Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

7.2. Пропозиція товару і його крива


Пропозиція - це кількість товарів, що реалізовується виробником на ринку.
Чим вища ціна, тим більша кількість продукції виробники захочуть поставити на ринок, і навпаки.
Пряма залежності між ціною і кількістю пропонованого продукту називається законом пропозиції.
Цю залежність можна зобразити на графіку у вигляді кривої пропозиції S, де S (supply) - пропозиція, P (price) - ціна, Q (quantity) - кількість (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Крива пропозиції


На відміну від кривої попиту крива пропозиції піднімається вправо вгору.
Графічно зміна обсягу пропозиції виражається в русі «по кривій пропозиції» SS. «Обсяг пропозиції» змінюється тоді, коли змінюється тільки ціна товару.
Потрібно розрізняти рух по кривій пропозиції і рух самої кривої.
Крива пропозиції зрушиться вправо від SS до S1S1, якщо при тих же витратах на ринку пропонується більше продукції. Зменшення ж пропозиції товару змістить криву пропозиції вліво від SS до S2S2.
Рух кривої пропозиції відбувається тоді, коли змінюється сама пропозиція під впливом нецінових факторів.
У цьому випадку говорять про «зміну пропозиції».
Висновки
1. Рух «по кривій пропозиції» і зміна «обсягу пропозиції» відбувається під впливом ціни товару.
2. Рух «самої кривої пропозиції» та «зміна пропозиції» відбувається під впливом нецінових факторів.
Розглянемо вплив на пропозицію нецінових факторів.
Ціни на ресурси. Їх зниження зменшить витрати виробництва і збільшить пропозицію, тобто перемістить криву пропозиції вправо. Підвищення цін на ресурси надасть зворотний вплив.
Технологія. Її вдосконалення знижує ціну на ресурси і робить вплив, розглянуте в пункті 1.
Податки та дотації. Підвищення податків збільшує витрати виробництва і скорочує пропозиція. Крива переміщається вліво.
Ціни на інші товари. Фірма може скоротити виробництво баскетбольних м'ячів, якщо підвищується ціна на футбольні.
Ступінь зміни обсягу пропозиції залежно від збільшення ціни характеризує еластичність пропозиції. Вона вимірюється за допомогою коефіцієнта еластичності пропозиції (Ке):

коефіцієнта еластичності пропозиції


Пропозиція невідповідно, якщо зміна ціни не викликає зміни пропозиції.

