Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Зсув кривої пропозиції

Розглянемо, як впливають зміни сукупної пропозиції на рівноважний рівень цін і рівноважний реальний обсяг національного виробництва. Звернемося до російської дійсності пореформенного часу, коли за два роки внутрішні ціни на енергоносії не тільки піднялися на рівень світових цін, а й навіть перевищили їх. Підвищення цін на енергоресурси наклало відбиток на весь реальний сектор нашої економіки і накрутило витрати на виробництво і розподіл фактично всіх товарів. В результаті витрати на одиницю продукції зросли на всіх рівнях виробництва. Якщо відволіктися від інших негативних факторів, то можна сказати, що крива російського сукупної пропозиції (ПС) змістилася в положення (рис. 26.5). Підвищення рівня цін в такій ситуації явно являє собою інфляцію, зумовлену зростанням витрат. Це ще один приклад «успішної» боротьби з інфляцією вітчизняних «реформаторів».

Рис. 26.5. Зсув кривої сукупної пропозиції


Наслідки зрушень у сукупній пропозиції виявилися подвійно негативними для сукупного попиту. Коли сукупна пропозиція зміщується з положення QК в положення QL, а рівень цін зростає з ЦК до
ЦL, зайнятість зменшується і виникає інфляція - таке поєднання, як ми вже знаємо, називається «стагфляцією».
Інша ситуація виникає, якщо один з нецінових чинників змінюється, викликаючи збільшення сукупної пропозиції і зміщення кривої ПС вправо.
На рис. 26.5 видно, що зміщення кривої ПС в положення ПС вказує на збільшення реального обсягу національного виробництва з QК до QМ, яке супроводжується одночасним зниженням рівня цін з ЦК до ЦМ.
Зсув кривої Пc вправо свідчить про економічне зростання, збільшенні реального обсягу національного виробництва та зайнятості.
Висновки
1. Національний ринок - це система соціально-економічних відносин, опосередкованих обміном в рамках народного господарства країни. Він характеризується сукупним попитом і сукупною пропозицією. Сукупний попит уособлює собою попит в країні на всю масу товарів і послуг при відповідному рівні цін. Сукупна пропозиція - це вся маса товарів і послуг, яка може бути пред'явлена до продажу при сформованому рівні цін.
2. Сукупний попит і сукупна пропозиція виконують функцію виявлення диспропорцій у суспільному виробництві, так як останні негайно позначаться на зміні співвідношення між ними на ринку, а це неодмінно призведе в рух капітали та інші ресурси.
3. Специфіка сукупного попиту полягає в одночасному попиті на всі блага, що не допускає ні незмінності доходів, ні прояви ефектів заміщення, а це ускладнює аналіз. До ціновим чинників, який впливає на сукупний попит, належать ефекти процентних ставок, реальних касових залишків (ефект багатства), імпортних закупівель.
До нецінових факторів сукупного попиту відносяться зміни в споживчих,
інвестиційних, державних витратах, а також у витратах, пов'язаних із зовнішньоторговельною діяльністю.
4. Відносно сукупної пропозиції є три точки зору: воно не залежить від рівня цін; знаходиться в прямій залежності від рівня цін; рівень цін залишається незмінним при зростанні чи скороченні сукупного попиту. Тому графік кривої сукупного попиту має три ділянки: вертикальний, що перетікає в плавну криву позитивного нахилу, яка трансформується в горизонтальну лінію. До найбільш значущих нецінових чинників, який впливає на сукупну пропозицію, відносяться зміна цін на ресурси і їх продуктивність, рівень процентних ставок, а також правові норми, що регламентують господарську діяльність.
