Коли чисті іност-ранние інвестиції збільшуються, зростає і попит на позикові кошти, необ-хідно для
 5. Щоб оцінити, як впливає на економіку «втеча» капіталу, порівняємо вихідне і новий стан
  ринку обміну іноземної валюти від значення S1 до S2. Тобто, в той час як інвестори позбувалися від мексиканських активів, пропозиція песо, що спрямовуються на конвертацію в долари, зросла. У свою чергу, зростання пропозиції песо привів до зниження його валютного курсу від зна-чення Е {до E2. Таким чином, «втеча» капіталу з Мексики викликало в цій «Втеча» капіталу - значне
 6. Глосарій
  ринку робочої сили Біржова котирування - максимальна ціна покупця і мінімальна ціна продавця цінних паперів або товарів на даному ринку і в даний момент часу Біржові індекси - різні способи визначення тенденцій зміни цін на цінні папери (індекси Доу Джонса і «Стендард енд Пурс» - в США, «Ніккей» - в Японії, ДАКС і «Франкфурті? Альгемайне Цайтунг »- у Німеччині, індекс
 7. § 18. Сутність і структура ринку
  ринок, розвинута маркетингова діяльність; по-шосте, важливий факт наявності конкурентної боротьба між різними суб'єктами підприємницької діяльності, чисельність яких у виробництві однотипної продукції повинна перевищувати 7-8 суб'єктів, оскільки наявність 1-2 суб'єктів означає монополію, а 3-5 - олігополію; по-сьоме, необхідний розвинений і розгалужений комплекс об'єктів власності,
 8. § 65. Валютний ринок і валютне регулювання
  ринку є, по-перше, операції на умовах «СПОТ», а по-друге, операції форвардного типу. Операція «СПОТ» (від англ. spot - готівковий, негайно оплачуваний) передбачає валютні угоди, згідно з якими поставка валюти здійснюється, як правило, протягом 24 ч. Відповідно до цього встановлюється і валютний курс «СПОТ» - базовий курс на момент укладання угоди. Різниця в
 9. § 2. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ І ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  ринку кожній країні потрібно мати свою зовнішньоторговельну інфраструктуру, через яку товари просуваються від одного національного господарства до іншого. Вона включає насамперед матеріально -технічну базу зовнішньої торгівлі - склади, оснащені спеціальним обладнанням, яке забезпечує схоронність товарів і маніпулювання ними (навантаження, розвантаження, сортування, маркірування і т.д.). Переміщенням
 10. § 3. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  ринку. Гроші в іноземній валюті, одержувані від експорту таких товарів, дозволяють в обумовлені терміни розрахуватися за позикою і частина прибутку підприємств використовувати для інших внутрішніх цілей. В результаті забезпечується взаємна вигода кредитора і боржника. У той Водночас міжнародний кредит може вести до серйозних економічних потрясінь і гострим протиріччям. Так, в 70-і і 80-і рр..
© 2014-2022  epi.cc.ua