Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Ми обговорювали, що довгостроковий економічний ріст детермінують безліч факторів, включаючи

Ми обговорювали, що довгостроковий економічний ріст детермінують безліч факторів, включаючи політи-ку відносно заощаджень, інвестицій, освіти, технології, міжна-рідний торгівлі і т. д. Щоразу, коли зміна в одному з цих факторів впливає на здатність економіки виробляти товари та послуги, довго-термінова крива сукупної пропозиції зсувається. Положення довгострокової кривої сукупної пропозиції залежить і від ес-тественного рівня безробіття. Тобто коливання природного рівня без безробіттю зумовлюють флуктуації природного рівня виробництва і зміщення довгострокової кривої сукупної пропозиції. Наприклад, якщо Конгрес США приймає рішення про підвищення мінімальної заробітної пла-ти, природний рівень безробіття підвищиться і економіка справить меншу кількість товарів і послуг при кожному даному рівні цін.
У резуль-Таті довгострокова крива сукупної пропозиції переміститься вліво. На-проти, якщо реформа системи страхування по безробіттю стимулює поті-рявшіх роботу індивідів до активних пошуків нової, природний рівень безробіття знижується і довгострокова крива сукупної пропозиції сме-стіт вправо. Отже, довгострокова крива сукупної пропозиції просто дає нам но-вий спосіб опису класичної моделі економіки, яку ми розро-вали в попередніх розділах. Будь-яка політична акція чи подія, які в попередніх розділах ми оцінювали як провідні до підвищення реального обсягу ВВП, у цій главі розглядаються нами як підвищувальні кількість пропонованих товарів і послуг, що виражається в переміщенні довгострокової кривої сукупної пропозиції вправо. Точно так само будь-яка політична акція чи подія, які в попередніх розділах ми розглядали як веду-щие до зниження реального обсягу ВВП, тут оцінюються як зменшують кількість пропонованих товарів і послуг та виражаються у зрушенні довго-строкової кривої сукупної пропозиції вліво.
-Аза 31. Сукупний попит і сукупна пропозиція 687 Чому крива сукупної пропозиції в короткостроковому періоді характеризується позитивним нахилом '-. : Тя модель сукупного попиту та сукупної пропозиції може вико-зяться і для опису економіки в довгостроковому періоді, вона розроблена преж-де всього для аналізу короткострокових відхилень від довгострокової рівноваги. Основна відмінність між короткостроковим і долгосрочнимперіодамі укладає-: я в динаміці сукупної пропозиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ми обговорювали, що довгостроковий економічний ріст детермінують безліч факторів, включаючи "
 1. 6. Монопольні ціни
  обговорюється нижче, див. с. 363366.]. 3. Реакція покупців на зростання цін вище потенційного конкурентного рівня падіння попиту не призводить до того, що виручка від продажу сукупного запасу по будь-якій ціні, що перевищує конкурентну, стане менше, ніж сукупна виручка від сукупних продажів за конкурентною ціною. Отже, зайво витрачати час на пошуки того, що слід вважати показником
 2. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії створені лейб-рістскіе партії в деяких домініонах Англії: у Новій Зе-ланд, Австралії
 3. Глосарій
  що їм вигідно спеціалізуватися на торгівлі товарами, при створенні яких вони отримують економію на масштабі виробництва Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) - відносний показник ефективності інвестиційного проекту Внутрігалузева конкуренція - суперництво між підприємцями, зайнятими виробництвом і реалізацією однакової або взаимозаменяемой продукції Вхідні
 4. ВИСТУП НА Санкт-Петербурзького ФОРУМІ
  обговорюються різні варіанти, ведучі, в кінцевому рахунку, до стимулювання подальшого втечі капіталу з Росії. Аргументація тут дуже примітивна: треба дати людям можливість вільно використовувати капітал там, де вони хочуть його застосувати. Фактично ж ідеться про виведення валюти з обслуговування відтворювального процесу і стимулювання сукупного попиту. Мушу зазначити, що це
 5. 4. Облік витрат виробництва
  обговорюватися нижче, в параграфі 6. Недосконала подільність фактора виробництва не завжди означає, що він може бути створений і використаний тільки цілком. У деяких випадках, звичайно, так і відбувається. Але, як правило, характеристики цих факторів можна варіювати. Якщо з різних характеристик якого фактора наприклад, механізму одна характеристика відрізняється тим, що витрати,
 6. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  обговорювати їх в розділі ХХ, присвяченій взаємозв'язкам кількості грошей і ставки відсотка. На цьому етапі ми повинні дослідити проблему співіснування безлічі незалежних банків. Незалежність означає, що кожен банк, емітуючи інструменти, що не мають покриття, йде своїм власним курсом і не погоджує свої дії з іншими банками. Співіснування означає, що клієнтура якого банку
 7. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  обговорює взаємозв'язок грошового відношення і ставки відсотка. Там будуть описані наслідки, до яких має привести бум, викликаний кредитною експансією. Але в цьому місці нашого дослідження ми повинні задати собі питання, чи можуть існувати інші міркування на користь інфляційного пояснення історії. Може бути, поборники інфляціонізма через недогляд упустили деякі обгрунтовані
 8. 3. Цінова премія як компонента валової ринкової ставки відсотка
  обговорюватися в наступному параграфі.) Цінова премія завжди відстає від змін купівельної спроможності, тому що її породжують не зміни в пропозиції грошей (у широкому сенсі), а неминуче случающееся пізніше вплив цих змін на структуру цін. І тільки безперервна інфляція змінює стан справ. Паніка валютної катастрофи, ажіотажний попит характеризуються надзвичайним зростом не
 9. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  що збурює елемент слід шукати в помилкових інвестиціях і надмірному споживанні в період буму і що подібний штучно створений бум приречений. Вони шукають філософський камінь, щоб змусити бум тривати вічно. Вище вказувалося на те, в якому відношенні ми можемо називати поліпшення якості та збільшення кількості кінцевої продукції економічним прогресом. Якщо ми застосуємо цю мірку до
 10. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  обговорювалися підприємства з потогінною системою виробляли одяг не для багатих, а для людей з більш скромними можливостями. Модники обох статей воліли і до цих пір вважають за краще сукні та костюми, пошиті за індивідуальними замовленнями. Найголовніше в промислової революції полягає в тому, що вона відкрила епоху масового виробництва для задоволення потреб народних мас. Наймані
© 2014-2022  epi.cc.ua