Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

1.3.5. Ринкова рівновага


Попит та пропозиція є двома невід'ємними компонентами ринку, перебувають у постійній взаємодії, результатом якого є формування ціни. Від співвідношення попиту та пропозиції залежить і динаміка ціни.
Таблиця 1.6.-Співвідношення попиту та пропозиції і зміна ціни Співвідношення попиту і предложеніяХарактерістіка ринкової сітуацііІзмененіе цениД> SДефіціт товаровРост цениД> SІзбиток товаровПаденіе цениД=SРавновесіеПостоянная ціна
Співвідношення попиту та пропозиції Характеристика ринкової ситуації Зміна ціни
Д> S Дефіцит товарів Зростання ціни
Д> S Надлишок товарів Падіння ціни
Д=S Рівновага Постійна ціна

Невідповідність між попитом і пропозицією обумовлюється багатьма факторами, насамперед факторами, що змінюють попит і пропозиція, але суть ринкового механізму і полягає в тому, що ці невідповідності під впливом зміни ціни, в кінцевому рахунку, усуваються. На ринку формується ситуація ринкової рівноваги. Особливість ціни врівноважувати попит і пропозицію і називається врівноважує функцією ціни.
Ситуація ринкової рівноваги означає, що на ринку встановлюється така ціна, при якій кількість продукту, пропонованого продавцями, збігається з кількістю продукту, яке готові купити покупці.
Графік ринкової рівноваги (див. рис.1.6):
e - точка ринкової рівноваги;
Pe - рівноважна ціна;
Qe - рівноважний обсяг продукту;
Qe=Qd=Qs

Рис.
1.6. - Графік ринкової рівноваги
Рівноважна ціна і рівноважні обсяги продукту змінюються під впливом змін у попиті та пропозиції.
Таблиця 1.7. - Залежність рівноважної ціни і рівноважного обсягу продукту від змін попиту і пропозиції ПредложениеСпросРавновесная ценаРавновесное колічество1.не меняетсярастетрастетрастет2.не меняетсяпадаетпадаетпадает3. растетне меняетсяпадаетрастет4. падаетне меняетсярастетпадает5. растетпадаетпадаета) росте, якщо зростання S> падіння D;
б) падає, якщо зростання S <падіння D.6. падаетрастетрастета) падає, якщо падіння S> зростання D;
б) зростає, якщо падіння S <зростання D.7. растетрастета) падає, якщо зростання S> зростання D;
б) зростає, якщо зростання S <зростання D.растет8. падаетпадаета) падає, якщо падіння S <падіння D;
б) зростає, якщо падіння S> падіння D.падает1.3.6. Конкуренція, її види, методи
Пропозиція Попит Рівноважна ціна Рівноважна кількість
1.Не змінюється росте росте росте
2.Не змінюється падає падає падає
3. росте не змінюється падає росте
4. падає не змінюється росте падає
5. росте падає падає а) росте, якщо зростання S> падіння D;

б) падає, якщо зростання S <падіння D.
6. падає росте росте а) падає, якщо падіння S> зростання D;

б) зростає, якщо падіння S <зростання D.
7. росте росте а) падає, якщо зростання S> зростання D;

б) зростає, якщо зростання S <зростання D .
Росте
8. падає падає а) падає, якщо падіння S <падіння D;

