Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010 - перейти до змісту підручника

10. Сукупна пропозиція і фактори його визначальні (аналіз кривої АS). Сукупна пропозиція в короткостроковому і довгостроковому періодах.

Сукупна пропозиція (AS) - обсяг реального національного продукту, який зроблений і запропонований на національному ринку при певному рівні цін.
Крива сукупної пропозиції, AS показує, який реальний обсяг національного виробництва (сукупного випуску) може бути запропонований на ринок підприємцями при різних значеннях загального рівня цін в економіці. AS може бути прирівняне до величини валового національного продукту (ВНП) або до величини валового внутрішнього продукту (ВВП).
AS=ВНП=ВВП.
На здатність економіки призвести той чи інший обсяг товарів і послуг впливає кількість і якість застосовуваних факторів виробництва (землі, праці, капіталу, підприємницькі здібності). Тоді
AS=рента + зарплата + відсоток + прибуток.
Збільшення кількості або підвищення якості факторів виробництва призводить до зростання виробничих потужностей, а значить, до зростання AS.
рівень цін AS
III

II
I
Реальний ВВП
Позитивною нахил кривої AS демонструє зміну витрат виробництва на одиницю продукції при збільшенні або зменшенні обсягу національного виробництва.

I - кейнсіанський відрізок: стан спаду, депресія економіки;
II - висхідний відрізок: період пожвавлення виробництва, вихід економіки з кризи;
III - вертикальний відрізок: зростання, розвиток економіки.
На величину витрат впливають:
1.Цена на ресурси;
2.Проізводітельность факторів виробництва;
3.Новая технології, наука і субсидії.
Сукупна пропозиція знаходиться в залежності від рівня цін. Вищі ціни стимулюють виробництво товарів і їх пропозицію. На сукупну пропозицію впливають не лише цінові, а й нецінові фактори. До нецінових факторів належать:
Зміна споживчих витрат (C): зниження споживчих витрат веде до зменшення сукупного попиту і зрушенню кривої вліво, і навпаки;
Зміна в інвестиційних витратах (I): зниження витрат на інвестиційні товари веде до зменшення сукупного попиту і зсуву кривої вліво, і навпаки;
Зміна державних витрат (G): збільшення державних закупівель національного продукту призводить до збільшення сукупного попиту, і навпаки;
Витрати на чистий експорт (Ns): збільшення закупівель вітчизняних товарів іноземними покупцями призводить до збільшення чистого експорту, і крива зсувається вправо; зростає попит на продукцію вітчизняних підприємств.

