Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

7.1. Попит на товар і його характеристика


Попит - це одна зі сторін процесу ринкового ціноутворення.
Попит називається кількість товару, яку буде куплено за прийнятну ціну в певний проміжок часу. Попит, забезпечений грошовими коштами покупця, називається платоспроможним.
На попит впливають багато факторів, головним з яких є ціна. Між ціною і величиною попиту існує зворотний зв'язок: підвищення ціни знижує попит, і навпаки.
Зворотній зв'язок між ціною і величиною попиту називається законом попиту.
Цю залежність можна зображати на графіку (рис. 7.1) у вигляді кривої попиту d, де P (price) - ціна, Q (quantity) - кількість, величина попиту, d (demand) - попит .
Кожна точка на вертикальній лінії означає конкретну ціну, а на горизонтальній - кількість продукту, яку споживач може купити за цією ціною.

Рис. 7.1. Крива попиту


Крива d1 нахиляється вниз і вправо, так як зображувана нею зв'язок між ціною і величиною попиту зворотна. Графічно зміна величини попиту виражається в «русі по кривій попиту» (точки A, B, C). Рух по кривій попиту відбувається, коли змінюються покупки товару внаслідок зміни його ціни. У цьому випадку говорять, що змінився «обсяг попиту». Потрібно розрізняти «рух по кривій попиту» і «рух самої кривої». «Рух самої кривої попиту» відбувається тоді, коли змінюється сам попит під впливом нецінових факторів. У цьому випадку говорять про «зміну попиту».
Якщо, наприклад, споживачі захочуть купити більшу кількість даного товару за кожною ціною, то крива попиту переміститься вправо від d1 до d2. Бажання придбати менше товару, зменшити попит і зрушить криву попиту вліво: від d1 до d3.
Висновки
1. Рух «по кривій попиту» і зміна «обсягу попиту» відбувається під впливом ціни товару.
2. Рух «самої кривої попиту» і «зміна попиту» відбувається під впливом нецінових факторів.
До нецінових факторів належать:
- споживчі смаки;
- число покупців;
- дохід покупців;
- ціни на зв'язані товари;
- очікування.
Розглянемо їх вплив на попит.
Споживчі смаки дуже суб'єктивні і їх складно врахувати, але можна визначити тенденцію: сприятливе для даного продукту зміна споживчих смаків (зросла, наприклад, мода на майки) підвищить попит і зрушить криву попиту вправо.
Зворотна ситуація (пройшла мода на майки) знизить попит і змістить криву вліво.
Зростання числа покупців викличе збільшення попиту (наприклад, збільшення тривалості життя підвищить попит на медикаменти). Зворотна ситуація знизить попит на медикаменти.
Дохід впливає складніше. Відносно більшості товарів підвищення прибутку веде до зростання попиту на більш якісні товари.
По реакції (еластичності) споживача на зміну доходу товари поділяють на:
«нормальні» товари (попит збільшується з ростом доходу);
товари першої необхідності (темп зростання попиту менше темпу зростання доходу);
предмети розкоші (темп зростання попиту більше темпу зростання доходу);
товари «нижчої якості» (попит знижується з ростом доходу).
Залежність між доходом і кількістю придбаних благ відображають криві Енгеля (рис. 7.2).

Криві Енгеля


а) товари першої необхідності; б) предмети розкоші, в) товари «нижчої якості»
Рис. 7.2. Криві Енгеля
4. Ціни на зв'язані товари. Товари зазвичай об'єднують у дві групи: що замінюють (субститути) і доповнюють (сублементи). Вони по-різному впливають на попит.
Наприклад, замість кави набувається чай, якщо зросли ціни на каву.
Висновок. Коли два продукти взаємозамінні, то між ціною на один з них і попитом на іншій існує прямий зв'язок (зростання цін на каву збільшує попит на чай).
На відміну від взаимозаменяющих товарів взаємодоповнюючі супроводжують один одного в тому сенсі, що попит на них пред'являється одночасно. Наприклад, покупка фотоапарата спричинить покупку плівки. Якщо ціна на фотоапарати виросте, то знизиться попит на плівки.
Висновок. Коли два товари є взаємодоповнюючими, між ціною на один з них і попитом на іншій існує зворотний зв'язок.
5. Очікування споживачів щодо майбутніх цін на товари, їх наявності та можливих змін в доходах здатні змінити попит. Якщо очікується підвищення цін або зростання доходів, то споживачі купують товари «про запас» і збільшують поточні витрати.
Навпаки, очікування падіння цін і зниження доходів веде до скорочення поточного попиту на товари.
Для визначення чутливості одного з розглянутих факторів в результаті впливу на нього іншого використовується поняття «еластичність».
З усіх факторів найбільший інтерес викликає чутливість попиту на зміну ціни або доходу та перехресна (непряма) еластичність.

