Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

28.4. РІВНОВАГА: РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА І РІВЕНЬ ЦІН

Перетин кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції визначає рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва (рис. 28.3).

Рис. 28.3. Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництваЗ рис. 28.3а видно, що криві сукупного попиту і сукупної пропозиції перетинаються на проміжному відрізку; зміна рівня цін виключає перевиробництво або недовиробництво товарів. З рис. 28.3б видно, що криві сукупного попиту і сукупної пропозиції перетинаються на кейнсіанської відрізку; рух до рівноважного обсягу національного виробництва не супроводжується зміною рівня цін. Як показують стрілки на рис. 28.3а, підвищення рівня цін з P1 до рівня Р2 змусить виробників збільшити обсяг продукції, а споживачів? зменшити обсяг покупок. Коли реальні обсяги виробленого і купленого продукту будуть рівні, в економіці настане рівновага. Що стосується аналізу рис.
28.3б, то видно, що обсяг виробництва змінюється без зміни цін.
На наступному етапі аналізу змістимо криві сукупного попиту і сукупної пропозиції і розглянемо вплив цього кроку на реальний обсяг національного виробництва (а отже, і на зайнятість) і рівень цін.
Зсув кривої сукупного попиту. Так, наслідки збільшення сукупного попиту залежать від того, на якому відрізку кривої сукупної пропозиції воно відбувається:
а) збільшення сукупного попиту на кейнсіанської (горизонтальному) відрізку призводить до збільшення реального обсягу національного виробництва, але не зачіпає рівня цін;
б) на класичному (вертикальному) відрізку збільшення сукупного попиту призводить до підвищення рівня цін, а реальний обсяг національного виробництва не може вийти за межі свого рівня «при повній зайнятості»;
в) збільшення сукупного попиту на проміжному відрізку призводить до збільшення як реального обсягу національного виробництва, так і рівня цін.
Підвищення рівня цін, пов'язане із збільшенням сукупного попиту як на класичному, так і на проміжному відрізках кривої сукупної пропозиції, приводить до інфляції попиту.
Це означає, що зміщення кривої сукупного попиту вправо підвищують рівень цін.
Зсув кривої сукупної пропозиції. Тепер спробуємо відповісти на питання: як впливають зміни сукупної пропозиції на рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг виробництва? Відповідь: зміщення кривої сукупної пропозиції призводить до зміни реального обсягу національного виробництва при повній зайнятості. Уточнюємо: зміщення кривої вправо свідчить про економічне зростання і зменшенні рівня цін. І навпаки: зміщення кривої пропозиції вліво говорить про скорочення реального обсягу виробництва і збільшенні рівня цін, або інфляції, зумовленої зростанням витрат виробництва.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 28.4. РІВНОВАГА: РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА І РІВЕНЬ ЦІН "
 1. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг виробництва. Мультиплікаційний ефект. Макроекономічна рівновага. Модель:
 2. 10.1. Визначення спільного макроекономічної рівноваги
  рівновагу товарного та грошового ринків - ситуація, коли ринок товарів і послуг і ринок грошей одночасно знаходяться в рівновазі (рис. 10.1). {Foto168} Рис. 10.1. Рівновага ринку товарів і послуг Макроекономічна рівновага на ринку товарів і послуг (тобто рівність планованих витрат і сукупного випуску, а також рівність інвестиційного попиту та обсягу заощаджень) досягається
 3. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  рівноваги (точка М на рис. 15.1). При цьому більш високі ціни створюють стимули до збільшення сукупної пропозиції (розширенню виробництва) і одночасно знижують рівень сукупного попиту. {Foto50} Загальна економічна рівновага На ринках окремих товарів точка перетину кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції показує рівень рівноважного обсягу виробництва і
 4. 2. Грошова маса і процентнаяставка в стані рівноваги
  рівновага досягається Вточку E при процентній ставці, рівній J0. -О Грошовий ринок перебуває в состоянііравновесія, коли попит на реальні денежниеостаткі дорівнює пропонованому їх
 5. Розрізняють ідеальне і реальне рівновагу
  рівновага досягається в економічній поведінці індивідів при повній оптимальної реалізації їх інтересів у всіх структурних елементах, секторах, сферах народного господарства. Досягнення такої рівноваги передбачає дотримання наступних умов відтворення: - всі індивіди повинні знайти на ринку предмети споживання; - всі підприємці повинні знайти на ринку фактори виробництва;
