Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Сукупний попит в моделі рівноваги

Розглянемо кейнсіанську модель економічної рівноваги, відповідно до якої крива сукупної пропозиції (ПС) займає горизонтальне положення, символізуючи тим самим наявність вільних ресурсів (праці і капіталу), що дозволяє сподіватися на збільшення обсягу національного виробництва. Отже, кейнсіанський відрізок кривої ПС поширюється від нульового значення обсягу виробництва до обсягу виробництва, що досягається при забезпеченні повної зайнятості, при якій крива приймає вертикальне положення (П? С) (рис. 27.2).

Рис. 27.2. Рівновага на кейнсіанської відрізку кривої пропозиціїНа противагу класикам прихильники кейнсіанства не вважають сукупний попит відносно стабільним, навпаки, він схильний
коливань, навіть якщо не відбувається змін у пропозиції грошей , так як одна зі складових сукупного попиту - інвестиції - піддана впливу багатьох змінних.
Скорочення сукупного попиту призводить до зміщення кривої СС в положення, що означає скорочення зайнятості та обсягу національного виробництва при зберігається рівні цін ЦК. Причому це несприятливе становище може тривати досить довго. Тому з метою виходу з депресивного або кризового стану економіки пропонується розширення державних витрат як інвестиційного характеру, так і у формі закупівель та стимулювання доходів. У результаті такого роду заходів крива може не тільки повернутися в колишнє положення, а й зміститися вліво до положення (точка М), коли досягається повна зайнятість. Тому державне регулювання сукупного попиту, впливаючи на механізми розширення сукупної пропозиції, стимулює зростання національної економіки.

