Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

24. РІВНОВАГА І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Під рівноважним економічним зростанням розуміється такий розвиток національної економіки в довгостроковому періоді, при якому обсяги сукупного попиту та сукупної пропозиції, що збільшуються від періоду до періоду, постійно рівні між собою.
З цього визначення випливає, що при рівноважному зростанні сукупний попит і сукупна пропозиція збільшуються однаковими темпами, що дозволяє економіці зберігати постійний рівень цін. Послідовність станів рівноваги, які характеризують зміни реальних макроекономічних показників у часі, називається рівноважної траєкторією розвитку.
У макроекономіці виділяються два основних типи рівноважних траєкторій економічного зростання: стійкі і нестійкі. До стійких відносяться такі рівноважні траєкторії, відхилення від яких, викликане тим чи іншим чинником, економіка здатна подолати на основі властивого їй механізму саморегулювання. Це означає, що порушену рівновагу автоматично відновлюється після закінчення деякого періоду.
Основними відмітними властивостями нестійких рівноважних траєкторій є:
- здатність ринкової економіки до збереження рівноваги в процесі розвитку в тому випадку, якщо така рівновага було одного разу досягнуто;
- відсутність у економіки внутрішніх механізмів пристосування, що забезпечують відновлення рівноваги після його порушення.
Таким чином, нестійкість рівноважних траєкторій означає, що при незмінності зовнішніх умов розвитку досягнуте рівновага може зберігатися в економіці як завгодно довго, але порушення рівноваги веде до посилення відхилення реальної траєкторії розвитку від рівноважної і вимагає для свого відновлення втручання держави.
У макроекономіці існують два основних типи рівноважних моделей економічного зростання: неокласичні і неокейнсианские.
Основной методологічною передумовою неокласичних моделей є гіпотеза про наявність досконалої конкуренції як на товарному, так і на ресурсному ринках.
Безпосередніми наслідками такого роду гіпотези є припущення: про автоматичне відновлення загального макроекономічного рівноваги за рахунок гнучкості цін; про підтримання повної зайнятості і т. д.
Таким чином, при побудові неокласичних моделей мова по суті справи йде про «динамічної статиці»: характер розвитку в майбутньому повністю аналогічний його станом в сьогоденні. Однією з найбільш широко відомих неокласичних моделей рівноважного зростання є модель Р.
Солоу.
Неокейнсианские моделі рівноважного економічного зростання. Згідно концепції Кейнса, досягнення макроекономічної рівноваги при повній зайнятості в разі, коли ефективний попит недостатній для реалізації всього потенційного обсягу суспільного продукту, припускає додаткові витрати, що ініціюються державою за рахунок збільшення дефіциту державного бюджету або зростання грошової маси в країні.
Найбільш відомі моделі: модель Е. Дому-ра, модель Р.Харрода, які часто об'єднуються в одну, звану моделлю Харрода - Домара.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24. РІВНОВАГА І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ "
 1. Основні поняття
  рівновагу - Внутрішня передторгового ціна - Світова ціна - Изокоста - Крива обміну - Загальна рівновага - Умови торгівлі - Виграш від торгівлі - Втрати від торгівлі - Власник фактора виробництва - Експортно-орієнтоване зростання - імпортозамінних зростання - Збалансоване зростання - Незбалансований зростання - Ефект «розоряє зростання» - Теорема Рибчинського - Ефект
 2. Терміни і поняття
  рівновагу Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності» Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 3. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  рівновагу між попитом і пропозицією, так і в масштабах всієї економіки необхідно макроекономічну рівновагу. Досягнення макроекономічних цілей, стабільність економіки можливі тільки в умовах її збалансованості. При цьому економічна теорія розглядає два випадки рівноваги: рівновага при змінюються цінах (класична модель: «сукупний попит - сукупна пропозиція») і
 4. Запитання для самоперевірки
  рівновага (ідеальне і реальне), чим воно відрізняється від приватного рівноваги? 2. Розмежуйте фактори, підвищують або знижують сукупний попит суспільства: а) зростання заробітної плати; б) підвищення податків; в) зростання схильності населення до заощадження; г) зростання грошей, що перебувають в обороті; д) скорочення швидкості обороту грошової маси; е) зростання сукупної ціни; ж) зростання схильності
 5. Запитання для самоперевірки
  рівновага (ідеальне і реальне), чим воно відрізняється від приватного рівноваги? 2. Розмежуйте фактори, підвищують або знижують сукупний попит суспільства: а) зростання заробітної плати; б) підвищення податків; в) зростання схильності населення до заощадження; г) зростання грошей, що перебувають в обороті; д) скорочення швидкості обороту грошової маси; е) зростання сукупної ціни; ж) зростання схильності
 6. Лекція 14 Тема: СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ. ІНВЕСТИЦІЇ. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ЙОГО ТИПИ, ТЕМПИ І МОДЕЛІ
