Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Ми обговорювали, що класична макроек-номічного теорія базується на припущенні про незалежність реальних

Ми обговорювали, що класична макроек-номічного теорія базується на припущенні про незалежність реальних еконо-вів змінних від номінальних величин. Положення про вертикальної кривої сукупної пропозиції в довгостроковому періоді не суперечить цій ідеї, так як мається на увазі, що обсяг випуску (реальна змінна) не залежить від рівня цін (номінальна змінна). Як зазначалося раніше, більшість економістів вважають, що даний принцип адекватно описує функціонування економіки в довгостроковому періоді, але не короткострокові її зміни. Таким чином, крива сукупної пропозиції вертикальна тільки в довгостроковому періоді. Може виникнути питання, чому криві пропозиції для конкретних това-рів і послуг мають позитивний нахил, в той час як довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна? Справа в тому, що пропозиція конкурують-них товарів і послуг залежить від відносних цін - цін на конкретні товари та послуги у порівнянні з цінами на інші товари і послуги. Наприклад, коли ціна морозива підвищується, постачальники збільшують його виробництво, наймають нових робочих, закуповують додаткові кількості молока, шоколаду та інших впроваджуються ресурсів, що призводить до зменшення ресурсів, що спрямовуються на виробництво інших товарів, наприклад замороженого йогурту.
Однак загальний обсяг вироблених економікою товарів і послуг обмежений наявними в ній капіталом, працею і рівнем технології. Таким чином, при одновремен-ве підвищення всіх цін загальна кількість пропонованих товарів і послуг не змінюється. Рис. 31.4 довгострокової кривої сукупної ПРОПОЗИЦІЇ У довгостроковому періоді кількість пропонованої про-дукції залежить від наявних в економіці обсягів капіталу і праці, а також технології, що дозволяє пре-обертати вводяться ресурси в готову продукцію. Обсяг пропозиції не залежить від загального рівня цін, і довго-термінова крива сукупного запропонованого-вання вертикальна в точці природно-го рівня виробниц-ства. Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді Можливі причини зрушень довгострокової кривої сукупної пропозиції Положення довгострокової кривої сукупної пропозиції показує кіль-кість товарів і послуг відповідно до класичної макроекономічної теорією. Даний рівень виробництва іноді називається потенційним обсягом виробництва або обсягом виробництва при повній зайнятості. Ці терміни, однак, не зовсім адекватні, оскільки в короткостроковому періоді обсяг виробництва може як перевищувати, так і не «дотягувати» до потен-ального.
Щоб бути більш точними, ми назвемо цей рівень виробництва природним рівнем виробництва, так як він показує обсяг виробниц-ства при природному або нормальному рівні безробіття. Природний уро-вень виробництва - обсяг виробництва, до якого економіка прагне в довгостроковому періоді. Будь-яка зміна в економіці, що впливає на природний рівень виробництва, призводить до зрушення довгострокової кривої сукупної про-позиції. Збільшення основного капіталу, наприклад, означає підвищення вироб-дітельності і, відповідно, обсягу пропонованих товарів і послуг. У ре-док крива довгострокового сукупної пропозиції зміщується вправо. Навпаки, зменшення основного капіталу веде до зниження виробник-ності, скорочення обсягу пропонованих товарів і послуг та зрушенню довгострокової кривої сукупної пропозиції вліво.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ми обговорювали, що класична макроек-номічного теорія базується на припущенні про незалежність реальних "
 1. Лекція 10-я Нова історична школа
  обговорювалося питання про те, чи грають монополії положитель - ную чи негативну роль. Брентано виступив як прямого апологета, адвоката монополій. Він намагався довести, що монополії роблять дуже сприятливий вплив на еко-номическое розвиток. Головна перевага монополій Брен-тано знаходив у тому, що вони є ефективним засобом боротьби з економічними кризами
 2. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії створені лейб-рістскіе партії в деяких домініонах Англії: у Новій Зе-ланд, Австралії
 3. 9.1. Світове господарство і міжнародні ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ДИНАМІКА
  що багатство країни залежить від кількості золота і се-ребра, яким вона володіє, і відстоювали принцип перевищення імпорту грошей над експортом. Центральне місце в дослідженні питань ефективності навчаючи-стия країни в міжнародній торгівлі і розподілі праці займають класичні теорії абсолютних переваг А. Сміта і порівняльних переваг Д. Рікардо, які в тій чи іншій формі
 4. 2. Тимчасове перевагу як істотна властивість діяльності
  що чинний людина дає оцінку проміжків часу, не просто грунтуючись на їх величині. Роблячи вибір щодо усунення майбутнього занепокоєння, він керується категоріями раніше чи пізніше. Для людини часом не однорідна субстанція, коли в розрахунок приймається тільки тривалість. По протягу воно не більше або менше. Близькість або віддаленість проміжків часу відносно
 5. 2. Початковий відсоток
  що вимагають більшого часу методи дають велику віддачу на одиницю витрат, таки використовуються методи, що вимагають менше часу. Більш того, явище первинного відсотка пояснює, чому зручні ділянки землі можна купувати і продавати за кінцевими цінами. Якщо майбутні послуги, які міг би надати земельну ділянку, цінувалися точно так само, як цінуються його справжні послуги, то ніяка
 6. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  обговорюємо тут умови вільної ринкової економіки, ми можемо знехтувати державними запозиченнями, які поглинають капітал.]. У тій мірі, в якій люди підтримують рівень споживання нижче чистого доходу, додатковий капітал створюється і одночасно використовується для розширення виробничого апарату. Як вже зазначалося, на цей результат не робить ніякого впливу синхронна
 7. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  що завжди в ринковому господарстві витрати одних суб'єктів господарювання одночасно є доходами для інших. ВНП, оцінений через витрати, складається з товарів і послуг, придбаних окремими людьми, підприємствами та урядом. Сюди включаються також інвестиції в основні фонди і залишки нереалізованої продукції. По суті це загальна грошова вартість всіх потоків спожитих в суспільстві
 8. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  що в основі вартості і ціни товарів лежать витрати праці (або, в іншому варіанті - витрати виробництва). Але одночасно продовжувала жити ідея, що йде ще від Аристотеля, що мінова вартість і ціна товару визначається інтенсивністю бажань вступають в обмін осіб, "зоряний час" якої відноситься до періоду 70-80-х років дев'ятнадцятого століття. Цей період увійшов в історію економічної думки під
 9. Глосарій
  що їм вигідно спеціалізуватися на торгівлі товарами, при створенні яких вони отримують економію на масштабі виробництва Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) - відносний показник ефективності інвестиційного проекту Внутрігалузева конкуренція - суперництво між підприємцями, зайнятими виробництвом і реалізацією однакової або взаимозаменяемой продукції Вхідні
 10. 2.3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ. ПРИЧИНИ І ФАЗИ ЦИКЛУ
  що в період криз відбувається зрив з рівноважною траєкторії вниз, а в період підйомів поступове повернення до передкризового рівня. Дж. М. Кейнс у своїй відомій роботі довів можливість економічної рівноваги при неповній зайнятості, на підставі чого в подальшому запанував погляд на цикл як на коливання, що відбувається навколо по-розкладання рівноваги. 4. Циклічні
© 2014-2022  epi.cc.ua