Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Крива сукупного попиту показує равновеснийуровень доходів і витрат для кожного рівня цен.Крівая спрямована вниз, тому що при сніженііцен реальні залишки збільшуються, процентнаяставка знижується, а сукупний попит і випуск про-дукції, отже, зростають.
2. Крива сукупної пропозиції показує об'емпродукціі, який фірми готові запропонувати наринке при кожному рівні цін. Крива совокупногопредложенія спрямована вгору.
3. Ціни випускається базуються на издерж-ках виробництва, що визначаються зарплатою, продуктивних праці і коефіцієнтом до іздержкамна оплату праці. Позитивний нахил кривої сово-купного пропозиції виникає в результаті того, чтопрі зростанні випуску продукції і зайнятості ставка зар-плати зростає.
4. Перетин кривих сукупного попиту і сукупно-го пропозиції визначає рівноважні рівні випу-ска продукції і цін. Приріст грошової маси сдві-Гаета криву сукупного попиту вправо і увелічіваеткак обсяг виробництва, так і рівень цін. Аналогич-но: м'яка фіскальна політика зсуває криву со-сукупного попиту вправо, збільшуючи обсяг виробниц-ства і ціни.
Негативний шок пропозиції сдвігаеткрівую сукупного попиту ліворуч, піднімаючи уровеньцен і скорочуючи обсяг виробництва.
5. Результати впливу зміни сукупного попиту наоб'ем виробництва і ціни залежать від виду крівойсовокупного пропозиції. Якщо крива совокупногопредложенія крута, зміни сукупного спросавоздействуют в основному на ціни; якщо вона горизонтальна, то зміни сукупного попиту впливів-ють в основному на обсяг виробництва.
6. Кейнсіанська крива сукупної пропозиції є-ється горизонтальною. Це передбачає, що зраді-ня сукупної пропозиції впливають тільки наоб'ем виробництва. Форма кейнсіанської крівойпредложенія базується на припущенні, що пріізмененіі рівня зайнятості зарплата не змінюється.
7 У класичній моделі сукупної пропозиції зар-плата і ціни повністю рухомі. Зарплата змінює-ся, щоб безперервно підтримувати повну занятостьна ринку праці.
8. Рівня повної зайнятості на ринку праці відпо-яття обсяг виробництва при повній зайнятості, т.е.потенціальний обсяг виробництва.
У классіческомслучае пропозиції крива сукупного предложеніядля потенційного обсягу виробництва буде вертикальної.
9. Класична крива сукупної пропозиції подра-зумевает, що зміни в сукупному попиті оказ-вають вплив лише на ціни і зовсім не воздействуютна обсяг виробництва.
10. У гол. 31 ми будемо викладати причини того, чому зар-плата не змінюється відразу, щоб підтримати полнуюзанятость на ринку праці, а також досліджуємо модельпріспособленія економіки до зрушень в совокупномспросе. Зростання сукупного попиту в короткостроковому пе-
періоді збільшує ціни і обсяг виробництва, але вдолгосрочном періоді обсяг виробництва возвраща-ється до свого потенційного рівня, а воздействіесказивается тільки на цінах. Таким чином, класси-чна крива пропозиції добре описує довгостроковій перспективу, а кейнсіанська крива-позиції застосовна для опису краткосрочнойперспектіви.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua