Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 28. СУКУПНОГО ПОПИТУ ТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЯ. ЕФЕКТУ ХРАПОВИКА

Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання.
Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі, виконавши контрольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені нижче.
Проблемні питання
1. Що собою являють сукупні величини (агрегати) в економічному аналізі? Дайте визначення.
2. Що означають такі поняття, як реальний обсяг виробництва і рівень цін?
3. Чи згодні ви з таким визначенням: «сукупний попит»? це модель, представлена у вигляді кривої, яка показує різні обсяги товарів і послуг, тобто реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, підприємства і уряд готові купити при будь-якому можливому рівні цін?
4.
Чому при інших рівних умов чим нижче рівень цін, тим більшу частину реального обсягу національного виробництва захочуть придбати як вітчизняні, так і закордонні покупці? І навпаки, чим вище рівень цін, тим менший обсяг національного продукту споживачі захочуть купити?
5. Яку залежність між рівнем цін і реальним обсягом національного виробництва розкриває закон сукупного попиту?
6. Накресліть криву сукупного попиту. На що вказує спадна крива сукупного попиту?
7. Що собою представляють: 1) ефект процентної ставки; 2) ефект багатства, або реальних касових залишків; 3) ефект імпортних закупівель?
8. Охарактеризуйте нецінові фактори сукупного попиту.
9. Чому ціни підвищуються та знижуються? Чи слід відрізняти зміни сукупного попиту, викликані змінами в рівні цін, від змін, викликаних змінами нецінових чинників?
10. Коли зміни нецінових факторів зміщують криву сукупного попиту ліворуч, а коли вправо?
11.
Що собою представляє модель сукупної пропозиції?
12. Чому більш високі рівні цін створюють стимули для виробництва додаткової кількості товарів і послуг, а низькі рівні цін викликають скорочення виробництва товарів?
12. З яких відрізків складається крива сукупної пропозиції? Розкрийте суть кожного відрізка.
13. Що відноситься до нецінових факторів сукупного пропозиції?
14. Що визначає рівноважний кількість певних товарів на внутрішньому ринку? Чому загальний рівень цін залишається відносно постійним в одні періоди і різко підвищується в інші?
15. Чому реальний обсяг національного виробництва зменшується в певні періоди в порівнянні з попереднім рівнем, а в інші швидко збільшується?
16. На чому заснований механізм дії ефекту храповика?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГЛАВА 28. сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ. ефекту храповика "
 1. 28.5. Ефекту храповика
  сукупного попиту підвищує рівень цін, але при зменшенні попиту протягом короткого періоду не можна чекати падіння цін. Розглянута модель сукупного попиту та сукупної пропозиції є трампліном для більш детального та всебічного аналізу макроекономічних проблем: циклів, безробіття, інфляції, грошового обігу, банківської справи, кредитно-грошової і фіскальної політики,
 2. 3. Проста модель макроекономічної рівноваги AD-AS
  сукупний попит - сукупна пропозиція) - одна з найпоширеніших. Макроекономічна рівновага в моделі AD-AS - це такий стан економіки, коли весь вироблений національний продукт повністю куплений, тобто виробництву відповідає платоспроможний попит. За допомогою моделі AD-AS можна:? вивчати проблеми суспільного виробництва;? вивчати проблеми інфляції та
 3. Основні терміни і поняття
  сукупна пропозиція, горизонтальний, проміжний, вертикальний відрізки кривої пропозиції, ефект «храповика», стагфляція, функція споживання, функція заощаджень , середня схильність до споживання і до заощадження, гранична схильність до споживання і до заощадження, інвестиційний попит, мультиплікативний ефект, інвестиційний мультиплікатор, макроекономічну рівновагу для приватного сектора
 4. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  сукупної пропозиції. Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг
 5. Терміни і поняття
  сукупного попиту Сукупна пропозиція. Криві сукупної пропозиції Модель Л. Вальраса Система лінійних рівнянь В. Леонтьєва Модель Дж. фон Неймана Модель Д. Патінкіна Ефективний попит Сталий стан кейнсіанського загальної рівноваги Рівноважні і нерівноважні системи Економічна кон'юнктура Ринок товарів і послуг Ефект процентної ставки Ефект багатства
 6. Терміни і поняття
  сукупного попиту Сукупна пропозиція. Криві сукупної пропозиції Модель Л. Вальраса Система лінійних рівнянь В. Леонтьєва Модель Дж. фон Неймана Модель Д. Патінкіна Ефективний попит Сталий стан кейнсіанського загальної рівноваги Рівноважні і нерівноважні системи Економічна кон'юнктура Ринок товарів і послуг Ефект процентної ставки Ефект багатства
 7. Критики активної стабілізаційно;: політики вважають, що ступінь її впливу на економіку обмежена внаслідок істота-вання
  сукупного попиту на про-ництво актуально тільки для короткострокового періоду в умовах жорсткості цін. У долгосроч-ном періоді обсяг виробництва визначається пропозицією факторів виробництва та техно-логией. Основні поняття Теорія переваги ліквідності Ефект витіснення Автоматичні стабілізатори Ефект мультиплікатора Питання 1. Що таке теорія
 8. 2.1. Сукупний попит
  сукупного випуску, на який пред'являється попит при кожному значенні рівня цін. Складові частини сукупного попиту: - споживчий попит домашніх господарств (С); - інвестиційний попит підприємців (I); - державні закупівлі товарів і послуг (G); - чистий експорт (NX). Графічне зображення сукупного попиту представлено на рис. 2.1 - крива AD. {Foto15} Рис.2.1.