Тому, якщо розглядати поведінку економіки в довгостроковому періоді, то крива AS буде вертикальна на рівні випуску при повній зайнятості факторів, а коли досліджується функціонування економіки на порівняно коротких відрізках часу, то крива AS горизонтальна (при жорстких цінах і номінальної заробітної плати) або має позитивний нахил (при жорсткій номінальній заробітній платі щодо рухливих цінах).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 10. Сукупна пропозиція і фактори його визначальні (аналіз кривої АS). Сукупна пропозиція в короткостроковому і довгостроковому періодах. "
 1. 28.4. РІВНОВАГА: РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА І РІВЕНЬ ЦІН
  сукупного попиту та сукупної пропозиції визначає рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва (рис . 28.3). Рис. 28.3. Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва {foto68} З рис. 28.3а видно, що криві сукупного попиту і сукупної пропозиції перетинаються на проміжному відрізку; зміна рівня цін виключає
 2. Зсув кривої попиту
  сукупного попиту. Як видно з рис. 26.4, наслідки збільшення сукупного попиту залежать від того, на якому відрізку кривої сукупної пропозиції - кейнсианском (а), проміжному (б) або класичному (в) - перебуває економіка. Рис. 26.4. Зсув кривої сукупного попиту
 3. На-проти, довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не
  сукупного пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не впливає на обсяг пропозиції в довгостроковому періоді. У гол. 31 були представлені три теорії позитивного нахилу короткострокової кривої сукупність-ного пропозиції: теорія невірних уявлень про відносних цінах, теорія жорсткої заробітної плати і теорія негнучких цін . Оскільки з плином часу подання, заробітна плата і
 4. Ефект мультиплікатора та інфляції в загальному рівновазі
  сукупного попиту та сукупної пропозиції, зробимо остаточні висновки. Отже, на рис. 27.11 знову перед нами знайома модель з кейнсианским, проміжним і класичним відрізками кривої сукупної пропозиції. На кейнсіанської відрізку кривої пропозиції від вертикальної осі до точки L зрушення кривої сукупного попиту при незмінному рівні цін, наявності вільних виробничих потужностей і
 5. Пропозиція в довгостроковому періоді
  сукупної пропозиції на рис. 26.2 характеризується вертикальним відрізком кривої ПС в довгостроковому періоді. Це означає, що національне виробництво і сукупні пропозиції придбали фіксований характер і не залежать від рівня цін. Вертикальний відрізок кривої ПС відповідає поглядам класичної економічної школи та її послідовників - неокласиків, з точки зору яких ринкова
 6. Ми обговорювали, що довгостроковий економічний ріст детермінують безліч факторів, включаючи
  сукупної пропозиції зсувається. Положення довгострокової кривої сукупної пропозиції залежить і від ес-тественного рівня безробіття. Тобто коливання природного рівня без безробіттю зумовлюють флуктуації природного рівня виробництва і зміщення довгострокової кривої сукупної пропозиції. Наприклад, якщо Конгрес США приймає рішення про підвищення мінімальної заробітної пла-
 7. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  сукупної пропозиції. Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг
 8. 2.2. Сукупна пропозиція
  сукупного випуску, який виробники готові продати при кожному значенні рівня цін. Крива сукупної пропозиції (рис. 2.2): а) у короткостроковому періоді (при фіксованих цінах) являє собою пряму, паралельну осі Y, б) в довгостроковому періоді (при гнучких цінах) являє собою пряму, паралельну осі Р, що відсікає на осі Y відрізок, рівний потенційному ВВП. {foto20}
 9. З'явилася, однак, важлива нова змінна, що впливає на положення короткостроковій
  сукупної пропозиції, - очікуваний економічними суб'єктами рівень цін. Як ми обговорили, в короткостроковому періоді обсяг перед-бачуваних товарів і послуг залежить від хибних уявлень індивідів, жорстко-сті заробітної плати і цін. Проте уявлення, заробітна плата і ціни фор - нормуються на основі очікуваного рівня цін. Наприклад, якщо наймані працівники очікують зростання цін, вони прагнуть
 10. Пропозиція і величина пропозиції
  пропозиції, незалежно від факторів, що зробили вплив на нього. При цьому також не слід змішувати пропозицію з величиною пропозиції. Перше виражає собою напрямок, положення кривої, тоді як величини пропозиції являють собою геометричне місце точок уздовж кривої пропозиції. Йдеться про те, щоб відрізнити ковзання, переміщення по кривій від її зміщення. Якщо ціна
 11. Ключові терміни
  сукупна пропозиція Довгострокове сукупна пропозиція Витіснення Скорочення податків як фактор зростання
 12. 4. Рівновага: реальний об'єм виробництва і рівень цін
  сукупного попиту та сукупної пропозиції перетинаються в точці К, відповідної проміжного відрізку кривої ПС. Цей графік добре знайомий з часткової рівноваги. Перетин кривих сукупного попиту (СС) і сукупної пропозиції (ПС) визначає рівноважний рівень цін і рівноважний рівень національного виробництва. Щоб показати, чому ЦК являє собою рівноважну ціну, а QК -
 13. Регулююча роль грошей
  сукупний попит зумовлюється грошовою масою, тобто кількістю грошей і їх купівельною спроможністю, від яких залежить реалізація реального обсягу виробництва (рис. 27.1). Можна врахувати і швидкість обігу грошей. Але для простоти аналізу абстрагуємося від останнього фактора. Величина сукупної пропозиції має фіксований характер, зумовлюваний масштабами наявних в суспільстві
 14. У довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона
  сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона має позитивний нахил. Для того щоб розібратися в короткострокових еконо-вів коливаннях і відмінностях поведінки економіки в короткостроковому пери-оді від її функціонування на тривалих відрізках часу, ми повинні досліджувати як довгострокову, так і короткострокову криві сукупного-позиції. Чому
 15. 31.6). Рівноважний обсяг випуску продукції і рівноважний рівень цін визначають-ся перетином кривої сукупного попиту і
  сукупного попиту та довгострокової кривої сукупної пропозиції (точка А). У цій точці виробництво знаходиться на своєму есте-ственном рівні. Через неї проходить і короткострокова крива сукупної про-позиції, отже, уявлення, заробітна плата і ціни відповідають довгостроковій рівновазі. Тобто, коли економіка знаходиться в довгостроковій рівновазі, уявлення, заробітна
 16. Основні терміни і поняття
  сукупна пропозиція, горизонтальний, проміжний, вертикальний відрізки кривої пропозиції, ефект «храповика », стагфляція, функція споживання, функція заощаджень, середня схильність до споживання і до заощадження, гранична схильність до споживання і до заощадження, інвестиційний попит, мультиплікативний ефект, інвестиційний мультиплікатор, макроекономічну рівновагу для приватного сектора
 17. Лекція 14 Тема: СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ. ІНВЕСТИЦІЇ. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ЙОГО ТИПИ, ТЕМПИ І МОДЕЛІ
  сукупності, які називаються агрегатами. Вона досліджує не окремі ціни, а сукупну ціну, яка називається рівнем цін. Метою її аналізу є знаходження умов, за яких настає загальна економічна рівновага системи (ОЕРС). ОЕРС - це стан економіки, при якому суспільне виробництво (сукупна пропозиція) збалансоване з громадським споживанням (сукупний
 18. Сукупний попит в моделі рівноваги
  сукупної пропозиції (ПС) займає горизонтальне положення, символізуючи тим самим наявність вільних ресурсів (праці і капіталу), що дозволяє сподіватися на збільшення обсягу національного виробництва. Отже, кейнсіанський відрізок кривої ПС поширюється від нульового значення обсягу виробництва до обсягу виробництва, що досягається при забезпеченні повної зайнятості, при якій
 19. Зсув кривої пропозиції
  сукупної пропозиції на рівноважний рівень цін і рівноважний реальний обсяг національного виробництва. Звернемося до російської дійсності пореформенного часу, коли за два роки внутрішні ціни на енергоносії не тільки піднялися на рівень світових цін, а й навіть перевищили їх. Підвищення цін на енергоресурси наклало відбиток на весь реальний сектор нашої економіки і накрутило
 20. Запитання для самоперевірки
  сукупний попит і сукупна пропозиція в російській економіці? 2. Який вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція роблять наступні фактори: скорочення експорту нафти внаслідок падіння виробництва; зниження світових цін на рідке паливо і кольорові метали? 3. Якщо ВВП збільшився на 4%, а сукупний дохід - на 2 %, то до яких наслідків це повинно привести? Що
© 2014-2021  epi.cc.ua