Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Нецінові фактори пропозиції

Вся сукупність факторів, що впливають на зміну сукупного пропозиції, відноситься до нецінових факторів і, отже, викликає зсув кривої ПС. Це зміщення вказує на зміни у витратах виробництва на одиницю національного продукту. При цьому зростання витрат виробництва на одиницю продукту викликає зсув кривої ПС вправо, а їх скорочення - вліво.
До найбільш значущих нецінових факторів сукупної пропозиції відносяться зміна цін на ресурси, зміни в їх продуктивності, у правових нормах.
Що стосується зміни наявних у розпорядженні суспільства вітчизняних ресурсів, то збільшення їх пропозиції тягне за собою зниження витрат виробництва і відповідно збільшення обсягу національного продукту. І навпаки, їх скорочення викликає скорочення пропозиції ресурсів, зростання цін на них, що позначається на зменшенні об'єму національного виробництва. Тому в першому випадку крива ПС зміщується вправо, а в другому - вліво. Якщо країна використовує імпортні ресурси, то останні через рівень цін на них чинять такий же вплив на сукупну пропозицію, як і динаміка цін на внутрішні ресурси. Проте в даному випадку необхідно робити коригування на валютний курс рубля. Якщо він падає, то ціни на імпортовані ресурси для вітчизняних виробників підвищаться. Це викличе зростання витрат виробництва - крива ПС зміститься вліво.
Як відомо, основними ресурсами (факторами) виробництва є праця, капітал і земля. Найбільш істотний вплив на національне виробництво робить працю, так як на нього припадає 3/4 всіх витрат на виробництво національного продукту. Тому від стану ринку праці, рівня цін на ньому багато в чому залежать суспільні витрати виробництва і можливості збільшення обсягу суспільного виробництва.

Вплив капіталу на сукупну пропозицію визначається рівнем заощаджень, масштабами накопичення капіталу, його технологічної та відтворювальної структурою і якісним станом. Зростання заощаджень і накопичення капіталу зумовлює сприятливі умови для інвестицій, зростання виробництва і сукупної пропозиції. Якісний стан капіталу характеризується рівнем передової техніки і технологій, що використовуються в суспільному виробництві.
Технічна структура капіталу (основних фондів) характеризується співвідношенням у сукупному капіталі пасивних і активних засобів праці, тобто часткою машин і обладнання та часткою будівель і споруд у громадському капіталі.
Відтворювальна структура капіталу (основних фондів) характеризується співвідношенням часткою фінансових ресурсів, що спрямовуються на відновлення, відшкодування спожитого капіталу і на його нарощування. Фактично мова йде про співвідношення валових і часткових інвестицій. Однак в умовах прискореного НТП треба пам'ятати про якісно нової функції амортизаційних відрахувань, функції фонду накопичення.
Розширення пропозиції природних факторів завдяки меліорації, новим агротехнічним прийомам, виявленню корисних копалин, новим технологіям їх видобутку веде до зниження витрат, зростання сукупної пропозиції.
Напряму з розглянутими ресурсами пов'язана продуктивність як результуюча організаційно-управлінської взаємодії продуктивних сил суспільства, яка виражається в реальному обсязі виробництва, що припадають на одиницю витрат ресурсів. З нею пов'язано зниження витрат виробництва, отримання більшого обсягу національного продукту при одних і тих же ресурсах, а це збільшує сукупну пропозицію - крива ПС зміщується вправо.

