Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Поняття стабілізаційної політики


Стабілізаційна політика спрямована на відновлення і підтримання макроекономічної рівноваги на рівні, близькому до повного використання факторів виробництва в умовах стабільного рівня цін.

Ця політика зазвичай пов'язана з впливом на сукупний попит як більш динамічний компонент макроекономічної рівноваги, регулюючи який, можна досить швидко повернути економіку до повної зайнятості і забезпечити рівновагу, принаймні, у короткостроковому періоді.
Такий вплив здійснюється за допомогою інструментів грошово-кредитної і бюджетно-податкової політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття стабілізаційної політики "
 1. Терміни і поняття
  політика Макроекономічна (фінансова) стабілізація Монетарний підхід до фінансової стабілізації Немонетарний підхід до фінансової стабілізації Структурна політика Ортодоксальний сценарій макроекономічної стабілізації Гетеродоксний сценарій макроекономічної стабілізації «Монетарний якір» Інституційні перетворення Інституційні лакуни Структурна
 2. Сукупний попит
  поняття реальних грошових запасів). Під реальним багатством, або реальними грошовими запасами, розуміють відношення номінального багатства індивіда (М), вираженого в грошовій формі, до загального рівня цін (Р): реальні грошові запаси=М / Р. Таким чином, даний показник - це не що інше, як реальна купівельна спроможність номінального багатства людини, яке може бути
 3. Кейнсіанська макроекономічна модель
  поняття дефляційного розриву), величина сукупного попиту збільшиться (рух уздовж кривої AD), і економіка потрапить в точку С - точку довгострокової рівноваги, де обсяг виробництва дорівнює потенційному. Подібна ситуація може мати місце лише в умовах досконалої конкуренції. При недосконалої конкуренції діє так званий «ефект храповика» (храповик в техніці - це механізм,
 4. Терміни і поняття
  політика Споживання. Крива споживання Функція споживання Середня схильність до споживання Гранична схильність до споживання «Якісна модель поведінки» (закони Енгеля) Заощадження. Крива заощаджень Функція заощадження Середня схильність до заощадження Гранична схильність до заощадження Фактори, що визначають динаміку споживання, заощаджень та інвестицій Інвестиції, їх
 5. Тема 50 . ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ПОДАТКИ
  стабілізаційної політики та здійснення структурних зрушень у народному господарстві з метою впровадження досягнення НТП, нерідко веде до рассогласованности власних частин бюджету і виникнення дефіциту (частіше) і профіциту (рідше). Бюджетний дефіцит - сума перевищення витрат держави над його доходами в межах фінансового року. Розрізняють поточний (тимчасовий, що не перевищує 10% дохідної
 6. Критики активної стабілізаційної політики вважають, що ступінь її впливу на економіку обмежена
  поняття Теорія переваги ліквідності Ефект витіснення Автоматичні стабілізатори Ефект мультиплікатора Питання 1. Що таке теорія переваги ліквідності? Як вона пояснює негативний нахил кривої сукупного попиту? Використовуючи теорію переваги ліквідності, поясніть, як зменшення пропозиції грошей впливає на криву сукупного попиту . 720
 7. Критики активної стабілізаційно;: політики вважають, що ступінь її впливу на економіку обмежена внаслідок істота-вання
  поняття Теорія переваги ліквідності Ефект витіснення Автоматичні стабілізатори Ефект мультиплікатора Питання 1. Що таке теорія переваги ліквідності? Як вона пояснює негативний нахил кривої сукупного попиту? Використовуючи теорію переваги ліквідності, поясніть, як зменшення пропозиції грошей впливає на криву сукупного попиту.
 8. 3. Апріорі і реальність
  понятті грошей вже укладені всі теореми грошової теорії. Кількісна теорія не додає до нашого знання нічого, що фактично не міститься в понятті грошей; вона лише аналізує і тому тавтологічна, як теорема Піфагора тавтологічна по відношенню до поняття прямокутного трикутника. Проте ніхто не буде заперечувати пізнавальну цінність кількісної теорії. Для розуму, що не освіченого
 9. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  понять мови. Але мова є суспільним феноменом. Людина завжди член колективу. Як ціле логічно і в часі передує своїм частинам або членам, так і вивчення індивіда слід за вивченням суспільства. Єдиний адекватний метод наукового дослідження проблем людини метод універсалізму або колективізму. Дискусія про те, що логічно первинно, ціле або його частини ,
 10. 3. праксиологической аспект полілогізма
  поняття, що з'явилося після смерті Маркса, вона являла собою раціоналістичне пояснення потреб капіталістів [Хоча термін раціоналістичне пояснення є новим, то, що він позначає, було відомо задовго до цього. Див, наприклад, твердження Бенджаміна Франкліна: Ось як зручно бути істотою розумним: розум завжди підкаже виправдання для будь-якого вчинку, який нам захочеться
© 2014-2022  epi.cc.ua