б) зростає, якщо падіння S> падіння D .
Падає

Конкуренція - це змагальність, суперництво між ринковими суб'єктами за найкращі умови купівлі-продажу товарів, послуг.
Конкуренція покупців - економічне суперництво при купівлі товарів, послуг. Зазвичай характерна для дефіцитного ринку - ринку продавця, де попит значно перевищує пропозицію.
Конкуренція виробників (продавців) - боротьба за найбільш вигідні умови виробництва і реалізації товарів, за залучення покупців. Дана конкуренція має кілька видів (див. рис. 1.7).
Види конкуренції
Рис 1.7.-Види конкуренції
Методи конкуренції: 1.
Метод цінової конкуренції - суперництво за залучення покупців через зміну цін. 2.
Метод нецінової конкуренції - суперництво за завоювання ринку за допомогою підвищення якості продукту, розширення додаткових послуг, реклами, широкої диференціації продукту.
Запитання для самоконтролю: 1.
Назвіть види наукових економічних шкіл. 2.
Дайте визначення сучасної економічної теорії. 3.
Перерахуйте методи економічної теорії, дайте визначення. 4.
Дайте поняття потреби. 5.
Дайте поняття виробництва. 6.
Перелічіть види економічних ресурсів. 7.
Дайте поняття ринку і його структури. 8.
Дайте поняття попиту та пропозиції. 9.
Дайте поняття еластичності попиту та пропозиції. 10.
Перерахуйте фактори, що впливають на цінову еластичність. 11.
Дайте поняття конкуренції, назвіть види.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3.5. Ринкова рівновага "
 1. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  ринкова ціна. Порушення ринкової рівноваги. Види ринкового
 2. Макроекономічна рівновага в економіці
  ринковому рівноваги. Ринкові фактори не слід відокремлювати від виробничих. Адже диспропорції, порушення у сфері виробництва неминуче ведуть до неравновесности на ринках. До того ж в реальній дійсності поряд з ринковими впливами економіка відчуває вплив інших, неринкових факторів (війни, соціальні хвилювання, погода, демографічні зрушення). Проблему ринкової рівноваги
 3. Глава 6. Ринкова рівновага і механізм його досягнення
  ринкової рівноваги, зокрема, взаємодія попиту та пропозиції. В історії світової економічної думки вже понад два століття різні напрями, течії та школи намагаються визначити головні умови та механізм досягнення ринкової рівноваги. Оскільки практика постійно вносить щось нове в - розвиток економічної системи, ускладнюється механізм її функціонування, з'являються нові моделі
 4. Основні терміни і поняття
  ринкова рівновага, ціна ринкової рівноваги , рента (надлишок) споживача, порушення рівноваги, «нормальна» ринкова
 5. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  рівновагу між попитом і пропозицією, так і в масштабах всієї економіки необхідно макроекономічну рівновагу. Досягнення макроекономічних цілей, стабільність економіки можливі тільки в умовах її збалансованості. При цьому економічна теорія розглядає два випадки рівноваги: рівновага при змінюються цінах (класична модель: «сукупний попит - сукупна пропозиція») і
 6. Значення моделі рівноваги Вальраса
  ринкового механізму , процеси саморегулювання, інструменти та методи відновлення порушених зв'язків, шляхи досягнення стабільності і стійкості ринкової системи. Теоретичний аналіз Вальраса являє собою концептуальну основу для вирішення більш конкретних і практичних завдань, пов'язаних з порушенням і відновленням рівноваги. Концепція Вальраса та її розвиток сучасними
 7. Терміни і поняття
  рівновагу Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності» Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загального рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 8. Висновки з моделі Вальраса
  ринкова економіка. З теоретично досяжного економічної рівноваги випливає висновок про відносну стійкість системи ринкових відносин. Встановлення («намацування») рівноважних цін відбувається на всіх ринках і, в кінцевому рахунку, призводить до рівноваги попиту та пропозиції на них. Рівновага в економіці не зводиться до рівноваги обміну, до ринкової рівноваги. З теоретичної концепції
 9. Розрізняють ідеальне і реальне рівновагу