Еластичність попиту за ціною показує, на скільки відсотків зміниться попит при зміні ціни на 1%. Наприклад, треба визначити, наскільки зміниться кількість продажів телевізора, якщо його ціна зросла на 10%.
Еластичність попиту по доходу показує, на скільки відсотків зміниться попит при зміні доходів споживачів на 1%. Наприклад, треба визначити, як зміниться попит на телевізор, якщо доходи населення зростуть на 12%.
Перехресна еластичність попиту дозволяє виміряти, наскільки чутливий попит на продукт А до зміни ціни на продукт Б.
Мірою виміру еластичності є коефіцієнт еластичності.

Коефіцієнт еластичності


Реакція споживачів на зміну ціни на товар може бути сильною, слабкою або нейтральною. Кожна з них породжує відповідний попит: еластичний, нееластичний, одиничну еластичність.
Попит еластичний, коли при незначному зниженні ціни обсяг продажу істотно зростає. При еластичному попиті, коли 1% зниження ціни викликає збільшення продажів більш ніж на 1%, коефіцієнт еластичності більше одиниці (предмети першої необхідності).
Попит нееластичний, коли при дуже істотних зниженнях ціни обсяг продажів змінюється незначно. Коефіцієнт нееластичного попиту менше одиниці (предмети розкоші).
Попит має одиничну еластичність, коли 1%-на зміна ціни викликає 1%-ну зміна продажу товарів. При одиничній еластичності коефіцієнт дорівнює одиниці.
Коефіцієнт еластичності в математичному сенсі завжди має знак «мінус», тому що ціна і кількість продажу змінюються в протилежному напрямку. Але для простоти аналізу Кед розглядається як позитивна величина.
Коефіцієнт еластичності попиту по доходу виражається наступною формулою:

