Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

1.3.3. Попит і пропозиція в механізмі ринку


Попит - це модель, що характеризує поведінку покупців.
Попит - це кількість товарів і послуг, яке готовий купити споживач в даний відрізок часу по кожній з даних цін. Це зворотна залежність між ціною і кількістю купуються благ, званих законом попиту.
Вираз закону попиту:
а) алгебраїчне:
Qd=F (P),
де Qd - обсяг попиту на товар,
F (P) - ціна товару. P
б) табличне (див. таб. 1.2):
Таблиця 1.2. - Шкала попиту Ціна (P) Обсяг попиту Qd 500
400
300
200 5
7
9
12
Ціна (P) Обсяг попиту Qd
500

400

300

200
5

7

9

12

в) графічне (див.
рис. 1.3)

Рис. 1.3.Закон попит
Нецінові фактори попиту:
- смаки і переваги споживачів;
- поточні доходи споживачів;
- ціни на взаємодоповнювані і взаємозамінні товари;
- очікування покупців щодо майбутніх цін і доходів;
- кількість покупців на ринку.
Тут слід звернути увагу на те, що під впливом цих факторів відбуваються зміни в попиті, тоді як під впливом зміну ціни відбуваються зміни у величині (обсязі) попиту.
Пропозиція - характеризує поведінку продавця. Це та кількість товарів і послуг, яке готовий надати продавець покупцям в даний період часу по кожній з даних цін.
Пряма залежність між ціною і кількістю пропонованого товару називається законом пропозиції, який виражається функцією:
Qs==F (P),
де Qs - обсяг пропозиції,
F (P) - ціна товару.
Таблиця 1.
3. - Шкала пропозиції Ціна (P) Обсяг попиту Qd 200
300
400
500 3
6
9
12
Ціна (P) Обсяг попиту Qd
200

300

400

500
3

6

9

12Рис.1.4 . -Графік пропозиції
S1 - графік індивідуальної пропозиції;
S2 - графік ринкової пропозиції.
Нецінові фактори пропозиції:
- ціни ресурсів, бо впливають на витрати виробника;
- рівень технології, застосовуваної виробником, також впливає на витрати;
- ціни інших товарів (взаємозамінних і взаємодоповнюючих у виробництві, що визначається характером споживаних ресурсів і видом технологічного процесу)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1.3.3. Попит і пропозиція в механізмі ринку "
 1. Глава 6. Попит, пропозиція, ціна
  попит, пропозиція і ціна. Як вже зазначалося, ринок є механізм взаємодії покупців і продавців, в ході якого вони, співвідносячи попит і пропозиція товару, визначають його
 2. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію)
 3. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне
 4. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  попит на товар і його характеристика: закон попиту , крива попиту, еластичність попиту; - пропозицію товару і його крива; - ринкове
 5. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  попиту в перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. преимущ-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової економіки. Особливості сучасного етапу розвитку рин-ка
 6. Глава 6. Ринкова рівновага і механізм його досягнення
  попиту? спадної прибутковості. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види З'ясування сутності товарно-грошових відносин, ринку, його структури та інфраструктури дає можливість розкрити механізм ринкової рівноваги, зокрема, взаємодія попиту та пропозиції. В історії світової економічної думки вже понад два століття різні напрями, течії та школи намагаються визначити
 7. Ринковий механізм і його елементи
  попиту, пропозиції, ціни, конкуренції та основних економічних законів ринку. Ці елементи є найважливішими параметрами ринку, якими керуються виробники і споживачі у своїй економічній діяльності в ринковій системі господарювання. Це стрижень ринкових відносин, ядро ринку. Ринковий механізм діє на основі економічних законів: зміни попиту, зміни
 8. Ринковий механізм попиту та пропозиції
  попиту і пропозиції? Що станеться, якщо попит на який-небудь товар зміниться в результаті впливу нецінових чинників? Припустимо, що попит на якийсь товар А підвищився, так як цей товар став більш модним. Підвищення попиту на графіку (рис. 6.6) відіб'ється як зсув кривої попиту вправо (з положення D у положення D1). В результаті встановиться нова рівноважна ціна Р1, яка вище ціни
 9. Ринковий механізм і його елементи
  попиту, пропозиції, ціни , конкуренції та основних економічних законів ринку. Ці елементи є найважливішими параметрами ринку, якими керуються виробники і споживачі у своїй економічній діяльності в ринковій системі господарювання. Це стрижень ринкових відносин, ядро ринку. Ринковий механізм діє на основі економічних законів: зміни попиту, зміни
 10. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  попиту і свідчать про його дії? 2. У чому полягає зміст закону пропозиції? 3. Дайте визначення закону попиту та пропозиції і проаналізуйте його взаємозв'язок з законами попиту та пропозиції. 4. Який механізм дії закону спадної прибутковості і як він впливає на зміст цього закону? 5. Назвіть основні фактори, що впливають на попит і цінову еластичність попиту. 6.
 11. РЕЗЮМЕ
  попиту та пропозиції. У принциповому плані процес ціноутворення на внутрішньому і зовнішньому ринках схожий, однак діяльність на зовнішньому ринку ускладнюється наявністю набагато більшого числа продавців і покупців, більш гострою конкуренцією. Процес ціноутворення на міжнародних ринках багато в чому залежить від типу ринку, у рамках якого діє відповідний суб'єкт зовнішньої торгівлі. Для
 12. Основні терміни і поняття
  попит, ділової попит, попит на гроші як запасну вартість, грошовий ринок , рівновагу грошового ринку, теорія монетаризму, основне монетарне правило, монетарна політика, «кейнсіанський передавальний механізм», інструменти регулювання грошової пропозиції, облікова ставка, операції на відкритому ринку, політика «дорогих грошей», політика «дешевих
 13. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 14. Глава 9. Ринок капіталу . Процентна ставка та інвестиції
  попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 15. Запитання для самоперевірки
  попит »і« пропозиція ». Що характеризують криві попиту та пропозиції? 4. Які варіанти прояви еластичності ви знаєте? 5. Що ви можете сказати про вартість, корисності та економічної цінності? 6. Назвіть основні види цін. 7. Що таке ціна і як різні школи економічної думки визначають базу (основу) ціни? 8. У чому специфіка ринкового механізму? 9. Як утворюється
© 2014-2022  epi.cc.ua