5. Збільшення сукупного попиту надає різний вплив на сукупну пропозицію: на кейнсіанської відрізку кривої пропозиції він збільшується на ту ж величину, на проміжному відрізку - пропозиція зростає в меншій мірі в зв'язку з підвищенням рівня цін; на класичному відрізку - змін до сукупній пропозиції не відбувається, так як всі ресурси задіяні, але різко зростає рівень цін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зсув кривої пропозиції "
 1. Зсув кривої попиту
  При збільшенні витрат домогосподарствами та підприємствами буде куплений більший обсяг продукції, в результаті чого крива СС зміститься вправо. Це зміщення пов'язано з вступом в дію нецінових факторів сукупного попиту. Як видно з рис. 26.4, наслідки збільшення сукупного попиту залежать від того, на якому відрізку кривої сукупної пропозиції - кейнсианском (а), проміжному (б) або
 2. 28.4. РІВНОВАГА: РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА І РІВЕНЬ ЦІН
  Перетин кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції визначає рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва (рис. 28.3). Рис. 28.3. Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва {foto68} З рис. 28.3а видно, що криві сукупного попиту і сукупної пропозиції перетинаються на проміжному відрізку; зміна рівня цін
 3. РІВНОВАЖНИЙ РІВЕНЬ ЦІН І рівноважний обсяг національного ВИРОБНИЦТВА
  Це точка перетину кривих AD і AS. Зсув кривої AD дає три випадки: 1) зміщення (на кейнсіанської відрізку) кривої AD призводить до збільшення обсягів при стабільних цінах; 2) зміщення (на класичному відрізку) кривої AD призводить до зміни цін при незмінних обсягах; 3) зміщення (на проміжному відрізку) змінює і ціни та обсяги. При зміщенні кривої AD вліво виникає феномен «ефекту
 4. Таким чином, відбувається зрушення кривої про-позиції позикових коштів.
  Таким чином, відбувається зрушення кривої про-позиції позикових коштів. Оскільки зміна в оподаткуванні доходів від Ощад-жений не робить безпосереднього впливу на кількість позичальників при будь-якій даній процентній ставці, воно ніяк не відбивається на попиті на позикові кошти. По-друге, визначимо, яким чином зміниться положення кривої запропонованого-вання? Оскільки при ослабленні
 5. 2. Попит і пропозиція землі
  Плата за користування землею називається рентою, яка є своєрідною ціною, що сплачується орендарем земельному власнику. Взаємозалежність попиту на землю і ренти при фіксованій пропозиції представлена на рис. 17.1. Рис. 17.1. Ринок землі {foto71} Ковзання по будь-якій кривій попиту виражає функціональну залежність попиту на землю від ренти. Рента виступає як
 6. Крива пропозиції
  Якщо на осі ординат відкласти ціни, а на осі абсцис - кількість продукції, пропонованої товаровиробниками, то графічно можна виразити функціональну залежність зміни пропозиції від динаміки цін (рис. 10.5). Рис. 10. 5. Крива пропозиції Будь точка кривої пропозиції показує, яку ціну треба заплатити за одиницю пропонованого товару, щоб дане його кількість була
 7. 6. ПРОПОЗИЦІЯ. ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ
  Пропозиція - це сукупність товарів, які знаходяться на ринку або можуть бути доставлені на нього. Продаж здійснюється у формі пропозиції, а купівля - у формі реалізації попиту. Це той обсяг виробленої продукції, який виробники готові продати споживачам за певними цінами. Інакше кажучи, пропозиція - це бажання і здатність продавців постачати на ринок товари і послуги для
 8. Можливі причини зрушень кривої сукупного попиту Негативний нахил кривої сукупного попиту означає, що зниження
  Можливі причини зрушень кривої сукупного попиту Негативний нахил кривої сукупного попиту означає, що зниження загального рівня цін в економіці веде до збільшення висунутого попиту на загальну кількість товарів і послуг. Однак на обсяг попиту на товари та послуги воздей-ствует безліч інших факторів, при зміні яких відбувається зміщення кривої сукупного попиту. Ми можемо
 9. Ринкові сили попиту та пропозиції 99 На рис.
  Ринкові сили попиту та пропозиції 99 На рис. 4.6 представлені криві пропозиції, побудовані за даними табл. 4.5. Як і у випадку кривої попиту, для того щоб отримати криву ринкового запропонованого-вання, ми підсумовуємо криві індивідуальної пропозиції по горизонталі. Тобто, щоб знайти загальний обсяг пропозиції при кожній можливій ціні, ми підсумовуємо індивідуальні пропозиції по
 10. Тести
  1. Раціональний споживач: а) економить дохід; б) максимізує сукупну корисність; в) зрівнює граничні корисності всіх споживаних благ; г) домагається такого ж споживання «як у інших». 2. Якщо MUX - гранична корисність хліба, MUM - гранична корисність масла, РX - ціна хліба, а рm - ціна масла, то для раціонального споживчого поведінки вірно: а) MUX=MUM;
 11. Загальний попит на гроші
  Загальний попит на гроші (Собщ) складається із суми операційного попиту на гроші (Сопер) і попиту на гроші з боку активів (Са). Щоб висловити загальний попит на гроші графічно (рис. 12.3), необхідно змістити по осі абсцис попит на гроші з боку активів (Са на рис. 12.2) вправо на величину операційного попиту на гроші (Сопер на рис. 12.1). Причому зміна часткового попиту на
 12. Зміна попиту на ресурси
  Розглянемо тепер фактори, які викликають зсув кривої попиту на ресурси. Насамперед необхідно знову зазначити, що цей попит є похідним від попиту на готові товари та послуги, які виробляються або виявляються за допомогою даних ресурсів. Так, при збільшенні попиту на продукт ціна на нього підвищиться, що викличе підвищення граничної прибутковості ресурсу, а це в свою чергу
 13. У цьому випадку економіка переміститься ІЕ точки А в точку С.
