Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Запитання для самоперевірки

1. Чи можете ви викласти сучасну класифікацію підприємств (фірм)?
2. Які ви можете назвати переваги і недоліки основних організаційно-правових форм підприємств?
3. Розкажіть про два підходи в економічній теорії до аналізу витрат виробництва.
4. Охарактеризуйте виробництво і його основні фактори.
5. Яке з визначень фірми є найбільш повним:
а) фірма - це організація під єдиним управлінням, заснована в цілях принесення прибутку її власникам допомогою пропозиції на ринку одного або декількох товарів і послуг;
б) фірма - це господарська одиниця колективного характеру, що володіє всією повнотою прав для укладання контрактів, що забезпечують всі сторони її діяльності;
в) фірма - це організаційно-економічна система, за допомогою якої здійснюються виробничі процеси по створенню товарів і послуг з метою подальшого їх продажу.
6. Студент під час канікул може заробити 500 руб. або піти на курси англійської мови.
Вибравши курси англійської мови, студент склав кошторис витрат:
Плата за навчання - 200 руб. Плата за підручники на курсах - 30 руб. Транспортні витрати - 40 руб. Витрати на харчування - 300 руб. Чому будуть рівні альтернативні витрати?
7. Порівнюючи криві на графіку, можна зробити висновок, що:
а) із зростанням обсягу продукції зростання витрат прискорюється;
б) із зростанням обсягу продукції зростання витрат сповільнюється;
в) витрати на виробництво продукції не залежать від обсягу;
г) витрати на виробництво продукції змінюються пропорційно зростанню обсягу.
8. Сукупний дохід підприємства становить 600 тис. грош. од. Підприємство платить зарплату працівникам 300 тис. ден. од. Крім того, витрати на сировину і матеріали'составляют 100 тис. ден. од., неявні витрати підприємства складають 150 тис. ден. од. Визначте бухгалтерську і чистий економічний прибуток підприємства.
9. Яке з наступних тверджень є правильним:
а) Бухгалтерський прибуток - Неявні витрати=Економічний прибуток;
б) Економічний прибуток - Бухгалтерський прибуток=Явні витрати ^
в) Економічна прибуток - Неявні витрати=Бухгалтерська при бувальщина;
г) Явні витрати + Неявні витрати=Бухгалтерські витрати.

10. Охарактеризуйте ефект масштабу. Яке він має значення для господарської практики?
11. Що таке продуктивність праці, як вона визначається і в чому сенс закону спадної продуктивності?
12. Чи вірні твердження:
а) максимізація прибутку позначає мінімізацію загальних витрат на одиницю випуску продукції (так, ні);
б) якщо ціна дорівнює середнім змінним витратам, то в короткостроковому періоді фірма повинна припинити свою діяльність (так, ні);
в) рівновага галузі в довгостроковому періоді встановлюється за умови, що відбувається ліквідація економічного прибутку у всіх фірм, зайнятих у галузі (так, ні);
г) якщо для олигополиста ціна виявляється менше середніх витрат, йому слід піти з галузі (так, ні)?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання для самоперевірки "
 1. Передмова
  питань, найважливіші категорії і закони особливо виділені у вигляді визначень, витриманий принцип введення категорій, коли кожне нове поняття спирається на вже вивчені. Після основного тексту глави дано короткі висновки, список найважливіших для запам'ятовування термінів і понять, а також список питань для самоперевірки. На думку автора, це сприяє концентрації уваги учнів на головному.
 2. Запитання для самоперевірки
  1.Какова витоки економічної науки? 2. Як і коли виникла економіка як наука? 3. Назвіть перші економічні школи і першого економіста в історії економічної думки. 4. Які найважливіші напрямки в розвитку економічної науки XX сторіччя ви можете назвати? Охарактеризуйте їх. 5. Що спільного і відмінного в термінах: економіка, політична економія, економіці,
 3. Запитання для самоперевірки
  Моделювання Математичний метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка
 4. Запитання для самоперевірки
  питання. 2. Які економічні системи ви знаєте? 3. Охарактеризуйте господарську діяльність, її стадії і прості елементи виробництва. 4. Що таке економічні ресурси і як вони розрізняються? 5. Що ви можете сказати про ефективність виробництва, оптимумі Па-рето? 6. Охарактеризуйте проблему вибору, які диктував (приховані) витрати і криву виробничих можливостей.
 5. Запитання для самоперевірки
  1. Перелічіть і охарактеризуйте визначення поняття «ринок». Дайте власне визначення ринку. 2. Які функції ринку ви знаєте? 3. Дайте визначення категорій «попит» і «пропозиція». Що характеризують криві попиту та пропозиції? 4. Які варіанти прояви еластичності ви знаєте? 5. Що ви можете сказати про вартість, корисності та економічної цінності? 6. Назвіть
 6. Запитання для самоперевірки
  для нього однакова (так, ні). 2. Гіпотеза про раціональне поведінці споживача полягає в тому, що: а) споживач робить тільки те, за що йому платять, б) споживач піклується не тільки про себе, але і про суспільство, в) споживач прагне до максимуму корисності при обмеженому доході; г) споживач порівнює всі варіанти вибору і зупиняється на кращому. 3. Гранична
 7. Запитання для самоперевірки
  для оцінки різних структур ринку? 4. Що з переліченого нижче є ознакою тільки абсолютно! конкуренції: а) фірма не має ринкову владу, б) фірма максимізує прибуток; в) фірма отримує прибуток у довгостроковому періоді? 5. Монополістична конкуренція характеризується тим, що: а) фірми не можуть вільно входити і виходити з ринку, б) на ринку діє
 8. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення ринку праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види
 9. Запитання для самоперевірки
  1. Що ви розумієте під капіталом? Які точки зору на трактування капіталу ви знаєте? 2. Що таке кругообіг і оборот капіталу? 3. Яка структура капіталу? Яка ознака покладений в основу його поділу на основний і оборотний; грошовий, продуктивний і товарний; промисловий, торговельний і позичковий? 4. Охарактеризуйте механізм встановлення дисконту на ринку капіталу. 5. Який
 10. Запитання для самоперевірки
  для відповіді недостатньо. 10. Від яких факторів залежить ціна землі: а) розміру ренти, б) ставки позичкового відсотка; в) попиту на землю; г) пропозиції землі; д) всіх перерахованих
© 2014-2022  epi.cc.ua