Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

4. Рівновага: реальний об'єм виробництва і рівень цін


Рис. 26.3. Рівноважний стан національного ринку


Розглянемо рис. 26.3, на якому криві сукупного попиту і сукупної пропозиції перетинаються в точці К, відповідної проміжного відрізку кривої ПС. Цей графік добре знайомий з часткової рівноваги. Перетин кривих сукупного попиту (СС) і сукупної пропозиції (ПС) визначає рівноважний рівень цін і рівноважний рівень національного виробництва. Щоб показати, чому ЦК являє собою рівноважну ціну, а QК - рівноважний реальний обсяг національного виробництва, припустимо, що рівень цін виражений значенням ЦL, а не ЦК.
За кривою ПС визначаємо, що при рівні цін ЦL реальний обсяг національного продукту не перевищить QL, тоді як споживачі усередині країни та іноземні покупці готові спожити його в обсязі QМ, який відповідає точці М на кривій СС. Конкуренція серед покупців за володіння наявними національним продуктом накрутить ціни до рівня ЦК.
В результаті підвищення рівня цін з ЦL до ЦК виробники готові будуть збільшити обсяг продукції з QL до QК, а споживачі стримають масштаби бажаних покупок з QМ до QК. Коли реальні обсяги виробленого і купується національного продукту будуть рівні, в економіці настане рівновага.
Цьому рівноважного стану економіки відповідає рівноважний рівень цін ЦК і рівноважний обсяг продукту QК.
Розглянемо зміну рівноважного стану економіки роздільно під впливом сукупного попиту та сукупної пропозиції. Для цього на даному етапі аналізу змістимо криві СС і ПС і оцінимо наслідки таких змін для реального обсягу національного виробництва, а отже, і рівня цін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Рівновага: реальний об'єм виробництва і рівень цін "
 1. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг виробництва. Мультиплікаційний ефект. Макроекономічна рівновага. Модель:
 2. 10.1. Визначення спільного макроекономічної рівноваги
  рівновагу товарного та грошового ринків - ситуація, коли ринок товарів і послуг і ринок грошей одночасно знаходяться в рівновазі (рис. 10.1). {Foto168} Рис. 10.1. Рівновага ринку товарів і послуг Макроекономічна рівновага на ринку товарів і послуг (тобто рівність планованих витрат і сукупного випуску, а також рівність інвестиційного попиту та обсягу заощаджень) досягається
 3. 2. Грошова маса і процентнаяставка в стані рівноваги
  рівновага досягається Вточку E при процентній ставці, рівній J0. -О Грошовий ринок перебуває в состоянііравновесія, коли попит на реальні денежниеостаткі дорівнює пропонованому їх
 4. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  рівноваги (точка М на рис. 15.1). При цьому більш високі ціни створюють стимули до збільшення сукупної пропозиції (розширенню виробництва) і одночасно знижують рівень сукупного попиту. {Foto50} Загальна економічна рівновага На ринках окремих товарів точка перетину кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції показує рівень рівноважного обсягу виробництва і
 5. Розрізняють ідеальне і реальне рівновагу
  рівновага досягається в економічній поведінці індивідів при повній оптимальної реалізації їхніх інтересів у всіх структурних елементах, секторах, сферах народного господарства. Досягнення такої рівноваги передбачає дотримання наступних умов відтворення: - всі індивіди повинні знайти на ринку предмети споживання; - всі підприємці повинні знайти на ринку фактори виробництва;
 6. 28.4. РІВНОВАГА: РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА І РІВЕНЬ ЦІН
  рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва (рис. 28.3). Рис. 28.3. Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва {foto68} З рис. 28.3а видно, що криві сукупного попиту і сукупної пропозиції перетинаються на проміжному відрізку; зміна рівня цін виключає перевиробництво або недовиробництво товарів. З рис. 28.3б видно,
 7. Рецесивний і інфляційний розриви
  рівноваги, але з урахуванням інфляційної складової в ЧВП, відповідне обсягу QL. Щоб були забезпечені безінфляційними ЧВП і економічну рівновагу при повній зайнятості, потрібно скорочення витрат, а на рис. 27.8, б - повернення лінії (П + І) "в колишній стан (П + І), при якому рівновага встановлюється в точці К при обсязі реального ЧВП, рівному QK. Тут також очевидна
 8. 21. макроекономічної рівноваги
  рівноважного обсягу національного виробництва в короткостроковому періоді при передумові стабільності всіх цін. Для аналізу цього механізму в умовах змінюються цін, а також для виявлення специфіки пристосування економіки до стану рівноваги в короткостроковому і довгостроковому періодах використовується модель «сукупний попит - сукупна пропозиція». Макроекономічна рівновага досягається
