Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

5.5 і розрахунки еластичності попиту за ціною. У точках низ-ких цін і високого обсягу попиту,

5.5 і розрахунки еластичності попиту за ціною. У точках низ-ких цін і високого обсягу попиту, крива попиту нееліт-: тична. У точках високих цін і невеликого обсягу попиту крива попиту еластична. Ціна Еластичність більше 1 Еластичність менше 1 В табл. 5.1 представлена і сукупна виручка в кожній точці кривої попиту, яка ілюструє вза-ємозв'язок між сукупною виручкою і еластичністю. Коли ціна дорівнює $ 1, наприклад, попит нееластичний, а збільшення ціни до $ 2 призводить до зростання сукупної виручки. Коли ціна товару дорівнює $ 5, попит еластичний, а зростання ціни до $ 6 призводить до зниження сукупної виручки. При ціні від $ 3 до $ 4 еластичність попиту дорівнює 1, а сукупна виручка однакова при кожній ціні. Про 2 4 6 8 10 12 14 Кількість ЦІНА, в $ кількістю-ство Сукупна виручка (ЦІНА х кіль-кість) ЗРАДУ-НИЕ ЦІНИ, У% зміни обсягу попиту, У% еластичний-ПЕКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПИТУ 0 14 0200 15 0, 1 Нееластичний 1 12 12 67 18 0,3 Нееластичний 2 10 20 40 22 0,6 Нееластичний 3 8 24 29 29 1,0 Одинична еластичність 4 6 24 22 40 1,8 Еластичний 5 4 20 18 67 3,7 Еластичний 2 червня 12 15200 13,0 Еластичний 7 0 0 Рис.
5.5 ЛИНЕЙНАЯ КРИВА ПОПИТУ Нахил кривої - константа, а Елас-тичность попиту - немає. Таблиця 5.1 РОЗРАХУНОК ЕЛАСТИЧНОСТІ ЛІНІЙНОЇ КРИВИЙ ПОПИТУ Примітка: Елас-тичность розрахована-на за методом середовищ-ній точки. Еластичність пропозиції Розглядаючи фактори, що визначають пропозицію (гл. 4), ми відзначили, що обсяг пропозиції збільшується в тих випадках, коли зростає ціна товару, сни-жають ціни на ресурси чи поліпшується технологія. Щоб перейти від якос-жавного до кількісного аналізу пропозиції, ми скористаємося концепцією еластичності. 122 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює ринок Новини ПО ДОРОЗІ з еластичним Як фірма-власниця платних автомо-більних доріг встановлює ціну на свою послугу? Відповідь на питання вимагає розуміння властивостей кривої попиту і еластичності.
ДЛЯ ТОГО, ХТО ВИРІШИВ ВСТАНОВИТИ будки для СПРАВЛЯННЯ ПЛАТИ ЗА ПРОЇЗД ПО ДОРОЗІ, ЦІНА дійсного МАЄ ЗНАЧЕННЯ Стівен Перлстейн Каждаякомпанія повинна вирішити: ка-кая ціна на пропонований товар за-печити їй максимум прибутку? Відповідь не завжди очевидний: відвели-чення ціни на товар нерідко веде до скорочення обсягу продажів, так як чутливі до ціни споживачі або шукають заміну товару, або просто обходяться без нього.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.5 та розрахунки еластичності попиту за ціною. В точках низ-ких цін і високого обсягу попиту, "
 1. Глава 5 Еластичність попиту та адаптації ринку
  розрахунку еластичності попиту за ціною можетбить використана наступна формула2 2 Формула застосовна для будь-яких розмірів змін ціни у випадку чи лінійних кривих попиту і для малих змін ціни у випадку крівихспроса довільного виду Лінійний випадок служить для ілюстрації внайбільш простому вигляді всіх найважливіших концепцій еластичності. В при положенні до даної глави обговорюється загальний (нелінійний)
 2. Глосарій
  розрахунки (долар в Сполуче-наних Штатах). ПРИРОДНА МОНОПОЛІЯ. Natural monopoly. Галузь, в якій виробництво продукції однією фірмою при любомоб'еме випуску вигідніше, ніж виробництво двома або болеефірмамі. ПРИРОДНА НОРМА БЕЗРОБІТТЯ Natural rate ofunemployment Норма безробіття, відповідна об'єктивно досяжному рівнем повної зайнятості в економіці ЗАЛЕЖНІСТЬ (графічна)
