Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Обсяг виробництва і ценипрі короткостроковому рівновазі


Тепер ми можемо розглянути криві совокупногоспроса та пропозиції разом, щоб показати, какпараллельно формуються рівень цін і обсяг виробництва, і проаналізувати, як ізмененіягосударственной політики впливають на еконо-міку. Малюнок 30-6 (аналогічний рис 30-2) поки-показують одночасно криву сукупного спросаAD і криву сукупної пропозиції AS. Кріваясовокупного попиту AD показує рівень випускупродукції і доходів, при яких витрати равнидоходам, а грошовий ринок знаходиться в состоянііравновесія. Крива сукупної пропозиції ASпоказивает, який обсяг продукції фірми готовипредложіть на ринку при кожному рівні цін. Сле-послідовно, стан рівноваги на ринках грошей, праці і товарів на рис 30-6 знаходиться на перетину-ванні кривих AD і AS, у точці E.
При равновесномуровне цін P0 попит на сукупний обсяг продук-ції Y0 дорівнює обсягу продукції, який фірмиготови запропонувати на ринку.
Якщо економіка не перебуває в стані одно-весия, то в ній буде спостерігатися тенденція дви-вання у напрямку до цього стану. Когдауровень цін занадто низький, спостерігається надмірна і-ний попит на товари і ціни або обсяг виробниц-ства будуть рости. А коли ціни занадто високі, товисокіе процентні ставки скорочують расходиніже рівня пропозиції продукції фірмами. Врезультате обсяг виробництва і ціни будуть падати.
Припустимо, наприклад, що рівень цін знахо-диться десь вище P0. Тоді реальна грошова мас-са буде нижче того рівня, якому соответствуетуровень цін P0, а процентні ставки будуть відпо-відно вище.
При підвищенні процентних ставоксовокупний попит буде підвищуватися. Таким обра-зом, при підвищенні рівня цін вище рівня P0фірми не зможуть реалізувати обсяг продукції Y0.Цени падатимуть, збільшуючи реальні залишки, скорочуючи процентні ставки і заохочуючи общіерасходи. І навпаки, якщо рівень цін нижче P0, ре-
альні залишки будуть збільшуватися, процентниеставкі знижуватимуться, а загальні витрати будутпревосходіть рівень, що визначається масою това-рів, яку фірми готові запропонувати при дан-ном рівні цін. У цьому випадку ціни почнуть рости, щоб повернути економіку в точку E.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Обсяг виробництва і ценипрі короткостроковому рівновазі "
 1. 4. Скорочення государственнихрасходов веде до їх витіснення
  обсяг виробництва і ценипрі новому короткостроковому рівновазі знизяться. Падіння цін загальмує скорочення виробниц-ства та зайнятості, тому що воно означає збільшен-ня реальних залишків коштів і, отже, па-дення процентних ставок. Падіння процентних ста-вок стимулює інвестиції і, отже, за-безпечує часткову компенсацію скорочення дер-жавних витрат. Таким чином,
 2. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  обсяг виробництва в майбутньому. Збільшення доходу відбувається або в результаті розширення виробництва без зміни технологічних методів виробництва, або в результаті удосконалень в технології, що не були можливі в колишніх умовах нестачі капітальних благ. Саме з цього додаткового багатства випливає надлишок загальної суми підприємницьких прибутків в порівнянні з
 3. 6. Монопольні ціни
  обсяг продажів, ніж розширювати продажу до рівня конкурентного ринку. Вони є наслідком обдуманого задуму, спрямованого на обмеження торгівлі. 4. Припущення про те, що існує третя категорія цін, які не є ні монопольними, ні конкурентними, являє собою фундаментальну помилку. Якщо ми поки не будемо зачіпати проблему цінової дискримінації, яка буде обговорюватися
 4. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  обсяг їх випуску за цінами, які покривають витрати поточної експлуатації. Так як змінні витрати можуть складатися просто з заробітної плати і цін інших виробів, і те ж саме відноситься до цін останніх, то це завжди означає, що ставки заробітної плати занадто високі, щоб забезпечити робочі місця всім, хто прагне працювати, а використання неадаптіруемого обладнання на повну потужність
 5. Агрегирование
  об'єму на основі співвідношення попиту та пропозиції; аналізу наслідків зміни рівноваги на кожному з ринків. Агрегирование ринків дає можливість виділити чотири макроекономічні ринку: 1) ринок товарів і послуг, або реальний ринок; 2) фінансовий ринок, або ринок фінансових активів; 3) ринок економічних ресурсів; 4) валютний ринок. Для отримання агрегованого ринку товарів і послуг
 6. Кейнсіанська макроекономічна модель
  обсяг випуску, виробленого за умови повної зайнятості ресурсів), то в економіці повинен з'явитися додатковий макроекономічний агент, або висуваючи свій власний попит на товари і послуги, або стимулюючий попит приватного сектора і таким чином збільшує сукупний попит. Цим агентом, зрозуміло, має стати держава. Так Кейнс обгрунтовував необхідність державного
 7. Запитання для самоперевірки
  обсягу продукції зростання витрат прискорюється, б) із зростанням обсягу продукції зростання витрат сповільнюється; в) витрати на виробництво продукції не залежать від обсягу; г) витрати на виробництво продукції змінюються пропорційно зростанню обсягу. 8. Сукупний дохід підприємства становить 600 тис. грош. од. Підприємство платить зарплату працівникам 300 тис. ден. од. Крім того, витрати на сировину і
 8. 2. Ринок капіталу. Процентна ставка
  обсяг попиту на фізичний капітал носить похідний характер по відношенню до попиту на кінцеву продукцію і залежить від розмірів останнього; - максимізація прибутку досягається в точці рівності граничного грошового продукту (MRP) і граничних витрат матеріального ресурсу (фізичного капіталу) - MRC, тобто при оптимізації фірмою попиту на капітал діє правило MRP=MRC. Попит на капітал
 9. Висновки
  виробництва більшої кількості економічних благ і здатний приносити дохід. 2. Розрізняють такі види і форми капіталу: промисловий (продуктивний), торговий (купецький), лихварський (позичковий); фізичний і фінансовий, людський і юридичний; грошовий, продуктивний і товарний; стартовий і поточні витрати; авансований постійний і змінний; вільний,
 10. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  обсягах, формах, тривалості. Сутність і причини безробіття в поясненні різними економічними теоріями В економічній теорії існують різні підходи до пояснення необхідності та можливості існування безробіття. Одне з найбільш ранніх пояснень безробіття дано Т. Мальтусом. Він помітив, що безробіття викликають демографічні причини, у результаті яких темпи зростання
© 2014-2022  epi.cc.ua