Пропозиція вважається абсолютно еластичним, коли найменше зменшення ціни товару (Р) викликає скорочення пропозиції (Q) до нуля, а найменше збільшення ціни викликає зростання пропозиції.
По можливості фірми відреагувати на кон'юнктуру ринку виділяють три періоди: короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий.
У короткостроковому періоді у фірми немає часу, щоб змінити пропозицію. Це означає, що в короткостроковому періоді пропозиція абсолютно нееластичні.
У середньостроковий період фірма використовує резерви і збільшує виробництво. Еластичність пропозиції стає позитивною, більше нуля.
У довгостроковий період фірма може перебудувати виробництво за рахунок заміни старого обладнання новим. Еластичність пропозиції в цей період стає максимальною.
Познайомившись з особливостями попиту та пропозиції, ми переконалися, що попит зростає, коли ціна товару знижується, а пропозиція збільшується із зростанням ціни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.2. Пропозиція товару і його крива "
 1. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  У лекції розглядаються такі питання: - попит на товар і його характеристика: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту; - пропозицію товару і його крива; - ринкове
 2. 5. Конкуренція
  У природі переважає нерозв'язний конфлікт інтересів. Засоби до існування рідкісні. Розмноження має тенденцію перевищувати можливості прожитку. Виживають тільки самі пристосовані рослини і тварини. Антагонізм між тваринами, вмираючими від голоду, і тими, хто вириває у них їжу, непримиренний. Громадська співпраця в рамках поділу праці усуває цей антагонізм. Ворожість
 3. Сукупний попит
  Сукупний попит (AD) - це сума попитів усіх макроекономічних агентів (домогосподарств, фірм, держави та іноземного сектора) на кінцеві товари і послуги. Компонентами сукупного попиту виступають: 1) попит домогосподарств, тобто споживчий попит (С); 2) попит фірм, тобто інвестиційний попит (I), 3) попит з боку держави, тобто державні закупівлі товарів і послуг (G); 4)
 4. Сукупна пропозиція
  Сукупна пропозиція (AS) являє собою вартість тієї кількості кінцевих товарів і послуг, яке пропонують на ринок (до продажу) всі виробники (приватні фірми і державні підприємства). Як і у випадку сукупного попиту, йдеться не про фактичний обсяг виробництва, а про ту величиною сукупного випуску, яку всі виробники готові (мають намір) зробити і запропонувати до
 5. Класична модель
  Основи класичної моделі були закладені ще у ХVIII ст., а її положення розвивали такі видатні економісти, як А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. - Б. Сей, Дж. - С. Мілль, А. Маршалл та ін . Основні положення класичної моделі наступні. 1. Головна її передумова - існування на всіх ринках досконалої конкуренції, що відповідало економічної ситуації кінця ХVIII - початку ХIХ в. Усі
 6. Кейнсіанська макроекономічна модель
  Причини Великого краху, можливі шляхи виходу з нього та рекомендації щодо недопущення в майбутньому подібних економічних катастроф були проаналізовані та обгрунтовані в книзі видатного англійського економіста Дж . М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», опублікованій в 1936 р. Наслідком виходу в світ цієї книги було те, що макроекономіка виділилася в самостійний розділ
 7. Економічне зростання
  Економічне зростання - це довгострокова тенденція збільшення реального ВВП. У даному визначенні ключовими є слова: 1) тенденція, це означає, що реальний ВВП не повинен обов'язково збільшуватися щороку, мається на увазі лише напрямок руху економіки, так званий «тренд», 2) довгострокова, оскільки економічне зростання є показником, що характеризує довгостроковий період, а
 8. Інфляція та її показники
  Інфляція (від лат. inflatio - здуття) - це стійка тенденція зростання загального рівня цін. У даному визначенні важливі наступні слова: 1) стійка. Це означає, що інфляція - процес тривалий, якась тенденція, і тому її слід відрізняти від стрибка цін, 2) загального рівня цін. Інфляція не означає зростання всіх цін в економіці. Ціни на різні товари можуть вести себе по-різному: підвищуватися,
 9. Величина і характер зміни попиту
  Отже, попит - величина змінна. При цьому слід розрізняти зміну величини попиту, або обсягу попиту, і зміна характеру попиту. Величина попиту змінюється тоді, коли переменна тільки ціна даного товару. Характер же попиту змінюється тоді, коли змінюються фактори, що мали раніше постійні величини. Графічно зміна обсягу попиту виражаються в «рух» по кривій попиту вниз або
 10. Еластичність пропозиції
  Ступінь зміни обсягу пропозиції залежно від зміни ціни характеризує еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'Де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р
 11. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  Монопольне втручання - це втручання в ринковий механізм конкурентного рівноваги окремих осіб, товаровиробників , профспілок, різноманітних асоціацій і держави, які здатні змінити ціну рівноваги. Адміністративне втручання в механізм попиту та пропозиції навіть з благими намірами (наприклад, з метою досягнення справедливості в розподілі доходів або рішення іншої
 12. Висновки
  1. Ринок - це конкурентна форма зв'язку між господарюючими суб'єктами, це громадська форма організації та функціонування економіки. 2. Ринкова економіка - це така економічна система, в якій переважає ринок як самостійна підсистема. 3. Суть ринкових відносин зводиться до відшкодування витрат продавців, отримання ними прибутку, задоволенню платоспроможної потреби
 13. Граничні витрати виробництва та економічну рівновагу фірми
  Щоб зрозуміти, чи є вигідним виробництво додаткової одиниці продукції, необхідно порівняти між собою послідувало б за цим зміна доходу з граничними витратами виробництва. Граничні витрати (МС, marginal costs) - це витрати, пов'язані з виробництвом додаткової одиниці продукції. Інакше кажучи, граничні витрати являють собою збільшення ТС, на яке
 14. Види конкуренції
  Розрізняють конкуренцію: 1) функціональну (це конкуренція певного товару), 2) видову (за ціною і якістю); 3) межфирменную (серед окремих підприємств, фірм), 4) внутрігалузеву і міжгалузеву, механізм яких досить докладно досліджено К. Марксом в томі III «Капіталу». Залежно від співвідношення між кількістю виробників і кількістю споживачів розрізняють
 15. Механізм функціонування ринку праці
  Основними елементами механізму функціонування ринку праці є попит на працю, пропозиція праці і ціна праці. Попит на працю визначається потребами роботодавців у наймі певної кількості працівників необхідної кваліфікації для виробництва товарів і послуг з урахуванням сукупного попиту. Крива попиту на працю D / має негативний кут: з зростанням загального рівня заробітної плати
 16. Зовнішні ефекти
  Зовнішні ефекти, екстерналії (externalities) - це витрати або вигоди від ринкових угод, не отримали відображення в цінах. Вони називаються зовнішніми, так як стосуються не тільки беруть участь у даній операції економічних агентів, але і третіх осіб. Виникають вони в результаті як виробництва, так і споживання товарів і послуг. Зовнішні ефекти поділяються на негативні і позитивні.
 17. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  Поява теорії розподілу відноситься до XVII в. До цього часу проводився лише кількісний аналіз розподілу доходів, ніж особливо чудова була робота У. Петті «Політична арифметика». Слово «розподіл» широко використовується Ф. Кене в «Економіческойтабліце» (1758). Міркування про те, як створюються і розподіляються багатства, мають місце в роботі А. Тюрго «Ефемериди громадянина»
© 2014-2022  epi.cc.ua