 3. 4.6. Додаткова інформація
  розрахунків, креслень, планів надходження і витрачання грошових коштів і т. д.), необхідних для спорудження знову будується або реконструюється (ремонтується) об'єкта. Проектно-кошторисна документація, з одного боку, являє собою звід документів, які необхідні для спорудження об'єкта, з іншого боку - фінансовий план, який використовується для вартісної оцінки майбутніх операцій,
 4. Глосарій
  розрахунках Валютний кошик - певним способом фіксований набір валют, що використовується для вимірювання середньозваженого курсу окремих валют. Використовується при створенні міжнародних рахункових одиниць, страхуванні валютних ризиків у сфері торговельних і кредитних відносин, а також при встановленні низкою країн курсу національної валюти Валютна котирування - фіксування курсу національної грошової
 5. § 20. Закон попиту і спадної прибутковості
  розрахунку зіставляє корисність і витрати. Він постійно має справу зі зростаючими витратами, що зменшуються граничними доходами, корисністю, продуктом. При цьому гранична корисність - це користь, яку отримує індивід від споживання ще одного товару або послуги. Граничні доходи - це доходи підприємства від продажу додаткової одиниці товару. Граничний продукт - це
 6. Як максимізувати загальну велічінудохода
  розрахунку на одну гру. У табл. 5-2 поки-Зано, що відповідь дорівнює 12,50 дол, тобто значенню це-ни в точці одиничної еластичності. При будь бо-леї високою ціною керуючий може увелічітьдоход шляхом зниження ціни; при будь-який більш низ-кою ціною керуючий може збільшити дохід, по-вишая ціну. Висновок полягає в тому, що витрати ідоходи максимальні у точці, в якій еластичний-ність попиту дорівнює 1. На рис
 7. 3. Еластичність попиту: крайніеслучаі
  еластічностіпо ціною ситуація, коли крива попиту прінімаетдва важливих крайніх положення, як показано нарис 5-67. Вертикальна крива попиту D показиваетабсолютную нечутливість обсягу попиту до зміни ціни. У даному випадку еластічностьспроса дорівнює нулю; економіст сказав би, що дан-ний попит повністю нееластичний, або совершеннонееластічен. Той, хто говорить «Я повинен іметьето, якою б
 8. ЗРУШЕННЯ У пропозиціях
  еластична в довгостроковому періоді, ніж в краткос-РОЧНО. Про Довгострокова крива пропозиції покази-кість, як обсяг пропозиції залежить від ценив ситуації, коли фірми мали час дляполной адаптації до змін ціни. Короткострокові крива пропозиції, навпаки, відно-сується до ситуації, коли продавці не пів-ністю адаптувалися до змін ціни. Реакція пропозиції фірм в короткостроковому пери-оді
 9. Дугова еластичність
  расчетаеластічності в будь-якій точці. Однак для деяких завдань представляє інте-рес еластичність попиту, обумовлена значною-ним зміною ціни. Для цієї мети пріведеннаяв рівнянні (1) формула таїть у собі определеннуюопасность, яка полягає в тому, що еластичність спро-са виявляється різною в залежності від того, зростає ціна або знижується, навіть якщо крива спро-са є лінійною.
 10. 5. Надлишок споживача
  розрахунки проводяться регулярнодля оцінки передбачуваних дій уряду. Підсумок проведеного COWPS аналізу даного запропонованого-вання представлений на рис. 60-1 (без дотримання масш-таба). Споживчий надлишок при первоначальнойцене дорівнює сумі площ А, В і С Так як кріваяспроса на цукор є вкрай нееластичною, то очіку-далося, що обсяг попиту на цукор впаде у відповідь на збіль-шення ціни
© 2014-2022  epi.cc.ua