Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010 - перейти до змісту підручника

9. Сукупний попит і його чинники (аналіз кривої АD).

Сукупний попит - це попит на загальний обсяг товарів і послуг, який може бути пред'явлений при даному рівні цін. Він має дві форми: натурально-речову і вартісну. Натурально-речова форма сукупного попиту відображає суспільну потребу населення, фірм і держави в товарах і послугах. Його структура може бути представлена: по-перше, певними видами продуктів і послуг невиробничого споживання, що задовольняють особисті та інші невиробничі потреби, по-друге, сукупністю всіх засобів виробництва і виробничих послуг (наукові дослідження та розробки, спрямовані на вдосконалення технології; обслуговуюча виробництво інформація ; зв'язок і т. д.).
Сукупний попит (AD) - загальна сума витрат на купівлю всіх кінцевих товарів і послуг в економіці протягом певного проміжку часу.
Сукупний попит включає наступні види витрат:
Витрати на споживання домашнього господарства (C);
Витрати на інвестування (I);
Витрати на купівлю ресурсів, товарів і послуг (G);
Різниця між експортом та імпортом (Nx).

AD=C + I + G + Nx.
Рівень цін


AD

Реальний ВВП
Крива AD має негативний нахил під впливом трьох факторів :
1.Еффект процентної ставки (з підвищенням рівня цін потрібно більше грошей для закупівлі товарів, для видачі зарплати і отже зростає попит на гроші);
2.Еффект імпортних закупівель (при зростанні внутрішніх цін на національному ринку щодо світових цін населення набуває імпортні товари, іноземні покупці зменшують обсяг закупівель вітчизняних товарів, що спричиняє зниження Cпрос; зниження внутрішніх цін веде до зростання сукупної пропозиції на національний продукт);
3.Еффект багатства (при зростанні цін в країні відбувається інфляція, тому заощадження населення втрачають свою купівельну спроможність, що призводить до скорочення заощаджень внаслідок чого збільшується попит).
Зміна сукупного попиту залежно від динаміки загального рівня цін виявляється в русі вздовж лінії попиту.
Під впливом нецінових факторів відбуваються зміни у сукупному попиті, що проявляється у зсуві кривої вправо і вліво. До нецінових факторів належать:
Зміна споживчих витрат (C): зниження споживчих витрат веде до зменшення сукупного попиту і зсуву кривої вліво, і навпаки;
Зміна в інвестиційних витратах (I): зниження витрат на інвестиційні товари веде до зменшення сукупного попиту і зсуву кривої вліво, і навпаки;
Зміна державних витрат (G): збільшення державних закупівель національного продукту призводить до збільшення сукупного попиту, і навпаки;
Витрати на чистий експорт (Ns): збільшення закупівель вітчизняних товарів іноземними покупцями призводить до збільшення чистого експорту, і крива зсувається вправо; зростає попит на продукцію вітчизняних підприємств.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. Сукупний попит і його чинники (аналіз кривої АD). "
 1. Зсув кривої попиту
  При збільшенні витрат домогосподарствами та підприємствами буде куплений більший обсяг продукції, в результаті чого крива СС зміститься вправо. Це зміщення пов'язано з вступом в дію нецінових факторів сукупного попиту. Як видно з рис. 26.4, наслідки збільшення сукупного попиту залежать від того, на якому відрізку кривої сукупної пропозиції - кейнсианском (а), проміжному (б) або
 2. 28.4. РІВНОВАГА: РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА І РІВЕНЬ ЦІН
  Перетин кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції визначає рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва (рис. 28.3). Рис. 28.3. Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва {foto68} З рис. 28.3а видно, що криві сукупного попиту і сукупної пропозиції перетинаються на проміжному відрізку; зміна рівня цін
 3. 2. Сукупний попит
  Розглянемо більш детально сукупний попит. Звернемося до рис. 26.1, на якому зображена крива сукупного попиту (СС), а на горизонтальної та вертикальної осях відкладаються відповідно реальний обсяг суспільного виробництва (Q) і рівень цін (Ц?). Рис. 26.1. Криві сукупного попиту {foto128} На графіку добре видно зворотний залежність між рівнем цін і реальним обсягом
 4. 4. Галузевий попит на фактори
  Досі наш аналіз стосувався попиту на фактори, що пред'являється окремою фірмою. Якщо ця фірмаявляется монополістом, її попит на фактори естьодновременно і попит всієї галузі, оскільки в со-ставі останньої є тільки одна фірма. Якщо галузь є абсолютно конкурентною, що ми припускаємо в цьому параграфі, еекрівая попиту на фактори не є простою сум-мій кривих для
 5. Ефект мультиплікатора та інфляції в загальному рівновазі
  Повернувшись до вихідної моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції, зробимо остаточні висновки. Отже, на рис. 27.11 знову перед нами знайома модель з кейнсианским, проміжним і класичним відрізками кривої сукупної пропозиції. На кейнсіанської відрізку кривої пропозиції від вертикальної осі до точки L зрушення кривої сукупного попиту при незмінному рівні цін, наявності вільних
 6. ЕФЕКТ ІМПОРТНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
  Цей ефект впливає на величину сукупного попиту через співвідношення цін на іноземні та вітчизняні товари. Візьмемо як приклад випадок підвищення рівня цін на вітчизняні товари. Зростання цін на вітчизняні товари призведе до зростання імпорту. Усередині даної країни буде купуватися більше іноземних товарів як більш дешевих, це призведе до скорочення експорту. Зростання імпорту і скорочення
