Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

23. ФАКТОРИ І ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Під факторами економічного зростання в економіці розуміються ті явища і процеси, які визначають можливості збільшення реального обсягу виробництва, підвищення ефективності та якості зростання.
За способом впливу на економічне зростання розрізняють прямі і непрямі чинники.
Прямими називаються ті, які безпосередньо визначають фізичну здатність до економічного зростання.
Непрямі фактори впливають на можливість перетворення цієї можливості в дійсність. Вони можуть сприяти реалізації потенціалу, закладеного в прямих чинниках, або обмежувати його.
До прямих відносяться п'ять основних факторів, що безпосередньо визначають динаміку сукупного виробництва:
- збільшення чисельності та підвищення якості трудових ресурсів;
- зростання обсягу і поліпшення якісного складу основного капіталу;
- вдосконалення технології та організації виробництва;
- підвищення кількості та якості втягуються в господарський оборот природних ресурсів;
- зростання підприємницьких здібностей в суспільстві.

Непрямими чинниками є:
- зниження ступеня монополізації ринків;
- зменшення цін на виробничі ресурси;
- зниження податків на прибуток;
- розширення можливості отримання кредитів;
- зростання споживчих і державних витрат;
- підвищення конкурентоспроможності продукції країни на світовому ринку.
Виділяються два основних типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Основною особливістю екстенсивного типу економічного зростання є те, що розширення обсягу матеріальних благ і послуг досягається за рахунок збільшення кількості застосовуваних прямих факторів зростання: чисельності працівників, засобів праці, землі, сировини, паливно-енергетичних ресурсів.
При екстенсивному зростанні зберігаються постійні пропорції між темпами зростання реального обсягу виробництва і реальних сукупних витрат на його створення.
Специфіка інтенсивного типу економічного зростання полягає в тому, що розширення виробництва забезпечується за рахунок якісного вдосконалення прямих факторів зростання: застосування прогресивних технологій, використання робочої сили, що має більш високу кваліфікацію і продуктивність праці і т.
д. У цьому випадку темпи зростання реальних обсягів виробництва перевищуватимуть темпи зміни сукупних витрат на його виробництво.
Відповідно з виділенням типів економічного зростання прямі фактори росту поділяються на дві основні групи: екстенсивні та інтенсивні.
У реальній дійсності екстенсивний чи інтенсивний типи економічного зростання в чистому вигляді не існують. Кількісне вдосконалення факторів росту, здійснюване на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, завжди вимагає вкладень інвестицій в засоби виробництва або робочу силу.
У свою чергу зростання робочої сили і засобів виробництва супроводжується зміною їх якісних характеристик. Тому при аналізі реального економічного зростання, а не його теоретичних моделей виділяють переважно екстенсивний і переважно інтенсивний типи зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23. ФАКТОРИ І ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ "
 1. Терміни і поняття
  фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа , Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання) Концепція нульового економічного зростання Теорії стадій економічного зростання (К. Маркса і У.
 2. Терміни і поняття
  фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання) Концепція нульового економічного зростання Теорії стадій економічного зростання (К. Маркса і У.
 3. Контрольні питання
  фактори виробництва лежать в основі економічного зростання? 4. За допомогою яких показників вимірюється динаміка економічного зростання? 5. Які моделі економічного зростання ви знаєте і яка їх сутність? 6. У чому полягають переваги і недоліки економічного зростання? 7. Який механізм державного регулювання економічного
 4. § 2. Типи зростання суспільного багатства
  зростання суспільного
 5. Глава 21. Типи економічного зростання національного господарства
  економічного зростання національного
 6. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  фактори росту. Функція Кобба-Дугласа. Інвестиції. Принцип акселерації. Теорія економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 7. Контрольні питання і завдання
  фактори впливають на економічне зростання? Розгляньте роль факторів пропозиції в економічному зростанні. Охарактеризуйте модель Кобба-Дугласа. 3. Розгляньте кейнсіанську модель економічного зростання. Що в ній визначає економічне зростання? Яка різниця між автономними і похідними інвестиціями? 4. Поясніть дію механізму мультиплікатора -акселератора. 5. Що розуміється під новим
 8. § 2. Типи економічних відносин
  економічних
 9. 3. Типи економічного зростання
  факторів відбувається економічне зростання, виділяють два його типи: екстенсивний та інтенсивний (рис. 17.4). При екстенсивному типі економічного зростання збільшення суспільного продукту відбувається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва: залучення у виробництво додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. При цьому технологічна база виробництва залишається
 10. 1. Типи і моделі економічних систем
  економічних
 11. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  типи. 20. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. 21. Економічне зростання, сутність і вимір. 22. Фактори економічного зростання. 23. Типи і протиріччя економічного зростання. 24. Завдання та функції держави в ринковій економіці. 25. Методи та інструменти державного впливу на економіку. 26. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави. 27. Податкова система і
 12. ТЕМА 4. ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ
  ТЕМА 4. ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКИХ
 13. Глава 2. Типи господарств і економічних систем
  економічних
 14. 3. Типи економічного зростання
  факторів відбувається економічне зростання, виділяють два його типи: екстенсивний та інтенсивний (рис. 17.4). При екстенсивному типі економічного зростання збільшення суспільного продукту відбувається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва: залучення у виробництво додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. При цьому технологічна база виробництва залишається
 15. Тема 2 Типи і форми власності. Приватизація
  економічне розуміння. Присвоєння і відчуження. Власність та господарювання. Співвідношення юридичного та економічного змісту власності. Типи власності: приватна і суспільна. Права приватної власності. Форми приватної власності та їх характеристика. Державна власність: походження, місце і роль в ринковій економіці. Цивільний кодекс Російської Федерації про
© 2014-2022  epi.cc.ua