Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

31.6). Рівноважний обсяг випуску продукції і рівноважний рівень цін визначають-ся перетином кривої сукупного попиту і

31.6). Рівноважний обсяг випуску продукції і рівноважний рівень цін визначають-ся перетином кривої сукупного попиту та довгострокової кривої сукупної пропозиції (точка А). У цій точці виробництво знаходиться на своєму есте-ственном рівні. Через неї проходить і короткострокова крива сукупної про-позиції, отже, уявлення, заробітна плата і ціни відповідають довгостроковій рівновазі. Тобто, коли економіка знаходиться в довгостроковій рівновазі, уявлення, заробітна плата і ціни погоджені таким чином, що точка перетину кривої сукупного попиту з короткостроковою кривою сово-купного пропозиції збігається з точкою перетину кривої сукупного спро-са з довгострокової кривої сукупної пропозиції. Рис. 31.6 довгострокової рівноваги Довгострокове одно рівновага економіки перебуває в точці, в якій крива сукупного попиту перетинає довго-строкову криву сукупного запропонованого-вання (точка А).
Коли економіка досягає долгосроч-ного рівноваги, уявлення, заробітна плата і ціни змінюються таким чином, щоб короткострокова крива сукупної запропонованого-вання пройшла також через цю точку. Природний рівень виробництва Обсяг випуску-ава 31. Сукупний попит і сукупна пропозиція 691 Наслідки зсуву сукупного попиту Припустимо, що з деяких причин (скандал у Білому домі, обвал фондово--: ринку або участь США у широкомасштабному військовому конфлікті) економіку схльоснувся хвиля песимізму. Віра населення Сполучених Штатів в світле | дущее підірвана, економічні суб'єкти змінюють свої плани: домашні хо-? Йства скорочують витрати і відмовляються від значних придбань, а Гірма призупиняють закупівлі нового обладнання.
Який вплив ці несподівані події надають на економіку? Преж-де всього, знижується сукупний попит на товари і послуги. Тобто при кожному даному рівні цін домашні господарства і фірми бажають здобувати меншу кількість товарів і послуг, і крива сукупного попиту зміщується вліво, oAD, BAD2 (рис, 31.7). На рис. 31.7 ми можемо спостерігати наслідки падіння сукупного попиту. 3 короткостроковому періоді економіка переміщується вздовж первісної коротко-строкової кривої сукупного предложеніяAS1 з точки Л в точку В.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "31.6). Рівноважний обсяг випуску продукції і рівноважний рівень цін визначають-ся перетином кривої сукупного попиту і"
 1. Кейнсіанська макроекономічна модель
  рівноважну ставку відсотка визначити неможливо, так як крива інвестицій I і нова крива заощаджень S 2 не мають точки перетину у першому квадраті. Значить, рівноважну ставку відсотка (Rе) слід шукати на іншому, а саме - грошовому ринку (за співвідношенням попиту на гроші МD та пропозиції грошей МS) (рис. 3.5). 4. Оскільки на всіх ринках ціни жорсткі, то рівновага ринків
 2. Глосарій
  обсягу товарів і послуг у всіх сферах економіки країни незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни Валовий дохід - добуток ціни на кількість продукції Валовий національний продукт (ВНП) - додана вартість всього обсягу продукції і послуг у всіх сферах національної економіки незалежно від територіального розташування
 3. § 20. Закон попиту і спадної прибутковості
  рівноважний метод (пошук економічної системи у стані рівноваги, статики). Незважаючи на те що ціна рівноваги влаштовує покупця, і продавця, така рівновага здебільшого негативно впливає на рух економічної системи, оскільки товаровиробники значною мірою втрачають стимули до конкурентної боротьби, а значить, - стимули до виробництва. К
 4. 1.3. Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ. ФАКТОРИ, ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ
  рівноважний обсяг ви-пуску і рівноважний рівень цін в економіці. Враховуючи складну конфігурацію кривої AS, можна припустити, що рівноважна си-туація можлива на будь-якому з трьох ділянок: кейнсианском, переможе-точному і класичному. Найбільш динамічний сукупний попит. Він швидше вловлює ті зміни, які відбуваються в еконо Міці. Зростання сукупного попиту, змінюючи точку рівноваги,
 5. § 3. РИНКОВА ЦІНА І ЗАКОНИ ЇЇ ДИНАМІКИ
  рівноважної ціни. Тепер ми розглянемо зазначені криві на графіку (рис.6.4.). Точка Р на графіку - рівноважна ціна, яка свідчить, що ціна продавців (за якою їм вигідно торгувати), збігається з ціною покупців (яка влаштовує останніх). Ріс.6.4. Встановлення рівноважної ціни. Якщо спроектувати рівноважну точку на вісь абсцис, то ми виявимо рівноважна кількість
 6. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  рівноважної ціни враховується взаємодія попиту та пропозиції (відповідно кривою попиту і кривої пропозиції). Однак монополістичні об'єднання абсолютно не беруть до уваги об'єктивно необхідний обсяг виробництва благ. Тому при визначенні динаміки цін на продукцію монополій взагалі відсутня крива пропозиції. Ці організації маніпулюють (управляють) законом попиту: по
 7. Резюме
  равновеснийуровень доходів і витрат для кожного рівня цен.Крівая спрямована вниз, тому що при сніженііцен реальні залишки збільшуються, процентнаяставка знижується, а сукупний попит і випуск про-дукції, отже, зростають. 2. Крива сукупної пропозиції показує об'емпродукціі, який фірми готові запропонувати наринке при кожному рівні цін. Крива совокупногопредложенія
 8. 6. Монопольні ціни
  рівноважних станів і умов ідеальної конструкції рівномірно функціонуючої економіки. Вона нічого не може сказати про дії, які в кінцевому рахунку встановлять цю рівновагу і рівномірно функціонуючу економіку, якщо не трапиться додаткових змін у вихідних даних. У теорії монопольних цін математика ближче до реальної діяльності. Вона показує, яким чином монополіст
 9. Класична модель
  рівноважної ставкою номінальної заробітної плати W 1 та кількістю зайнятих LF. Припустимо, що попит на працю знизився і крива попиту на працю LD 1 зрушилася вліво (до LD 2). При номінальній ставці заробітної плати W 1 підприємці наймуть (пред'являть попит) на кількість робочих, рівне L 2. Різниця між LF і L 2 є не що інше, як безробіття. Оскільки в ХIХ в. не існувало посібників з
 10. Процентна ставка
  рівноважну ціну (RE). Точка Е - точка перетину кривих попиту на капітал (D) і пропозиції капіталу (5). Тут відбувається збіг граничної прибутковості капіталу та граничних витрат втрачених можливостей, попит на позичковий капітал і його пропозицію збігаються. Необхідно розрізняти середню ставку відсотка, яка визначається за тривалий період часу, і ринкову ставку відсотка,
© 2014-2022  epi.cc.ua