  ринкові реалії з усіма їх суперечностями. Реальне макроекономічну рівновагу - це рівновага, устанавливающееся в економічній системі в умовах недосконалої конкуренції і при зовнішніх факторах впливу на
 10. Висновки
  ринкової рівноваги розробив економіст і математик Л. Вальрас, стверджував, що всяке ринкове господарство прагне до рівноваги у вигляді тенденції. Основним інструментом реалізації взаємозалежності і досягнення взаємоузгоджених пропорцій є обмін. Дж. Хікс, Е. Хансен та інші теоретики сформулювали умови рівноваги, визначили методи досягнення равновесности в економіці. 3.
 11. 8 об'єднані криві ринкової пропозиції і ринкового попиту.
  Ринкової пропозиції і ринкового попиту. Зауважте, що вони мають тільки одну точку перетину, яку прийнято називати ринковою рівновагою. Ціна, при якій дві криві перетинаються, називається ціною рівноваги (або рівноважною ціною), а кількість пропонованого товару - рівноважним обсягом. У нашому випадку рівноважна ціна становить $ 2 за ста-канчік, а рівноважний обсяг - 7
 12. Запитання для самоперевірки
  ринкової системи макрорегулювання і забезпечення загального
 13. 10.1. Визначення спільного макроекономічної рівноваги
  рівновагу товарного та грошового ринків - ситуація, коли ринок товарів і послуг і ринок грошей одночасно знаходяться в рівновазі (рис. 10.1). {Foto168} Рис. 10.1. Рівновага ринку товарів і послуг Макроекономічна рівновага на ринку товарів і послуг (тобто рівність планованих витрат і сукупного випуску, а також рівність інвестиційного попиту та обсягу заощаджень) досягається
 14. 1. Поняття макроекономічної рівноваги
  ринкового механізму, або ж необхідно втручання держави? В економічній науці існує багато моделей (теорій) МР, відображають погляди різних економічних шкіл на ці питання. Перше подібною моделлю вважається модель простого відтворення, представлена в економічній таблиці одним з основоположників школи фізіократів Ф. Кене. Вона відображає рух суспільного продукту і
 15. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг виробництва. Мультиплікаційний ефект. Макроекономічна рівновага. Модель:
 16. Ринковий механізм попиту та пропозиції
  ринковий механізм попиту та пропозиції? Що станеться, якщо попит на який-небудь товар зміниться в результаті впливу нецінових чинників? Припустимо, що попит на якийсь товар А підвищився, так як цей товар став більш модним. Підвищення попиту на графіку (рис. 6.6) відіб'ється як зсув кривої попиту вправо (з положення D у положення D1). У результаті встановиться нова рівноважна ціна Р1,
 17. 36. Які висновки можна зробити виходячи з моделі загальної економічної рівноваги Л. Вальраса?
  Ринкова економіка. Але «ідеал» існує тільки в теорії. Повна рівновага всіх цін на всіх ринках існує як теоретична абстракція. 3. З теоретично досяжного економічного «рівності» випливає висновок про відносну стійкість системи ринкових відносин. «Намацування» рівноважних цін відбувається на всіх ринках і в кінцевому рахунку призводить до рівноваги попиту та пропозиції на всіх
 18. Закон попиту та пропозиції стверджує, що ціна будь-якого товару змінюється,
  ринкова ціна ($ 1,50 за стаканчик) - нижче ціни рівноваги (графік (6) рис. 4.9) ілюструє ситуацію незадоволені-го ринкового попиту. Так як ринкова ціна $ 1,50 менше рівноважної ціни, обсяг попиту (10 стаканчиків) перевищує об'емпредложенія (4 стаканчика). Оскільки велика кількість покупців бажали б придбати обмежену кількість моро-женого, постачальники, використовуючи
 19. Висновки
  ринкова рівновага, називається ціною ринкової рівноваги. Усяке невідповідність, що виникає між попитом і пропозицією, в умовах вільного ринку ліквідується автоматично через зміну рівня цін. Порушення рівноваги з боку попиту та пропозиції під впливом нецінових факторів веде до зміни рівня рівноважної ціни і рівноважного обсягу. «Нормальна» ринкова ціна - це
 20. Лекція 15 Тема: макроекономічної рівноваги. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  рівноваги; - теорії макроекономічної рівноваги; - роль держави в регулюванні
© 2014-2022  epi.cc.ua