Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Сукупний попит

Розглянемо більш детально сукупний попит. Звернемося до рис. 26.1, на якому зображена крива сукупного попиту (СС), а на горизонтальної та вертикальної осях відкладаються відповідно реальний обсяг суспільного виробництва (Q) і рівень цін (Ц?).

Рис. 26.1. Криві сукупного попиту


На графіку добре видно зворотний залежність між рівнем цін і реальним обсягом виробництва: «негативний» нахил кривої.
Зауважимо, що крива сукупного попиту відхиляється вниз і вправо, тобто так само, як і крива попиту на окремий товар, проте причини такого відхилення різні.
При розгляді часткового ринку (ринку одного товару) негативний нахил кривої зумовлюється однієї незалежної змінної - ціною товару, в якій виявляються ефект доходу і ефект заміщення. Для сукупного попиту ситуація ускладнюється, бо на рівні національного ринку вступають у взаємодію багато змінні.
Перш
за все не можна вважати заданість доходу. Сукупний дохід змінюється. Неприйнятним є використання і ефекту заміщення, тому що мова йде не про вибір між товарами, а про попит на всі товари, що не дозволяє робити які-небудь їх «рокіровки».
Серед безлічі факторів, що впливають на сукупний попит, необхідно розрізняти цінові та нецінові фактори.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Сукупний попит "
 1. Держава і сукупний попит
  сукупний попит. Їх велику вагу в ньому дозволяє державі впливати на весь сукупний попит: {foto150}, (27.1) де AD - сукупний попит; С - споживчий попит; I - інвестиційний попит (приватні інвестиції); G-попит держави (державні витрати); Х - чистий експорт. На сукупний попит уряд впливає також через податки: чим вище їх ставки, тим нижче
 2. 3. Сукупний попит
  совокупногодохода. Це загальне визначення справедливо і при введе-нии в аналіз держави і зовнішнього світу В нашейупрощенной моделі без держави і международ-ної торгівлі сукупний попит дорівнює сумі планованих споживчих витрат домашніх господарств і планованих інвестиційних расходовфірм, так, як це показано в рівнянні
 3. Контрольні питання
  сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти можливі при порушенні рівноваги між сукупним попитом і пропозицією? 8. Що таке гранична схильність
 4. Запитання для самоперевірки
  сукупний попит і сукупна пропозиція в російській економіці? 2. Який вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція роблять наступні фактори: скорочення експорту нафти внаслідок падіння виробництва; зниження світових цін на рідке паливо і кольорові метали? 3. Якщо ВВП збільшився на 4%, а сукупний дохід - на 2%, то до яких наслідків це повинно привести? Що
 5. Зазначте, що всі вимірюв-вати, виражені у відсотках, розраховані за методом середньої точки.
  Сукупна виручка, - грошової суми, сплаченої покупцями і отриманої продавцями товару. На будь-якому ринку сово-купно виручка дорівнює PxQ: ціні товару, помноженої на кількість проданого товару. Графічно сукупна виручка (рис. 5.2) представлена прямокутником під кривою попиту, висота якого дорівнює P, а довжина - Q. Площа прямокутників-ка, що розраховується як PxQ, дорівнює сукупної
 6. Лекція 14 Тема: СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ. ІНВЕСТИЦІЇ. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ЙОГО ТИПИ, ТЕМПИ І МОДЕЛІ
  сукупності, які називаються агрегатами. Вона досліджує не окремі ціни, а сукупну ціну, яка називається рівнем цін. Метою її аналізу є знаходження умов, за яких настає загальна економічна рівновага системи (ОЕРС). ОЕРС - це стан економіки, при якому суспільне виробництво (сукупна пропозиція) збалансоване з громадським споживанням (сукупний
 7. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  сукупного попиту та сукупної пропозиції дає точку загальної економічної рівноваги (точка М на рис. 15.1). При цьому більш високі ціни створюють стимули до збільшення сукупної пропозиції (розширенню виробництва) і одночасно знижують рівень сукупного попиту. {foto50} Загальна економічна рівновага На ринках окремих товарів точка перетину кривих сукупного попиту та сукупного
 8. 28.4. РІВНОВАГА: РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА І РІВЕНЬ ЦІН
  сукупного попиту та сукупної пропозиції визначає рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва (рис. 28.3). Рис . 28.3. Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва {foto68} З рис. 28.3а видно, що криві сукупного попиту і сукупної пропозиції перетинаються на проміжному відрізку; зміна рівня цін виключає
 9. 2.1. Сукупний попит
  сукупного випуску, на який пред'являється попит при кожному значенні рівня цін. Складові частини сукупного попиту: - споживчий попит домашніх господарств (С); - інвестиційний попит підприємців (I); - державні закупівлі товарів і послуг (G); - чистий експорт (NX). Графічне зображення сукупного попиту представлено на рис. 2.1 - крива AD. {foto15} Рис.2.1.
 10. Зростання ціни веде до зростання вироб-ведення P і Q, оскільки зменшення Q відносно менше, ніж
  сукупної виручки. Наприклад, якщо ціна на товар зросла з $ 4 до $ 5, обсяг попиту зменшується з 50 до 20 одиниць, а сукупна виручка скорочується з $ 200 до $ 100. Так як попит еластичний, зменшення обсягів по-ма попиту настільки велике, що перекриває збільшення ціни. Тобто збільшення ціни веде до зменшення твори PHQ, тому що зменшення Q що-до більше, ніж збільшення P.
 11. Основні терміни і поняття
  сукупна пропозиція, горизонтальний, проміжний, вертикальний відрізки кривої пропозиції, ефект «храповика», стагфляція, функція споживання, функція заощаджень, середня схильність до споживання і до заощадження , гранична схильність до споживання і до заощадження, інвестиційний попит, мультиплікативний ефект, інвестиційний мультиплікатор, макроекономічну рівновагу для приватного сектора
 12. Ключові терміни
  сукупного попиту Небажане або незаплановане інвестування в запаси Мультиплікатор Парадокс
 13. Питання для самоперевірки
  сукупного попиту в моделі AD-AS має спадний ха-рактер? 8. Як форма кривої сукупної пропозиції відбиває розходження між кейнсианским, проміжним і класичним відрізками? 9. Які нецінові фактори вплинуть на сукупний попит і сукупність-ве пропозицію? Що при цьому відбудеться: рух по кривих або зсув самих кривих? 10. Яким ефектом економісти пояснюють негнучкість
 14. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  сукупної пропозиції. Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження . Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг
 15. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  сукупний попит - сукупна пропозиція ») і рівновагу в умовах постійних цін (кейнсіанська модель:« сукупні
© 2014-2022  epi.cc.ua