Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

У міру її руху обсяг випуску продукції знижується від Y1 до Y2, а рівень цін - від-е, до P2.

У міру її руху обсяг випуску продукції знижується від Y1 до Y2, а рівень цін - від-е, до P2. Падіння рівня виробництва вказує на те, що економіка увійшла в період: пада. Хоча на нашому малюнку це і не відображено, але фірми реагують на знижений-ня обсягів продажів і виробництва зменшенням числа зайнятих працівників. Таким чином, песимізм, який викликав зсув сукупного попиту, л про деякій мірі самопороджується і самовідтворюється: занепадницькі на-будови ведуть до падіння доходів і зростання безробіття. А що роблять в даній ситуації політики? Уряд має мож-ливість вжити заходів до збільшення сукупного попиту. Як ми відзначили раніше, збільшення державних закупівель або пропозиції грошей веде до віз-Растані обсягу попиту на товари і послуги при кожному даному рівні цін, і крива сукупного попиту зрушується вправо. Діючи з достатньою швидкістю Рис. 31.7. Скорочення сукупного попиту Зниження сукупно-го попиту, ініційована-ванне захлестнув-шей економіку хвилею песимізму, призводить до зміщення нию кривої сукупність-ного попиту ліворуч, з / 4D1 в AD2. Точка рівноваги економі-ки зсувається з точки А в точку В, обсяг виробництва знижується від V1 до Y2, а рівень цін - від P1 до P2. З плином часу, у міру того як представле-ня людей, заробітна плата і ціни узгоджуються, коротко-термінова крива сукупного запропонованого-вання переміщається вправо, з / 4S1 в AS2, і економіка достига-ет точки С, в якій нова крива сово-купного попиту перетинає довго-строкову криву сукупного запропонованого-вання. Рівень цін знижується до P3, а виробництво повертається до природного рівня Y. Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді і точністю, політики компенсують початкове зміщення сукупного попиту, крива сукупного попиту повертається в початкове положення AD1, а еко-номика - в точку A (B наступному розділі ми більш детально обговоримо способи впливу на сукупний попит грошово-кредитної та фінансово -бюджетної політики, а також деякі практичні труднощі, що виникають при вико-вання цих інструментів.) Але й без активних дій політиків в довгостроковому періоді економіка самостійно зцілюється від спаду. З плином часу невірні уявлення суб'єктів економіки, жорстка заробітна плата і жорсткі ціни, які є при-чиною позитивного нахилу кривої сукупної пропозиції в короткостроковому періоді, коригуються. Зокрема, у міру того як очікуваний рівень цін знижується, уявлення людей, заробітна плата і ціни змінюються, і коротко-термінова крива сукупної пропозиції зсувається вправо, з положеніяAS1 в AS2 (рис. 31.7). У довгостроковому періоді економіка переходить в точку С, в которойновая крива сукупного попиту (AD2) перетинає довгострокову кри-ву сукупної пропозиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У міру її руху обсяг випуску продукції знижується від Y1 до Y2, а рівень цін - від-е, до P2. "
 1. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 2. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  Пропозиція праці визначається наступними фундаментальними фактами. 1. Кожен індивід може затратити тільки обмежена кількість праці. 2. Ця кількість не можна виконати за один раз за бажанням. Необхідно чергувати його періодами відпочинку і відновлення. 3. Не кожен індивід може виконувати будь-який вид праці. Існують як вроджені, так і придбані відмінності здібностей до
 3. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 4. 1. Конкуренція: поняття і види. Ефективність конкурентних ринків
  Конкуренція (від латинського «concurrere» - стикатися) означає суперництво між окремими суб'єктами ринкового господарства за найбільш вигідні умови виробництва і реалізації (купівлі та продажу) товарів. У ринковій економіці таке зіткнення неминуче, бо воно породжується такими об'єктивними умовами: - наявністю безлічі рівноправних ринкових суб'єктів; - повної економічної
 5. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  1) позбавлення сировини, матеріалів - один з найважливіших прийомів для примусу до вступу в картель; 2) позбавлення робочих рук за допомогою «альянсів», тобто договорів підприємців з робочими союзами; 3) позбавлення підвозу; 4) позбавлення збуту; 5) договір з покупцем про ведення торговельних зносин виключно з картелями; 6) планомірне збивання цін (для розорення «сторонніх», тобто
 6. § 18. Сутність і структура ринку
  Економічне зміст поняття «ринок». Структура ринку У процесі становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший їх інституційно організований і сістеообразующій елемент, як ринок . Тому причини виникнення товарно-грошових відносин, певною мірою, пояснюють становлення і формування товарного обігу і ринку. Водночас, ринок як
 7. § 20. Закон попиту і спадної прибутковості
  Економічний зміст закону попиту. Сутність закону спадної прибутковості Економічний зміст закону попиту. Проста модель попиту і пропозиції, на думку шведського економіста К. Еклунда, існує майже 200 років, а ії більш розвинута форма впродовж останніх 100 років є ядром політичної економії. Проста модель відображає поведінку покупця і продавця, співвідношення попиту і
 8. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  Взаємодія попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції. Ринкова рівновага в умовах недосконалої конкуренції. Закон Сея і закон Вальраса Взаємодія попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції. При з'ясуванні особливостей взаємодії попиту і пропозиції важливо знати конкретну величину зростання або зниження попиту і пропозиції (скажімо, ціна зростає на 20%,
 9. § 36. Сутність і основні види маркетингу
  Сутність маркетингу. Основні види маркетингової діяльності Сутність маркетингу. Поняття «маркетинг» (від англ. market - ринок) буквально означає роботу на ринку щодо вивчення та задоволення потреб і побажань споживача. Маркетинг як наукове поняття початок розроблятися в США з 1902 р., коли в деяких університетах були введені курси раціональної організації обігу товарів. В
 10. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  Структура механізму регулювання. Основні методи державного економічного регулювання економіки У XX в. у встановленні рівноваги національного ринку активну участь бере держава, що виконує важливі соціально-економічні функції, використовуючи комплекс економічних і адміністративних важелів. Структура механізму регулювання. Основними елементами механізму регулювання
© 2014-2021  epi.cc.ua