 7. 31.6). Рівноважний обсяг випуску продукції і рівноважний рівень цін визначають-ся перетином кривої сукупного попиту і
  31.6). Рівноважний обсяг випуску продукції і рівноважний рівень цін визначають-ся перетином кривої сукупного попиту та довгострокової кривої сукупної пропозиції (точка А). У цій точці виробництво знаходиться на своєму есте-ственном рівні. Через неї проходить і короткострокова крива сукупної про-позиції, отже, уявлення, заробітна плата і ціни відповідають
 8. Можливі причини зрушень кривої сукупного попиту Негативний нахил кривої сукупного попиту означає, що зниження
  Можливі причини зрушень кривої сукупного попиту Негативний нахил кривої сукупного попиту означає, що зниження загального рівня цін в економіці веде до збільшення висунутого попиту на загальну кількість товарів і послуг. Однак на обсяг попиту на товари та послуги воздей-ствует безліч інших факторів, при зміні яких відбувається зміщення кривої сукупного попиту. Ми можемо
 9. Регулююча роль грошей
  Відповідно до поглядів прихильників класичного напряму економічної думки сукупний попит зумовлюється грошовою масою, тобто кількістю грошей і їх купівельною спроможністю, від яких залежить реалізація реального обсягу виробництва (рис. 27.1). Можна врахувати і швидкість обігу грошей. Але для простоти аналізу абстрагуємося від останнього фактора. Величина сукупної пропозиції має
 10. З'явилася, однак, важлива нова змінна, що впливає на положення короткостроковій
  З'явилася, однак, важлива нова змінна, що впливає на положення короткострокової кривої сукупної пропозиції, - очікуваний економічними суб'єктами рівень цін. Як ми обговорили, в короткостроковому періоді обсяг перед-бачуваних товарів і послуг залежить від хибних уявлень індивідів, жорстко-сті заробітної плати і цін. Проте уявлення, заробітна плата і ціни фор-нормуються на
 11. Сукупний попит в моделі рівноваги
  Розглянемо кейнсіанську модель економічної рівноваги, відповідно до якої крива сукупної пропозиції (ПС) займає горизонтальне положення, символізуючи тим самим наявність вільних ресурсів (праці і капіталу), що дозволяє сподіватися на збільшення обсягу національного виробництва. Отже, кейнсіанський відрізок кривої ПС поширюється від нульового значення обсягу
 12. 4. Рівновага: реальний об'єм виробництва і рівень цін
  Рис. 26.3. Рівноважний стан національного ринку {foto130} Розглянемо рис. 26.3, на якому криві сукупного попиту і сукупної пропозиції перетинаються в точці К, відповідної проміжного відрізку кривої ПС. Цей графік добре знайомий з часткової рівноваги. Перетин кривих сукупного попиту (СС) і сукупної пропозиції (ПС) визначає рівноважний рівень цін і
 13. 5.5 і розрахунки еластичності попиту за ціною. У точках низ-ких цін і високого обсягу попиту,
  5.5 і розрахунки еластичності попиту за ціною. У точках низ-ких цін і високого обсягу попиту, крива попиту нееліт-: тична. У точках високих цін і невеликого обсягу попиту крива попиту еластична. Ціна Еластичність більше 1 Еластичність менше 1 В табл. 5.1 представлена і сукупна виручка в кожній точці кривої попиту, яка ілюструє вза-ємозв'язок між сукупною виручкою і
 14. Ми обговорювали, що довгостроковий економічний ріст детермінують безліч факторів, включаючи
  Ми обговорювали, що довгостроковий економічний ріст детермінують безліч факторів, включаючи політи-ку відносно заощаджень, інвестицій, освіти, технології, міжна-рідний торгівлі і т. д. Щоразу, коли зміна в одному з цих факторів впливає на здатність економіки виробляти товари та послуги, довго-термінова крива сукупної пропозиції зсувається. Положення
 15. Зазначте, що всі вимірюв-вати, виражені у відсотках, розраховані за методом середньої точки.
  Зазначте, що всі вимірюв-вати, виражені у відсотках, розраховані за методом середньої точки. 118 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює ринок Сукупна виручка - грошова сума, сплачена покупцями і отримана продавцями товару, що розраховується як добуток ціни товару і кількості проданого товару. Сукупна виручка і цінова еластичність попиту
 16. Зсув кривої пропозиції
  Розглянемо, як впливають зміни сукупної пропозиції на рівноважний рівень цін і рівноважний реальний обсяг національного виробництва. Звернемося до російської дійсності пореформенного часу, коли за два роки внутрішні ціни на енергоносії не тільки піднялися на рівень світових цін, а й навіть перевищили їх. Підвищення цін на енергоресурси наклало відбиток на весь реальний сектор
 17. 6. Зрушення кривої попиту
  Зміни у факторах, що визначають шкалу спро-са, змінюють цю шкалу або, висловлюючись у графіче-ських термінах, зрушують криву попиту, В своюочередь зміни у шкалі попиту на будь товаробусловлівают зміни рівноважної ціни і рав-новесного кількості виробленого товару. Двапрімера покажуть, яким чином можна вико-ти схему «попит - пропозиція» для аналізу це-го
 18. 10. Сукупна пропозиція і фактори його визначальні (аналіз кривої АS). Сукупна пропозиція в короткостроковому і довгостроковому періодах.
  Сукупна пропозиція (AS) - обсяг реального національного продукту, який зроблений і запропонований на національному ринку при певному рівні цін. Крива сукупної пропозиції, AS показує, який реальний обсяг національного виробництва (сукупного випуску) може бути запропонований на ринок підприємцями при різних значеннях загального рівня цін в економіці. AS може бути прирівняне до
© 2014-2022  epi.cc.ua