  У цьому випадку економіка переміститься ІЕ точки А в точку С. Така політика підтримує уро-вень виробництва в короткостроковому періоді, але рівень цін поступово підвищується від P1 до P3. Що можуть зробити у даній ситуації політики? Просте рішення пробле-ми відсутня. Одна з можливостей полягає в тому, щоб не робити взагалі нічого. У цьому випадку виробництво товарів і
 14. Використання в аналізі кривих IS-LM-BP
  Принцип використання цих кривих в основному той же, що при аналізі макроекономічного регулювання в умовах фіксованого курсу, але з одним істотним додаванням. Якщо при фіксованому курсі відновлення рівноваги після податково-бюджетної (фіскальної) або кредитно-грошової експансії досягалося за активної ролі центрального банку в підтримці курсу, то тепер зміна самого
 15. У положенні нового довгострокового рівноваги (точка С) виробництво віз-обертається до природного рівня. Хоча
  У положенні нового довгострокового рівноваги (точка С) виробництво віз-обертається до природного рівня. Хоча хвиля песимізму і призвела до скоро-нию сукупного попиту, рівень цін знизився до значення P3, що компенсує зміщення кривої сукупного попиту. Таким чином, в довгостроковому періоді зміщення сукупного попиту відбивається виключно на рівні цін, але ніко-ім ніяк не на
 16. 4.10). Іншими словами, спекотна погода призвела до зростання ціни морозива та кількості
  4.10). Іншими словами, спекотна погода призвела до зростання ціни морозива та кількості проданого морозива. Зрушення кривих і рух уздовж кривих. Зауважте, що, коли спекотна погода збільшує ціни на морозиво, кількість морозива, яке пропонують фір-ми, зростає, хоча крива пропозиції не змінюється. У цьому випадку економіс-ти кажуть, що відбувається збільшення «обсягу
 17. Кредитно-грошова політика
  Зміни на грошовому ринку надають дуже швидке і безпосередній вплив на економіку в цілому. В умовах плаваючого курсу реакція економіки на ці зміни найбільш помітна. Розглянемо, як ці зміни позначаються на стані економіки (рис. 13.4). Збільшення пропозиції грошей, показане зміщенням кривої LMвправо вниз в положення LMV веде до зростання випуску до рівня Y2, надає
 18. 8.3. Праве і ліве зміщення
  Не менш важливим, ніж визначення періодичності циклу, є визначення місця виникнення його екстремуму. Як ми пам'ятаємо, період циклу аналітики воліють вимірювати між його двома нижніми точками. Очевидно, що для ідеально побудованого циклу його максимум повинен знаходитися точно в середині періоду. Це явище, зване консолідацією, в природі зазвичай не зустрічається. Як відомо,
 19. Ключові терміни
  Ринок Попит Обсяг попиту Обсяг покупок Шкала попиту Крива попиту Пропозиція Обсяг пропозиції Об'емпродаж Шкала пропозиції Крива пропозиції Надлишковий попит (дефіцит) Надлишкова пропозиція (надлишок) Рівноважний обсяг Взаємозамінні товари (товари-субститути) Взаємодоповнюючі (комплементарні) товари Нормальний товар Нижча благо, або нижчий товар Зрушення
 20. 4.11). 3. Зсув кривої пропозиції збільшує ціну рівноваги з $ 2,00 до $ 2,50;
  4.11). 3. Зсув кривої пропозиції збільшує ціну рівноваги з $ 2,00 до $ 2,50; рівноважний обсяг зменшується з 7 до 4 стаканчиків. У результаті землетрусу ціна морозива зростає, а продана кількість морозива зменшується. Приклад: одночасна зміна попиту та пропозиції. Тепер перед-покладемо, що стоїть спекотна погода і одночасно відбувається землетрус. Аналізуючи це
© 2014-2022  epi.cc.ua