Суттєво впливає на національне виробництво, сукупна пропозиція панування тих чи інших ринкових структур у національній економіці, і насамперед на ринках ресурсів. Зокрема, монополії і щільні олігополії створюють реальну можливість нав'язування цін, що значно перевершують ціни ринку досконалої конкуренції, що може надати стримуючий вплив на зростання національного виробництва.
Зміни у правових нормах, відповідно до яких функціонують всі підприємства, можуть змінити витрати і змістити криву ПС. Зокрема, збільшення податків з підприємств, податку на ресурси, податку на соціальне забезпечення обумовлює зростання загальних і одиничних витрат, скорочення сукупної пропозиції. Субсидії бізнесу (пряма фінансова підтримка підприємств з боку уряду) зменшують витрати виробництва і збільшують сукупну пропозицію.
В оцінці ролі державного регулювання в рамках аналізу сукупної пропозиції точки зору розходяться. Одні вважають його неодмінним атрибутом ринкової економіки в умовах панування недосконалих ринкових структур, який знижує сукупні суспільні витрати і допомагає більш раціонально розподіляти і використовувати наявні ресурси. Інші люто виступають за дерегулювання, доводячи, що підвищення ефективності та зменшення витрат на утримання відповідного апарату дозволяє знизити витрати суспільного виробництва. І навпаки, посилення регулювання призведе до збільшення витрат виробництва і скорочення сукупної пропозиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " нецінові фактори пропозиції "
 1. Криві пропозиції
  нецінових факторів веде до зсуву лінії графіка. Нецінові фактори пропозиції: 1. Ціни на ресурси: зниження цін веде до зростання пропозиції; 2. Технології виробництва: їх вдосконалення веде до зростання пропозиції; 3. Податки та дотації: податки скорочують, а дотації сприяють пропозицією; 4. Ціни на інші товари; 5. Очікуване зміна цін, в т.ч.
 2. Що таке пропозицію?
  Нецінові фактори, серед яких можна виділити наступні: - зміна витрат фірми. Зниження витрат у результаті, наприклад, технічних нововведень або зниження цін на сировину і матеріали призводить до зростання пропозиції. Збільшення витрат внаслідок підвищення цін на сировину або введення додаткових податків на виробника викликає зменшення пропозиції; - зміна кількості фірм в
 3. Проблемні питання
  нецінових факторів, що впливають на зміну пропозиції. 5. Чи сприяло встановлення вільних цін в Росії збільшення пропозиції? 6. Як спад виробництва впливає на пропозицію? 7. Як ви розумієте різницю між зміною в пропозиції і зміною величини пропозиції? 8. Чому пропозиція одних товарів еластично, а інших? невідповідно? Як визначається коефіцієнт еластичності
 4. 1.3.3. Попит і пропозиція в механізмі ринку
  фактори попиту: - смаки і переваги споживачів; - поточні доходи споживачів; - ціни на взаємодоповнювані і взаємозамінні товари; - очікування покупців щодо майбутніх цін і доходів; - кількість покупців на ринку. Тут слід звернути увагу на те, що під впливом цих факторів відбуваються зміни в попиті, тоді як під впливом
 5. Основні терміни і поняття
  нецінові фактори попиту, цінова, перехресна еластичність, еластичність по доходу, пропозиція, закон пропозиції, еластичність пропозиції, ринкова рівновага, ціна ринкової рівноваги, рента (надлишок) споживача, порушення рівноваги, «нормальна» ринкова
 6. 4. Нецінова конкуренція
  нецінова конкуренція. Її основними формами в умовах монополістичної конкуренції є диференціація продукту, поліпшення його якісних і споживчих властивостей,
 7. Висновки
  нецінової фактор, що впливає на пропозицію - це витрати виробництва. Ступінь зміни пропозиції при зміні ціни вимірюється коефіцієнтом еластичності пропозиції. Еластичність пропозиції залежить насамперед від часу, наявного у виробника для того, щоб відреагувати на зміну ціни. 4. Ринкова рівновага - це така ситуація на ринку, при якій попит дорівнює пропозиції.
 8. 7.2. Пропозиція товару і його крива
  нецінових факторів. У цьому випадку говорять про «зміну пропозиції». Висновки 1. Рух «по кривій пропозиції» і зміна «обсягу пропозиції» відбувається під впливом ціни товару. 2. Рух «самої кривої пропозиції» та «зміна пропозиції» відбувається під впливом нецінових факторів. Розглянемо вплив на пропозицію нецінових факторів. Ціни на ресурси. Їх зниження
 9. Контрольні питання
  нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти можливі при порушенні рівноваги між сукупним попитом і пропозицією? 8. Що таке гранична схильність до споживання і заощадження? 9. Поясніть сутність моделі «доходи - витрати». 10. Що таке мультиплікатор витрат і принцип
 10. 4.3. Пропозиція: поняття, фактори, еластичність
  нецінових факторів, що впливають на обсяг пропозиції: - величина витрат виробництва товару. Що витрати, тим менше обсяг пропозиції. У свою чергу рівень витрат виробництва (витрат) залежить від застосовуваної технології та вартості ресурсів, що використовуються в даному виробництві; - податки і субсидії. Зниження податків і виділення субсидій скорочують витрати виробництва і збільшують
 11. ГЛАВА 24. ФІРМА В УМОВАХ монополістичного (НЕДОСКОНАЛОЇ) КОНКУРЕНЦІЇ
  нецінова конкуренція? Чому цінова конкуренція доповнюється нецінової? Які ви знаєте чинники нецінової конкуренції? 7. Чому реклама? потужний фактор розвитку фірми? Витрати на рекламу збільшують ціни: так чи ні? Збільшують прибутку: так чи ні? 8. Чи можна стверджувати, що реклама може врятувати збиткове
 12. ГЛАВА 28. Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ. Ефекту храповика
  нецінові фактори сукупного попиту. 9. Чому ціни підвищуються та знижуються? Чи слід відрізняти зміни сукупного попиту, викликані змінами в рівні цін, від змін, викликаних змінами нецінових чинників? 10. Коли зміни нецінових факторів зміщують криву сукупного попиту ліворуч, а коли вправо? 11. Що собою представляє модель сукупної пропозиції? 12. Чому більш
 13. Запитання для самоперевірки
  нецінові фактори роблять в даний час найбільш істотний вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція в російській економіці? 2. Який вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція роблять наступні фактори: скорочення експорту нафти внаслідок падіння виробництва; зниження світових цін на рідке паливо і кольорові метали? 3. Якщо ВВП збільшився на 4%, а
© 2014-2022  epi.cc.ua