Для більш повного розкриття змісту сукупного попиту проводиться аналіз основних складових ВВП (ВНП): споживання, інвестицій, державних закупівель та сальдо зовнішньоторговельної діяльності (чистого експорту).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сукупний попит в моделі рівноваги "
 1. Терміни і поняття
  попит Сукупна пропозиція Макроекономічна рівновага Рівновага на товарному і грошовому ринках« Пастка ліквідності »Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 2. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  сукупний попит - сукупна пропозиція ») і рівновагу в умовах постійних цін (кейнсіанська модель: «сукупні
 3. Контрольні питання
  сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти можливі при порушенні рівноваги між сукупним попитом і пропозицією? 8. Що таке гранична схильність
 4. Запитання для самоперевірки
  сукупний попит і сукупна пропозиція в російській економіці? 2. Який вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція роблять наступні фактори: скорочення експорту нафти внаслідок падіння виробництва; зниження світових цін на рідке паливо і кольорові метали? 3. Якщо ВВП збільшився на 4%, а сукупний дохід - на 2%, то до яких наслідків це повинно привести? Що
 5. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  сукупної пропозиції . Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори , що його визначають. Інвестиції і національний обсяг
 6. Терміни і поняття
  сукупного попиту Сукупна пропозиція. Криві сукупної пропозиції Модель Л. Вальраса Система лінійних рівнянь В. Леонтьєва Модель Дж. фон Неймана Модель Д. Патінкіна Ефективний попит Сталий стан кейнсіанського загальної рівноваги Рівноважні і нерівноважні системи Економічна кон'юнктура Ринок товарів і послуг Ефект процентної ставки Ефект багатства
 7. Терміни і поняття
  сукупного попиту Сукупна пропозиція. Криві сукупної пропозиції Модель Л. Вальраса Система лінійних рівнянь В. Леонтьєва Модель Дж. фон Неймана Модель Д. Патінкіна Ефективний попит Сталий стан кейнсіанського загальної рівноваги Рівноважні і нерівноважні системи Економічна кон'юнктура Ринок товарів і послуг Ефект процентної ставки Ефект багатства
 8. 1. Поняття макроекономічної рівноваги
  сукупним попитом і сукупною пропозицією; - товарною масою і її грошовим еквівалентом;-заощадженнями та інвестиціями. Розрізняють два види рівноваги: Часткове рівновага-це рівновага на окремому ринку товарів або ринку факторів виробництва. Загальне (або макроекономічне) рівновага - це одночасне рівновагу на всіх ринках, рівновага економічної системи в цілому. В
 9. Тема 3. сукупний попит і сукупна Пропозиція (МОДЕЛЬ « AD - AS »)
  сукупного попиту - сукупної пропозиції» («AD - AS»). Вона дозволяє, по-перше, виявити умови макроекономічної рівноваги, визначити величину рівноважного обсягу виробництва і рівноважного рівня цін, по-друге, пояснити коливання обсягу виробництва і рівня цін в економіці, по-третє, показати причини і наслідки цих змін і, нарешті, описати різні варіанти
 10. 12.1. Поняття макроекономічної рівноваги
  сукупна пропорційність між ресурсами та їх використанням; факторами виробництва та результатами їх використання; виробництвом і споживанням; пропозицією і попитом; матеріально-речовими та фінансовими потоками. Досягнення повної рівноваги - це економічний ідеал, I юскольку в реальному житті неминучі економічні кризи , неповне або неефективне використання ресурсів. В
 11. Модель IS-LM
  попит на гроші; М-пропозиція грошей). У розробці моделі, що об'єднала реальний і грошовий сектори економіки, також брав участь американець Елвін Хансен, і тому її називають моделлю Хікса-Хансена. Перша частина моделі покликана відобразити умову рівноваги на ринку товарів, другий - на ринку грошей. Умовою рівноваги на ринку товарів служить рівність інвестицій і заощаджень; на
 12. Основні терміни і поняття
  сукупна пропозиція, горизонтальний, проміжний, вертикальний відрізки кривої пропозиції, ефект «храповика» , стагфляція, функція споживання, функція заощаджень, середня схильність до споживання і до заощадження, гранична схильність до споживання і до заощадження, інвестиційний попит, мультиплікативний ефект, інвестиційний мультиплікатор, макроекономічну рівновагу для приватного сектора
 13. 3.1. Класична модель макроекономічної рівноваги
  сукупну пропозицію. Крива сукупної пропозиції в класичній моделі показана на рис. 3.1. {Foto26} Рис.3.1. Крива сукупної пропозиції в класичній моделі Рівність сукупного попиту та сукупної пропозиції забезпечується автоматично за відсутності протікання (тобто якщо весь сукупний дохід витрачається домашніми господарствами). Закон Сея - пропозиція сама створює собі
 14. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  сукупного попиту та сукупної пропозиції дає точку загальної економічної рівноваги (точка М на рис. 15.1). При цьому більш високі ціни створюють стимули до збільшення сукупної пропозиції (розширенню виробництва) і одночасно знижують рівень сукупного попиту. {Foto50} Загальна економічна рівновага На ринках окремих товарів точка перетину кривих сукупного попиту та сукупної
 15. 3. Проста модель макроекономічної рівноваги AD-AS
  сукупний попит - сукупна пропозиція) - одна з найпоширеніших. Макроекономічна рівновага в моделі AD-AS - це такий стан економіки, коли весь вироблений національний продукт повністю куплений, тобто виробництву відповідає платоспроможний попит. За допомогою моделі AD-AS можна:? вивчати проблеми суспільного виробництва;? вивчати проблеми інфляції та
 16. 61. Модель макроекономічної рівноваги
  сукупний попит. Сукупний попит - загальний обсяг попиту на товари і послуги в країні, який визначається як сумарний попит споживача на споживчі товари і послуги підприємств, а також на інвестиційні ресурси. Сукупний попит залежить від доходів населення і фірм. Сукупна пропозиція - загальна кількість товарів і послуг, яке може бути вироблено і запропоновано відповідно до
 17. 24. РІВНОВАГА І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  сукупного попиту та сукупної пропозиції, що збільшуються від періоду до періоду, постійно рівні між собою. З цього визначення випливає, що при рівноважному зростанні сукупний попит і сукупна пропозиція збільшуються однаковими темпами, що дозволяє економіці зберігати постійний рівень цін. Послідовність станів рівноваги, які характеризують зміни реальних
© 2014-2022  epi.cc.ua