Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

З'явилася, однак, важлива нова змінна, що впливає на положення короткостроковій

З'явилася, однак, важлива нова змінна, що впливає на положення короткострокової кривої сукупної пропозиції, - очікуваний економічними суб'єктами рівень цін. Як ми обговорили, в короткостроковому періоді обсяг перед-бачуваних товарів і послуг залежить від хибних уявлень індивідів, жорстко-сті заробітної плати і цін. Проте уявлення, заробітна плата і ціни фор-нормуються на основі очікуваного рівня цін. Наприклад, якщо наймані працівники очікують зростання цін, вони прагнуть до підвищення заробітної плати. Висока заро-бітної плата призводить до збільшення витрат фірм і, при кожному даному реаль-ном рівні цін, до зниження запропонованого фірмами обсягу товарів і послуг. Матеріалізація очікувань високого рівня цін означає зменшення кількості пропонованих товарів і послуг і переміщення короткострокової кривої сукупність-ного пропозиції вліво.
І навпаки, очікування зниження цін реалізуються у збільшенні обсягу пропозиції товарів і послуг і зсуві короткострокової кривої сукупної пропозиції вправо. 690 Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Поясніть, чому довгострокова крива сукупного пропозицією-ня вертикальна. Чому короткострокова крива сукупної пропозиції має позитивний нахил? Ми побачимо, що очікування, що впливають на становище короткостроковій кри-вої сукупної пропозиції, - місток, що зв'язує поведінку економіки в короткостроковому і довгостроковому періодах. У короткостроковому періоді очікування фіксовані і економіка знаходиться в точці перетину кривої сукупного попиту і короткострокової кривої сукупної пропозиції. У довгостроковому пери-оді очікування коригуються відповідно до змін ситуації і коротко-термінова крива сукупної пропозиції зміщується.
Цей зсув забезпечує досягнення економікою точки перетину кривої сукупного попиту і довго-строкової кривої - сукупної пропозиції. Причини економічного спаду Розробивши модель сукупного попиту та сукупної пропозиції, ми отримали основні інструменти, необхідні нам для аналізу короткострокових коливань економіки. У наступних двох розділах ми розширимо наші пізнання про вико-вання цих інструментів, а поки застосуємо їх в дослідженні основних причин економічного спаду. Рассмотрімекономіку, яка знаходиться в довгостроковій рівновазі (рис.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "З'явилася, однак, важлива нова змінна, що впливає на положення короткостроковій"
 1. 6. Монопольні ціни
  нова дискримінація обговорюється нижче, див. с. 363366.]. 3. Реакція покупців на зростання цін вище потенційного конкурентного рівня падіння попиту не призводить до того, що виручка від продажу сукупного запасу по будь-якій ціні, що перевищує конкурентну, стане менше, ніж сукупна виручка від сукупних продажів за конкурентною ціною. Отже, зайво витрачати час на пошуки того, що слід
 2. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  нова структура народного господарства шляхом перегрупування всередині сформованих продуктивних сил. Матеріальною основою малих циклів є масове оновлення товарів тривалого користування. Середні (промислові) цикли пов'язані зі зміною попиту на устаткування і споруди, а сам попит, його величина і напрямок залежать, у свою чергу, від впровадження нових технічних і технологічних
 3. 3. праксиологической аспект полілогізма
  перервах воля і розум людини грають лише підпорядковану роль. Невблаганний закон історичного розвитку примушує людей незалежно від їхнього бажання мислити і діяти відповідно з моделями, що узгоджуються з матеріальним базисом своєї епохи. Люди обманюються, вважаючи, що вільні вибирати між різними ідеями та між тим, що вони називають істиною і оманою. Самі вони не мислять; в їх думках
 4. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  нова цінність (купівельна спроможність) кошти обміну є рівнодіюча кумулятивного ефекту обох часткових попитів. Величина тій частині попиту на засіб обміну, яка пред'являється за рахунок його служби як засіб обміну, залежить від його мінової цінності. Цей факт створює труднощі, які багато економістів вважають до такої міри нерозв'язними, що відмовляються від
 5. 3. Цінова премія як компонента валової ринкової ставки відсотка
  нова премія здатна не тільки вичерпати всю ставку первинного відсотка, але і зробити валову ставку негативною величиною, сумою, яка виплачується за рахунок кредитора. Якщо цінова премія розрахована правильно, то ні на положенні кредитора, ні на становище боржника не позначається вплив змін купівельної спроможності. Ставка відсотка нейтральна. Проте всі ці припущення не тільки
 6. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  проте, це прирощення р не з'являється, а підприємці, ошукані кредитною експансією, проте діють, як якщо б p знаходилося в їх розпорядженні, то умови на мідному ринку протягом буму такі, як якщо р дійсно було б додано до кількості готівки капітальних благ. Проте все, що стверджувалося щодо неминучих наслідків кредитної експансії, підходить і до
 7. Глава 17
  однак, причина, що змусила мене вийти з гри із збитком, більше не діяла, оскільки за падінням цін не пішов швидкий і сильний підйом. Так що я продав десять тисяч кіп і виждав реакції. Ринок дуже жваво опустився на п'ятдесят пунктів. Я виждав ще небагато. Зворотного зростання цін не послідувало. Тут я відчув, що дуже голодний, пройшов в ресторан і замовив офіціантові ленч. Офіціант
 8. Кейнсіанська макроекономічна модель
  нова крива заощаджень S 2 не мають точки перетину у першому квадраті. Значить, рівноважну ставку відсотка (Rе) слід шукати на іншому, а саме - грошовому ринку (за співвідношенням попиту на гроші МD та пропозиції грошей МS) (рис. 3.5). 4. Оскільки на всіх ринках ціни жорсткі, то рівновага ринків встановлюється не на рівні повної зайнятості ресурсів. Так, на ринку праці (рис. 3.3, а)
 9. Величина і характер зміни попиту
  нова технологія, яка дозволяє при тих же витратах випустити більше продукції. Тоді крива пропозиції зсувається вправо в положення 5] 52. Зрушення буде означати, що при кожній ціні виробник запропонує більшу кількість товару . Так, при ціні Pl - Q2 Q \, а при ціні Рг ~ Q & 2 (Мал. 4.7). Якщо збільшуються податки, ростуть витрати споживання, крива пропозиції зміщується вліво в
 10. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  однак вони подібні з грошима в двох відношеннях: з одного боку, вони можуть бути в короткі терміни викинуті на ринок товарів і послуг, з іншого - дозволяють здійснювати накопичення грошей. Не випадково їх називають «майже грошима ». 3. Найбільше повні агрегати грошової пропозиції - L і D; I поряд з МОЗ включає інші ліквідні (легко реалізовані) активи, такі як короткострокові державні
© 2014-2022  epi.cc.ua