 9. 3. Проста модель макроекономічної рівноваги AD-AS
  рівноваги, серед яких модель AD-AS (сукупний попит - сукупна пропозиція) - одна з найпоширеніших. Макроекономічна рівновага в моделі AD-AS - це такий стан економіки, коли весь вироблений національний продукт повністю куплений, тобто виробництву відповідає платоспроможний попит. За допомогою моделі AD-AS можна:? вивчати проблеми громадського
 10. 2.3. Макроекономічна рівновага
  рівноважний рівень цін і рівноважний реальний обсяг сукупного випуску. Короткострокова рівновага - точка перетину кривої сукупного попиту і короткострокової кривої сукупної пропозиції (точки Е і Е ' нa рис 2.3, а). При скороченні сукупного попиту (AD '? AD) відбувається скорочення обсягу сукупного випуску (Y'? Y), і, навпаки, при збільшенні сукупного попиту (AD? AD ') збільшується
 11. Рівноважні і нерівноважні системи
  рівноваги в макроекономічному аналізі широке застосування одержало поняття рівноваги кругообігу, що служить основою для характеристики рівноважних і нерівноважних систем. f Рівновага кругообігу в приватному секторі закритої економіки спостерігається в тому випадку, коли заплановані фірмами і домашніми господарствами реальні витрати на покупку створених в країні кінцевих товарів і послуг рівні
 12. Рівноважні і нерівноважні системи
  рівноваги в макроекономічному аналізі широке застосування одержало поняття рівноваги кругообігу, служить основою для характеристики рівноважних і нерівноважних систем. Рівновага кругообігу в приватному секторі закритої економіки спостерігається в тому випадку, коли заплановані фірмами і домашніми господарствами реальні витрати на покупку створених в країні кінцевих товарів і послуг рівні
 13. Модель IS -LM
  рівноваги на ринку товарів і ринку грошей проаналізована англійським економістом Джоном Хіксом в його праці «Вартість і капітал» (1939 р.). Як інструмент аналізу рівноваги Хікс запропонував модель IS-LM. IS означає «інвестиції - заощадження»; LM-«ліквідність - гроші» (L - попит на гроші; М-пропозиція грошей). У розробці моделі, що об'єднала реальний і грошовий сектори економіки,
 14. 4. Обсяг виробництва та ценипрі короткостроковому рівновазі
  рівноваги. Крива сукупної пропозиції ASпоказивает, який обсяг продукції фірми готовипредложіть на ринку при кожному рівні цін. Сле-послідовно, стан рівноваги на ринках грошей, праці і товарів на рис 30 - 6 знаходиться на перетину-ванні кривих AD і AS, у точці E. При равновесномуровне цін P0 попит на сукупний обсяг продук-ції Y0 дорівнює обсягу продукції, який фірмиготови запропонувати на
 15. 36. макроекономічної рівноваги. СУКУПНИЙ попиту та сукупної пропозиції
  рівновага - це такий стан національної економіки, коли процеси суспільного відтворення збалансовані. Рівновага встановлюється між наступними економічними категоріями: - факторами виробництва та результатами їх використання; - сукупним виробництвом і сукупним споживанням; - сукупною пропозицією та сукупним попитом; - матеріально-речовими і
 16. Регулююча роль грошей
  рівноваги {foto133} При даному рівні сукупного попиту (СC) збільшення маси грошей викличе інфляцію і призведе до зміщення кривої СC вправо в положення, що означає встановлення нового макроекономічної рівноваги в точці N. Збільшення грошей веде до зростання сукупного попиту при даному рівні цін (ЦK), який буде перевищувати сукупну пропозицію на величину відрізка KN. Однак
 17. Макроекономічна рівновага в економіці
  рівновагу в економіці - це збалансованість і пропорційність її основних параметрів, інакше кажучи, ситуація, коли в учасників господарської діяльності немає стимулів до зміни існуючого становища. Стосовно ринку рівновага - це відповідність між виробництвом благ і платоспроможним попитом на них. Зазвичай рівновага досягається за допомогою або обмеження потреб
 18. Терміни і поняття
  рівновагу Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності »Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 19. Наслідки зміни грошової маси
  равновес-ними процентними ставками, коли Fed збільшуючи-ет грошову масу. Спочатку рівновагу до-Стігала в точці E. Нехай Fed проводить операцііна відкритому ринку, купуючи цінні папери і уве-лічівая, таким чином, суму грошей підвищеної ефективності і номінальну грошову массу.Прі постійному рівні цін зміна номінальною грошової маси викликає зміну та її ре-ального обсягу
© 2014-2022  epi.cc.ua