 6. 3. Проста модель макроекономічної рівноваги AD-AS
  рівноваги, серед яких модель AD-AS (сукупний попит - сукупна пропозиція) - одна з найпоширеніших. Макроекономічна рівновага в моделі AD-AS - це такий стан економіки, коли весь вироблений національний продукт повністю куплений, тобто виробництву відповідає платоспроможний попит. За допомогою моделі AD-AS можна:? вивчати проблеми громадського
 7. 2.3. Макроекономічна рівновага
  рівноважний рівень цін і рівноважний реальний обсяг сукупного випуску. Короткострокова рівновага - точка перетину кривої сукупного попиту і короткострокової кривої сукупної пропозиції (точки Е і Е 'нa рис 2.3, а). При скороченні сукупного попиту (AD '? AD) відбувається скорочення обсягу сукупного випуску (Y'? Y), і, навпаки, при збільшенні сукупного попиту (AD? AD ') збільшується
 8. Рівноважні і нерівноважні системи
  рівноваги в макроекономічному аналізі широке застосування одержало поняття рівноваги кругообігу, що служить основою для характеристики рівноважних і нерівноважних систем. Рівновага кругообігу в приватному секторі закритої економіки спостерігається в тому випадку, коли заплановані фірмами і домашніми господарствами реальні витрати на покупку створених в країні кінцевих товарів і послуг рівні
 9. Рівноважні і нерівноважні системи
  рівноваги в макроекономічному аналізі широке застосування одержало поняття рівноваги кругообігу, що служить основою для характеристики рівноважних і нерівноважних систем. f Рівновага кругообігу в приватному секторі закритої економіки спостерігається в тому випадку, коли заплановані фірмами і домашніми господарствами реальні витрати на покупку створених в країні кінцевих товарів і послуг рівні
 10. Модель IS-LM
  рівноваги на ринку товарів і ринку грошей проаналізована англійським економістом Джоном Хіксом в його праці «Вартість і капітал» (1939 р.). Як інструмент аналізу рівноваги Хікс запропонував модель IS-LM. IS означає "інвестиції - заощадження»; LM-«ліквідність - гроші» (L - попит на гроші; М-пропозиція грошей). У розробці моделі, що об'єднала реальний і грошовий сектори економіки,
 11. 4. Обсяг виробництва і ценипрі короткостроковому рівновазі
  рівноваги. Крива сукупної пропозиції ASпоказивает, який обсяг продукції фірми готовипредложіть на ринку при кожному рівні цін. Сле-послідовно, стан рівноваги на ринках грошей, праці і товарів на рис 30-6 знаходиться на перетину-ванні кривих AD і AS, у точці E. При равновесномуровне цін P0 попит на сукупний обсяг продук-ції Y0 дорівнює обсягу продукції, який фірмиготови запропонувати на
 12. 36. Макроекономічної рівноваги. Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ
  рівновага - це такий стан національної економіки, коли процеси суспільного відтворення збалансовані. Рівновага встановлюється між наступними економічними категоріями: - факторами виробництва та результатами їх використання; - сукупним виробництвом і сукупним споживанням; - сукупною пропозицією та сукупним попитом; - матеріально-речовими і
 13. Макроекономічна рівновага в економіці
  рівновагу в економіці - це збалансованість і пропорційність її основних параметрів, інакше кажучи, ситуація, коли в учасників господарської діяльності немає стимулів до зміни існуючого становища. Стосовно ринку рівновага - це відповідність між виробництвом благ і платоспроможним попитом на них. Зазвичай рівновага досягається за допомогою або обмеження потреб
 14. Терміни і поняття
  рівновагу Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності» Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 15. 28.1. Сукупна величина (АГРЕГАТИ) В економічному аналізі
  рівноважний кількість певних товарів на внутрішньому ринку? Чому реальний обсяг національного виробництва зменшується в певні періоди в порівнянні з попереднім рівнем, а в інші швидко збільшується? Щоб відповісти на ці питання, необхідно об'єднати або агрегувати, по-перше, всі окремі види виробництв в єдине сукупне виробництво, або реальний обсяг
 16. Наслідки зміни грошової маси
  равновес -ними процентними ставками, коли Fed збільшуючи-ет грошову масу. Спочатку рівновагу до-Стігала в точці E. Нехай Fed проводить операцііна відкритому ринку, купуючи цінні папери і уве-лічівая, таким чином, суму грошей підвищеної ефективності і номінальну грошову массу.Прі постійному рівні цін зміна номінальною грошової маси викликає зміну та її ре-ального обсягу
© 2014-2022  epi.cc.ua