 9. 2.2. Сукупна пропозиція
  сукупного випуску, який виробники готові продати при кожному значенні рівня цін. Крива сукупної пропозиції (рис. 2.2): а) у короткостроковому періоді (при фіксованих цінах) являє собою пряму, паралельну осі Y, б) в довгостроковому періоді (при гнучких цінах) являє собою пряму, паралельну осі Р, що відсікає на осі Y відрізок , рівний потенційному ВВП. {Foto20}
 10. Питання для самоперевірки
  сукупного попиту в моделі AD-AS має спадний ха-рактер? 8. Як форма кривої сукупної пропозиції відбиває розходження між кейнсианским, проміжним і класичним відрізками? 9. Які нецінові фактори вплинуть на сукупний попит і сукупність-ве пропозицію? Що при цьому відбудеться: рух по кривих або зсув самих кривих? 10. Яким ефектом економісти пояснюють негнучкість
 11. Контрольні питання
  сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти можливі при порушенні рівноваги між сукупним попитом і пропозицією? 8. Що таке гранична схильність
 12. Запитання для самоперевірки
  сукупний попит і сукупна пропозиція в російській економіці? 2. Який вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція роблять наступні фактори: скорочення експорту нафти внаслідок падіння виробництва; зниження світових цін на рідке паливо і кольорові метали? 3. Якщо ВВП збільшився на 4%, а сукупний дохід - на 2%, то до яких наслідків це повинно привести? Що
 13. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  сукупного попиту та сукупної пропозиції дає точку загальної економічної рівноваги (точка М на рис. 15.1). При цьому більш високі ціни створюють стимули до збільшення сукупної пропозиції (розширенню виробництва) і одночасно знижують рівень сукупного попиту. {Foto50} Загальна економічна рівновага На ринках окремих товарів точка перетину кривих сукупного попиту та сукупної
 14. Лекція 14 Тема: СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ. ІНВЕСТИЦІЇ. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ЙОГО ТИПИ, ТЕМПИ І МОДЕЛІ
  сукупності, які називаються агрегатами. Вона досліджує не окремі ціни, а сукупну ціну, яка називається рівнем цін. Метою її аналізу є знаходження умов, за яких настає загальна економічна рівновага системи (ОЕРС). ОЕРС - це стан економіки, при якому суспільне виробництво (сукупна пропозиція) збалансоване з громадським споживанням (сукупний
 15. Критики активної стабілізаційної політики вважають, що ступінь її впливу на економіку обмежена
  сукупного попиту на про-ництво актуально тільки для короткострокового періоду в умовах жорсткості цін. В долгосроч-ном періоді обсяг виробництва визначається пропозицією факторів виробництва та техно-логией. Основні поняття Теорія переваги ліквідності Ефект витіснення Автоматичні стабілізатори Ефект мультиплікатора Питання 1. Що таке теорія
 16. 31). 780 Глосарій Економія, обумовлена масштабом (economies of scale), - скорочення середніх сукупних
  сукупних з-держек в довгостроковому періоді при віку-ванні обсягу виробництва (гл. 13). Експорт (exports) - товари та послуги, проведений-ні в даній країні і реалізовані за кордоном (гл. 3, 29). Екстерналії (зовнішні ефекти) (externality) - вплив дій однієї людини на благосост-стояння іншого (гл. 1). Еластичність (elasticity) - показник, відображаю-щий зміна в обсягах
 17. Держава і сукупний попит
  сукупний попит. Їх велику вагу в ньому дозволяє державі впливати на весь сукупний попит: {foto150}, (27.1) де AD - сукупний попит; С - споживчий попит; I - інвестиційний попит (приватні інвестиції); G-попит держави (державні витрати); Х - чистий експорт. На сукупний попит уряд впливає також через податки: чим вище їх ставки, тим нижче
 18. Ключові терміни
  сукупного попиту Реальна грошова маса Питомі витрати Питомі витрати на робочу силу Продуктивність праці Націнка Крива сукупної пропозиції Негативний шок пропозиції Політика, що впливає на пропозицію Кейнсіанська крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 19. СУКУПНИЙ ПОПИТ
  сукупного попиту, так само, як і крива індивідуального попиту, має спадний вигляд: Крива AD показує зворотний зв'язок між змінами загального рівня цін та обсягами (величиною) попиту. Спадний характер кривої пояснюється дією наступних трьох ефектів:? процентної ставки;? багатства;? імпортних закупівель. ЕФЕКТ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ Через цей ефект виявляється взаємозв'язок
© 2014-2022  epi.cc.ua