Коефіцієнт еластичності попиту по доходу


Якісні товари мають позитивну еластичність, так як зростання доходів і попит на них змінюються в одному напрямку. Неякісні товари - негативну, так як зростання доходів знижує на них попит.
Тепер звернемося до пропозиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.1. Попит на товар і його характеристика "
 1. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  попит на товар і його характеристика: закон попиту , крива попиту, еластичність попиту; - пропозицію товару і його крива; - ринкове
 2. 8. Концептуалізація і розуміння
  попиту на картоплю. Він встановив унікальний і приватний історичний факт. Жодна розумна людина не може сумніватися, що поведінка людей по відношенню до картоплі і будь-якому іншому товару змінюється. Різні люди цінують одні й ті ж речі по-різному, з іншого боку, при зміні умов оцінки одних і тих же людей також змінюються [Див с. 330.]. За межами економічної історії ніхто не ризикне
 3. 9. Про ідеальному типі
  спространеніе отримали два ідеальні типи: ліві партії (прогресисти) і праві партії (фашисти). Перші включають західні демократії, деякі латиноамериканські диктатури і російський більшовизм; другий італійський фашизм і німецький нацизм. Ця типізація результат певного способу розуміння. Інший спосіб буде протиставляти демократію і диктатуру. Тоді російський більшовизм, італійський
 4. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  попит і пропозиція на ринку праці. Точно так же інтереси робітників порівняно перенаселених країн антагоністичні інтересам робітників порівняно малонаселених країн в тому, що стосується міграційних бар'єрів. Твердження про те, що інтереси всіх пролетарів однаково вимагають заміни капіталізму соціалізмом, є довільним постулатом Маркса та інших соціалістів. Воно не може бути доведено
 5. 1. Визначення меж проблем каталлактики
  попит на товари знаходиться під сильним впливом метафізичних, релігійних та етичних міркувань, суб'єктивних естетичних оцінок, звичаїв, звичок, упереджень, традицій, мінливої моди і безлічі інших речей. Економіст, який спробує обмежити свої дослідження тільки матеріальними аспектами, втратить предмет дослідження як тільки захоче схопити його. Можна стверджувати
 6. 4. Облік витрат виробництва
  спространенние омани, необхідно підкреслити, що якщо не дотримуються умови, що вимагаються для появи монопольних цін, то підприємець не в змозі збільшити свій чистий виторг шляхом обмеження виробництва нижче рівня, відповідного попиту споживачів. Але ця проблема буде обговорюватися нижче, в параграфі 6. Недосконала подільність фактора виробництва не завжди означає,
 7. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  спространенная теорія передбачає, зростання цін, викликаний додатковими інструментами, що не мають покриття, в один і той же час і в одній і тій же мірі надасть вплив на всі інші товари , а власники надлишкових запасів і безробітні задовольняться тими номінальними цінами і зарплатами, які вони запитують зрозуміло, марно сьогодні. Якби все сталося саме так, то реальні
 8. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  попит не на працю взагалі, а на людей, що підходять для виконання саме того виду праці, який їм потрібен. Точно так само, як підприємець повинен вибрати для свого заводу саме відповідне розташування, обладнання та сировина, він повинен найняти і найбільш здібних робітників. Він повинен створити такі умови праці, щоб вони здавалися привабливими тим категоріям робітників, які він бажає найняти.
 9. Коментарі
  який запитав, що він може зробити для промисловості: Laissez nous faire (Дозвольте нам діяти). Інші приписують її екс-міністру Людовика XV д'Аржансону, який був відомий своєю прихильністю теорії вільної торгівлі. Однак яке б не було походження цієї фрази, сама доктрина виникла природним чином на рубежі XVIIXVIII вв. як протест проти регулювання
 10. 2.1. Фактори, що впливають на вартість нерухомості
  попит - на ринку житла. 2. Корисність - здатність майна задовольняти деякі потреби людини. Корисність спонукає бажання придбати певну річ. Корисність житла - комфортність проживання. Для інвестора, який діє на ринку нерухомості, найбільшою корисністю володітиме земельну ділянку без обмежень на використання та забудову. 3. Дефіцитність -
 11. 4.6. Додаткова інформація
  попит на «ботаніків» у представниць прекрасної статі різко зросте. До революції в Росії наявність очок було ознакою розуму, спроможності, інтелігентності, благородного походження. Зараз інтелектуалів цінують у всьому світі, переманюють з інших країн (витік мізків), вони є основним фактором економічного зростання і добробуту нації. У Росії багатії - в основному добре
 12. Макроекономічні моделі та їх показники
  попиту AD=C + I + G + Xn споживчі витрати (С) є екзогенної (незалежної) величиною, тобто змінної, визначальною величину сукупного випуску і сукупного доходу. Виняток становлять змінні, що відображають державне управління, такі як державні закупівлі товарів і послуг, акордні податки, податкові ставки, величина трансфертів, облікова ставка відсотка, норма
 13. Пролетарська політична економія
  попит, пропозиція, ціна. Маржиналізм спирається на кількісний аналіз і використовує економіко-математичні методи і моделі. Одним з широко відомих теоретиків математичної школи є Леон Вальрас (1834-1910), швейцарський економіст. Він розробив модель загальної економічної рівноваги, яка має в своїй основі аналіз попиту і пропозиції і містить ряд систем рівнянь.
 14. 3. Методи економічної теорії. Економічні категорії і закони
  спространени індукція і дедукція. За допомогою індукції (наведення) забезпечується перехід від вивчення одиничних фактів до загальних положень і висновків. Дедукція (виведення) робить можливим перехід від загальних висновків до відносно приватним. Аналіз і синтез, індукція і дедукція застосовуються економічною теорією в єдності. Їх поєднання забезпечує системний (комплексний) підхід до складних
 15. Види цін
  попиту та пропозиції. Ринкові ціни повинні складатися в процесі вільного торгу між покупцями і продавцями. Перехід від фіксованих державних до вільних ринкових цін називають лібералізацією цін. Поряд з описаними видами цін в економічній практиці застосовується ряд інших характеристик цін, які дозволяють виділити наступні її види: - аукціонна - продажна ціна
 16. Види конкуренції
    попиту. Дана структура ринку називається по-Ліпол і породжує так звану досконалу конкуренцію. Досконала конкуренція означає такий стан ринку, коли вплив кожного учасника економічного процесу на загальну ситуацію настільки мало, що їм можна знехтувати. Досконала конкуренція - абстракція, в реальному житті мають місце елементи «недосконалості» конкуренції. Тому
 17. Процентна ставка
    попиту на вільні гроші, що також не могло сприяти падінню величини відсотка. К. Маркс розмежовував розуміння капіталу-власності і капіталу-функції. Відсоток тут - це дохід капіталу-власності, плата капіталісту за те, що він є його власником. А перед приємницької дохід - винагорода капіталу-функції, при привласнювати капіталістом у зв'язку з його організаційної
© 2014-2022  epi.cc.ua