  рівновагу системи (ОЕРС). ОЕРС - це стан економіки, при якому суспільне виробництво (сукупна пропозиція) збалансоване з громадським споживанням (сукупний попит). Для розкриття макроекономічної рівноваги необхідно розглянути категорії: сукупний попит, сукупна пропозиція, споживання, заощадження, інвестиції та економічне зростання. Їх аналізу присвячена лекція
 7. Макроекономічна рівновага в економіці
  рівновагу в економіці - це збалансованість і пропорційність її основних параметрів, інакше кажучи, ситуація, коли в учасників господарської діяльності немає стимулів до зміни існуючого становища. Стосовно ринку рівновага - це відповідність між виробництвом благ і платоспроможним попитом на них. Зазвичай рівновага досягається за допомогою або обмеження потреб
 8. 10.1. Визначення спільного макроекономічної рівноваги
  рівновагу товарного та грошового ринків - ситуація, коли ринок товарів і послуг і ринок грошей одночасно знаходяться в рівновазі (рис. 10.1). {Foto168} Рис. 10.1. Рівновага ринку товарів і послуг Макроекономічна рівновага на ринку товарів і послуг (тобто рівність планованих витрат і сукупного випуску, а також рівність інвестиційного попиту та обсягу заощаджень) досягається
 9. Розрізняють ідеальне і реальне рівновагу
  рівновага досягається в економічній поведінці індивідів при повній оптимальної реалізації їхніх інтересів у всіх структурних елементах, секторах, сферах народного господарства. Досягнення такої рівноваги передбачає дотримання наступних умов відтворення: - всі індивіди повинні знайти на ринку предмети споживання; - всі підприємці повинні знайти на ринку фактори виробництва;
 10. Запитання для закріплення матеріалу
  рівновагу економіки? Що означає зовнішню рівновагу економіки? Чому учасники грошового ринку зацікавлені в підтримці внутрішньої рівноваги? У яких випадках відсутність зовнішньої рівноваги не становить загрози для національної економіки? Що показує крива платіжного балансу ВР1 16.1 Поясніть, чому економіка знаходиться в рівновазі, коли криві IS, LMvi BP перетинаються
 11. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  рівноваги споживача згідно кардіналістіческой теорії. Бюджетна лінія. Крива байдужості споживача. Карта кривих байдужості. Умова рівноваги споживача згідно ордіналістіческой теорії. Попит: поняття і чинники, що визначають попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і чинники, що визначають пропозицію. Еластичність пропозиції та
 12. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг виробництва. Мультиплікаційний ефект. Макроекономічна рівновага. Модель:
 13. Значення моделі рівноваги Вальраса
  рівноваги. Концепція Вальраса та її розвиток сучасними теоретиками служить основою дослідження головних проблем макроекономіки: економічного зростання, інфляції, зайнятості. Теорія рівноваги - вихідна база практичних розробок і практичної діяльності, аналізу комплексу проблем, пов'язаних з розумінням того, як порушується рівновага і як воно
 14. Лекція 15 Тема: макроекономічної рівноваги. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  рівноваги; - теорії макроекономічної рівноваги; - роль держави в регулюванні
 15. Чим визначається форма кривих IS і LM7
  рівновагу на ринку товарів. Інвестиції знаходяться в зворотній залежності від норми відсотка. Наприклад, при низькій нормі відсотка інвестиції будуть рости. Відповідно збільшиться дохід (Y) і дещо зростуть заощадження (S), а норма відсотка знизиться, щоб стимулювати перетворення S в I. Звідси зображений на рис. 25.4 нахил кривої IS. Рис. 25.4. Крива IS Крива LM (рис. 25.5) виражає
 16. Поняття стабілізаційної політики
  рівноваги на рівні, близькому до повного використання факторів виробництва в умовах стабільного рівня цін. Ця політика зазвичай пов'язана з впливом на сукупний попит як більш динамічний компонент макроекономічної рівноваги, регулюючи який, можна досить швидко повернути економіку до повної зайнятості і забезпечити рівновагу, принаймні, у короткостроковому періоді. Таке
 17. Розділ IV Макроекономічна рівновага у відкритій економіці
  рівноваги, під яким розуміється прагнення до повної зайнятості і стабільності цін. Інше завдання передбачає досягнення зовнішньої рівноваги, що вимагає виключення надмірної незбалансованості в міжнародних платежах. Ці завдання тісно пов'язані між собою. Як ми вже знаємо, зміна цін впливає на поведінку валютного курсу, а через нього економіки країн виявляються
 18. Підрозділ IV.2. Макроекономіка: нестійкість і рівновагу
  рівноваги і стійкості макроекономіки. Почнемо з економічного циклу - суперечливого розвитку
 19. 1.3.5. Ринкова рівновага
  рівноваги. Особливість ціни врівноважувати попит і пропозицію і називається врівноважує функцією ціни. Ситуація ринкової рівноваги означає, що на ринку встановлюється така ціна, при якій кількість продукту, пропонованого продавцями, збігається з кількістю продукту, яке готові купити покупці. Графік ринкової рівноваги (див. рис.1.6): e - точка
© 2014-2022  epi.cc.ua